13℃
Dnes je 17. únor , svátek má Miloslava

Očité svědectví. V Casablance politici psali dějiny, Arabové bili koně a výtržník chtěl džíp

Další fotky

Na konferenci v Casablance (Maroko) došlo ve dnech 14. až 26. ledna 1943 k jednání prezidenta Spojených států F. D. Roosevelta a ministerského předsedy Velké Británie W. Churchilla o strategickém plánu dalších spojeneckých akcí v druhé světové válce.

Reklama

Hlavní výsledky jednání najdeme v každé jen trochu lepší knize o tomto historické období, teprve dobová svědectví je však dokážou zasadit do toho správného koloritu.

Především tedy bylo dohodnuto následující:

  • Bude otevřena druhá fronty, jak neustále požaduje sovětské vedení.
  • Spojenci se vylodí na Sicílii v červenci 1943.
  • Dokončí se operace v severní Africe, tj. dojde k porážce Rommelova Afrikakorpsu
  • Nastane dočasné usmíření mezi francouzskými generály de Gaullem a Girardem, kteří soupeřili o vedení ve francouzském odboji. (De Gaulle je více oblíben u civilistů, ne však tolik u francouzských ozbrojených sil. Jejich člověkem je Giraud.)
  • Vyzbrojí se francouzské ozbrojené síly, i když zbraní je nedostatek. Dostanou samopaly, kulomety a děla s průrazným střelivem. (Vše, doslova vše, od potravin přes zbraně až po benzín se musí dopravovat z USA loďmi přes Atlantik, kde číhají „vlčí smečky“ německých ponorek.)
  • Byl odsouhlasen záměr požadovat bezpodmínečnou kapitulaci Německa, Itálie a Japonska a vyloučeno příměří s jakoukoliv vládou, která by mohla nastoupit po Hitlerovi.

V zákulisí se však zároveň odehrála řada větších i menších příhod, vážných i veselých. Pojďme se tedy začíst do postřehů ze zákulisí od očitého svědka, Harryho C. Butcher, pobočníka generála Eisenhowera, který se pohyboval v těsné blízkosti všech jednajících osob.

Čekají na vás tanky, náklaďáky nebo originální bedna od Coca Coly z druhé světové. Co ještě najdete v Army muzeu?

Štědřejší Britové

Francouzům se nelíbil směnný kurz franku k dolaru, který zde činil 75 franků k jednomu dolaru, Giraud poukazoval na to, že Britové jsou štědřejší a stanovili kurz na 38:1. Žádal Ika, (populární přezdívka generála Eisenhowera), aby se zasadil o lepší kurz, ale americké ministerstvo financí trvalo na dosavadním.

 

Džíp být musí

V Casablance musela být všechna okna zatemněna. Robert Murphy, odborník pro styk s Francouzi v Maroku, tak neučinil. Pracoval dlouho do noci a najednou prolétla kulka oknem. Pomyslel hned na spiknutí. Venku se však dohadovala MP (americká vojenská policie) s francouzskou protileteckou hlídkou. Domluvit se ovšem nemohli, každý hovořil svou řečí. Francouze nechali na strážnici přes noc, dokud se věc nevyšetřila. Příštího rána mu řekli, že může jít domů.

„Nepůjdu domů bez eskorty – musíte mě poslat v džípu a s vojenskou policií,“ řekl.

„Proč?“ ptali se ho.

„Protože by mi manželka nevěřila!“

Takhle Hitler okomentoval dnešní noviny a programy v televizi. Co na to řekl?

Kay potřebuje hudebníky

Zvláštní služba v Londýně telegrafovala našemu velitelství a uprostřed všech našich starostí, zda máme k dispozici pianistu a bubeníka, kteří by doprovázeli uměleckou skupinu Kay Francisové (americká divadelní a filmová herečka).

 

Málem nedoletěl

Generál Marshall, náčelník generálního štábu pozemní armády, povolal Ika, aby se zúčastnil porady v Casablance. Ike tam letěl ve své létající pevnosti. Cestou vynechával motor č. 4, olej z něho stříkal prvotřídním otvorem po zadním okraji křídla. Posádka rozdala všem padáky, ukázala, kudy se dá vyskočit a na každém ponechala rozhodnutí, zda vyskočit obvyklým způsobem jako do vody nebo nohama napřed. Když už se letoun blížil k letišti, začal vynechávat druhý motor. Hřídel vrtule se zlomila. Vrtule se tak rozkmitala, že hrozilo utrhnutí motoru a pád letadla. Přesto se podařilo pilotům v pořádku přistát. Všechny 4 motory musely být vyměněny, protože byly tou dobou v chodu už více než 400 hodin.

 

Arab ukazuje svou převahu bitím

Casablanca je modernější než Alžír a koně, které jsem viděl na ulicích, jsou poměrně úhlední a tlustí ve srovnání s vyzáblými koníky, které jsem vídal v Alžíru. Arabové jsou v obou městech stejní – vozkové bili své koně stejně surově v tom místě nebo v onom. Zdá se, že to je způsob, jímž Arabové ukazují nad něčím svou převahu, i když je to jen ubohý, sedřený kůň.

OBRAZEM: Druhá světová válka. Jak věřit v Boha, který dopustil takové hrůzy? Vánoce ale vojáci ani tak nezrušili!

Denní a noční

Nastaly dohady o bombardování Německa ze základen v Anglii. Bylo v sázce dosavadní americké přesné bombardování za denního světla. Britové trvali na tom, aby Američané také prováděli noční nálety, jenže americké posádky nebyly vycvičeny v nočním létání a hrozilo, že za tmy své základny na daném anglickém ostrůvku nenajdou. Američané proto chtěli, aby se nic neměnilo, aby oni bombardovali ve dne a Britové v noci a tak společně drtili nepřítele 24 hodin denně bez přestávek.

 

Angličtina téměř francouzská

Američané a Britové si nerozuměli v mnoha ohledech. Jedním z nich byl i jazyk. Jeden anglický důstojník měl neobyčejně osobitý anglický přízvuk. Na žádost generála Ika přišel do Casablanky, aby pomáhal chystat velkou konferenci a chtěl vykonat zdvořilostní návštěvu u Pattona. Když mluvil s jeho americkým pobočníkem, a vysvětloval, že by chtěl navštívit generála Pattona, pobočník mu nerozuměl, obrátil se k ostatním a hlasitě se zeptal všech v kanceláři: „Je tu někdo, kdo rozumí francouzsky?“

 

Stačí jen jedna věc

Harry Hopkins byl jedním z nejbližších spolupracovníků prezidenta Roosevelta. V době, kdy pod vedením Ika úspěšně pokračovaly boje v severní Africe, upozornil prezidenta, že Josef Stalin by se měl zúčastnit příští porady (míněno v Casablance). Prezident souhlasil a poslal Josefovi depeši; ten ihned odpověděl, že se mu nezdá, že by to bylo zapotřebí, aby se zúčastnil nějaké porady, a že stačí, když se Spojenci rozhodnou k překročení Kanálu do Francie „jak slíbil“. Tak tedy porada se musí konat bez Josefa.

Praha si na konci týdne připomene válečné veterány a konec války

Z USA je do Británie daleko

Americké noviny uveřejnily tři úvodníky, které se dožadovaly otevření druhé fronty. Myslím si, že pisatelé úvodníků, mimo ty, co jsou dobře obeznámeni s fakty, si nedovedou představit, co obětí by stála druhá fronta, a pravděpodobně zbytečně, kdyby byla vytvořena již nyní. V Anglii to zase podle některých novin vypadá, jakoby jim válka v Tichomoří byla cizí.

 

Kam pojede Roosevelt?

Hopkins řekl, že prezident uvádí do velkých rozpaků jak svou rodinu, tak generála Marshalla a admirála Kinga, když navrhuje, že po poradě navštíví to či ono místo v Africe. Říkal, že Roosevelt vyřkne jméno nějakého místa, které by chtěl navštívit, a při tom neví, zda nějaké takové místo existuje. To je jeho způsob žertování.

Armádní výstava na Praze 6: Bez spojení není velení

Patří Ike na Tahiti?

V úvodnících v Anglii a v Americe se píše tak, že to vypadá, jakoby někteří chtěli, aby Ike odešel na Tahiti. Zvláště Times-Herald a Chicago Tribune Eleanory Pattersonové, dále izolacionističtí senátoři a členové Kongresu. Vrchní velitel (Ike) by uvítal, kdyby sem přijela skupina význačných redaktorů z tisku i z rozhlasu (o jejich leteckou přepravu by bylo postaráno), kteří by tu shlédli, co by si přáli. Pak by se vrátili domů a vylíčili by tam dojmy, bez těch pomyslných omezení, o kterých tvrdí, že jsou v naší oblasti zavedena. (K tomu jen malý dovětek. Stále stejná praxe až do dneška. Z tepla svého bytu se brilantně řeší situace a problémy třeba až na druhém konci světa A Eleonora Pattersonová byla navíc spolu s bratrem později obviněna, že sympatizuje s nacisty).

 

V Berlíně to vědí

Berlínské rádio předpovídá, že Ike bude odvolán zpět do Londýna a že Angličané převezmou velení v severní Africe. Německá zpráva vyšla poté, co americký tisk odmítl návrh publikovaný v britském tisku, podle kterého by měl být Ike odvolán, protože urazil liberální zásady.

Praha 5 si skrze pamětní desky připomněla dva válečné hrdiny

Ikovi neříkali Ike, ač je to zvykem

Gennerál Marshall je snad jediný, který Ikovi neříká Ike. Říká mu „Einsenhower“. Admirál King mu říká „generál“. Prezident a Churchill a téměř každý, koho jsem slyšel, mu říkají Ike.

 

A nemají ho rádi

To, že Roosevelt ani Churchill neprojevili Ikovi díky, znamená, že větří politicky a že nejsou ochotni být přistiženi při tom, že stojí za generálem, který učinil nepopulární rozhodnutí a ještě nedobyl Tunis. Potom rozdávali hodnosti a povýšení Ikovým podřízeným. Ike zůstává divizním generálem, jehož tři hvězdy jsou zastíněny čtyřmi nebo pěti hvězdami jeho podřízených…Když tisk a rádio na něj vrčí, přímo i nepřímo, velmi by prospělo, kdyby Roosevelt poslal kongresu jeho jmenování armádním generálem a kdyby to pak dal potvrdit senátem.

 

Důkladná kontrola

Walter „Beetle“ Smith, Einsenhowerův náčelník štábu, kráčel po setmění domů a vojenský policista, který hlídal jeho vilu, ho vyzval, aby se zastavil, poručil mu, položit na zem svou legitimaci, vrátit se deset kroků a lehnout si na břicho. Nesměl vstát, dokud se podezřívavý strážný nepřesvědčil, že to není nepřátelský parašutista.

FOTO: Konference v Casablance

Konference v Casablance - Giraud, Roosevelt, de Gaulle, Churchill – galerie-palba.czKonference v Casablance - Německý tank v Tunisu – wikipediaKonference v Casablance - Generál George Patton – WW2- The Big OneKonference v Casablance - Stíhací bombardéry Hurricane v Tunisku – wikipediaKonference v Casablance - Franklin Delano Roosevelt a Winston Churchill – wikipedia
Další fotky
Konference v Casablance - 50. výročí druhé světové války – Slipsspots.topKonference v Casablance - Afrika Korps – velitel Rommel – RedditKonference v Casablance - Harry Hopkins, jeden z nejbližších spolupracovníků prezidenta Roosevelta – wikipediaKonference v Casablance - Henri Giraud 1943 v Casabkance – wikipediaKonference v Casablance - Tunesien, Fallschirmjäger bei Untersuchung von MPKonference v Casablance - Němečtí zajatci po britském útoku (1943) – wikipediaKonference v Casablance - Rozstřílený německý tank – wikipediaKonference v Casablance - Boje v severní Africe – 1 – theatlanticKonference v Casablance - Spitfiry v severní Africe – McMahan PhotoKonference v Casablance - Walter Bedell Smith, náčelník Einsenhowera štábu – wikipediaKonference v Casablance - Erb generála Eisenhowera – Wikimedia CommonsKonference v Casablance - Generál Patton se svými colty – www.historyKonference v Casablance - Francouzští generálové-rivalové Giraud a de Gaulle – magoturf.over-blogKonference v Casablance - Boje v severní Africe – 2 – timemagazine

Pozoruhodný erb

Gen. Eisenhower si musel, když skončila válka, dát vytvořit erb, aby se mohl stát členem některých evropských rytířských řádů. Vytvořil dílo vskutku pozoruhodné. Erb měl nad přilbou klenot z pěti pěticípých hvězd, ve štítě kovadlinu a pod štítem heslo: „Peace through understanding – Porozuměním k míru“.

 

 

Před 52 minutami
"Občané, občanky, soudruzi, soudružky! Právě se vracím z hradu od prezidenta republiky. Dnes ráno jsem...
Včera, 17:30
Pamatujete se ještě na verše slezského barda a ikony socialistického školství Petra Bezruče, na Maryčku...
Včera, 16:00
Kubánská revoluce dnes slouží jako odstrašující příklad. Fidél Castro uchvátil 6. února 1959 moc na...
Včera, 14:00
Po 2. světové válce a roce 1948 se u nás kladl důraz především na sovětské...
chia semínka
Včera, 11:30
Chia semínka jsou v poslední době velice populární. Patří mezi tzv. superpotraviny, což jsou potraviny,...
Včera, 10:00
Po valentýnské zimě, která se letos moc nevyvedla, protože někdy bylo místy přes den až...
Včera, 09:39
Ve Středočeském kraji hygienici zaznamenali mírný pokles celkové nemocnosti, a to o 3,2 procenta. Celková nemocnost činila 1765 onemocnění na 100 tisíc...
Včera, 08:00
Na chřipku jsou jakákoli antibiotika z lékárny krátká, to je známá věc. Proti přírodním antibiotikům...
15.2.2019
Marie de León Bello y Delgado se narodila 23. března 1643 a zemřela před 288...
15.2.2019
Herman Kahn nevěřil v pokrok lidstva jako celku. Atomová bomba, jaderná válka, hospodářská prosperita a...
Reklama