• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Osudové okamžiky ruského cara Alexandra III. Zapletl se do nich i Leninův bratr

  20.10.2019
  Václav Pavlík
  Další fotky

  Někdy se stane, že v životě člověka hrají důležitou roli určitá čísla, data nebo měsíce. V případě předposledního ruského cara Alexandra III. to byly říjen a březen. Co se mu v ty měsíce přihodilo?

  Vláda Alexandra III. byla pro celé Rusko šťastnějším obdobím. Jeho otec, Alexandr II., se rozhodl vyvést Rusko ze středověku řadou reforem, kromě jiného tím, že roku 1861 zrušil nevolnictví. Tím dal svobodu doslova 20 milionům ruských rolníků. Jeho syn potom kladl důraz na podporu všeho ruského ve své říši.

  Co zásadního v životě prožil?

  • Do „osudového“ března především spadá den jeho narození, březen 1845, kdy přišel na svět jako druhý syn cara Alexandra II. Ten mu předurčil vojenskou kariéru, protože carem se měl stát jeho starší bratr Nikolaj a dostalo se mu proto také odpovídajícího vzdělání.

  Toleranční patent Josefa II. odbrzdil Rakousko na cestě ke kapitalismu. A Česko spolu s ním

  • Na jaře roku 1864 Nikolaj odcestoval do Dánska, kde se oficiálně sešel se svou budoucí nevěstou, dánskou princeznou Marií Sofií Frederikou Dagmarou. Před svatbou se vydal ještě do Itálie, kde již pociťoval nevolnost, k tomu se zranil. Začal trpět bolestí zad, které ho upoutaly na lůžko. Ulehl a zemřel v dubnu 1865 zemřel na tuberkulózní meningitidu.
  • V důsledku toho se dědicem trůnu stal Alexandr a teprve nyní se mu dostalo všestranného vzdělání, aby byl řádně připraven vládnout své zemi. Jeho učiteli byli významní profesoři petrohradské a moskevské univerzity.

  Robotní patent jako symbol pokroku. Marii Terezii za něj mohly miliony lidí jen poděkovat

  • Po zesnulém bratrovi Alexandr zdědil i jeho snoubenku. Po svatbě, která se konala 24. 10. 1866, princezna Dagmara, přezdívaná Minnie, přijala pravoslavné jméno Marie Fjodorovna. Toto manželství lze na rozdíl od mnoha dynastických sňatků hodnotit jako šťastný. Narodilo se během něj šest dětí, které Alexandr velmi miloval a byl jim dobrým otcem.
  • Jeho začátky v nové roli poznamenala příhoda z března 1869. Během audience se tehdy Alexandr hrubě obořil na kapitána Gunniuse, který zastával vedoucí místo v muniční továrně. Ten zachoval klid a careviči důstojně odpověděl, což Alexandra rozzuřilo a začal klít. Gunnius za této situace okamžitě odešel a poslal korunnímu princi dopis, v němž požadoval do dvaceti čtyř hodin omluvu, jinak, že se zastřelí. Princ se neomluvil a kapitán dodržel slovo. Alexandr II., kterého toto synovo chování rozčílilo, potom careviči nařídil, aby při pohřbu kráčel za Gunniusovou rakví.

  Tajný život V. I. Lenina. Jak to bylo s Krupskou? Zabil ji otrávený dort?

  • Na trůn carevič Alexandr nastoupil jako Alexander III. 14. března 1881, po již sedmém a tentokrát zdařilém bombovém atentátu na svého otce Alexandra II.
  • Přesně o šest let později, 13. března 1887, mělo dojít k atentátu i na Alexandra III. Atentátníci z organizace „Vůle národa“ jej připravovali několik měsíců, ale sledovala je tajná carská policie a toho dne ráno všech 15 hlavních účastníků pozatýkala. Stalo se tak především kvůli nezodpovědnému přístupu jednoho z organizátorů akce, Ševyrjova. Mezi atentátníky byl i Alexandr Uljanov, starší bratr V. I. Lenina. Jeho matka tehdy v žádosti o milost carovi napsala: „Kdybych si mohla představit svého syna jako darebáka, měla bych odvahu se ho vzdát. Můj syn vždy nenáviděl terorismus.“ Když si to car přečetl, podotkl: „Výborně, že tak dobře zná svého syna!“ Obměkčit se ale nenechal a Uljanova spolu se čtyřmi dalšími atentátníky včetně Ševyrjova nechal oběsit 18. května v pevnosti Schlisselburg (Oříšek). Ostatní byli odsouzeni k doživotí nebo ke dvaceti letům vězení. Zatčena a odsouzena k pěti letům vyhnanství byla rovněž Alexandrova (a Leninova) sestra Anna.

  Vzdal se práva na rakousko-uherský trůn, jeho potomci do dění u nás ale zasahují i dnes

  • Car byl vysoké a mohutné postavy, měřil 193 cm a v mládí vynikal mimořádnou silou, v rukou ohýbal mince a podkovy. Tyto fyzické dispozice pomohly jemu i jeho rodině, když 29. října 1888 carský vlak havaroval ve stanici Borki, 50 km od Charkova.
  • Během vlády Alexandra III., která trvala až do jeho smrti 1. listopadu (dle juliánského kalendáře 20. října 1894) Rusko nevedlo žádnou válku, proto získal tento car přízvisko Mírotvůrce. Do dějin Ruska se zapsal i tím, že korigoval reformy svého otce, což je někdy vnímáno jako upevňování samoděržaví. To hlavní, zrušení nevolnictví, však zachoval, a při správě země se ze všeho nejvíc řídil vlastním zdravým rozumem. Určitá prchlivost ho provázela po celý život, nerozpakoval se používat ani hrubé výrazy, a to dokonce někdy i písemně.

  FOTO: Alexandr III.

  Alexandr III. - Car Alexander III v uniformě -commons.wikimedia.Alexandr III. - car Alexander Alexandrovič se svou ženou (1867) -commons.wikimedia.Alexandr III. - Alexandr III. Alexandrovič a Marie Fjodorovna – wikipdieAlexandr III. - Alexandr III. Alexandrovič a Marie Fjodorovna na snímku z roku 1868 – wikipedieAlexandr III. - Alexandr III. Alexandrovič na ruské bankovce – wikipedie
  Další fotky
  Alexandr III. - Alexandr III. V Gačině – commons.wikimediaAlexandr III. - Car Alexandr III. Alexandrovič (1845 – 1894) -commons.wikimedia. wikipedieAlexandr III. - Carevič v husarské uniformě (1868) -commons.wikimedia.Alexandr III. - Carský pár v kruhu svých blízkých commons.wikimedia.Alexandr III. - Císařský pár s dětmi Milulášem, Jiřím , Michajlem a Xenií na lodi (po roce 1890) -commons.wikimedia.Alexandr III. - Následky havárie carského vlaku – wikipediaAlexandr III. - Poslední rodinná fotografie (květen 1893) -.commons.wikimediaAlexandr III. - Přijetí venkovských stařešinů Alexandrem III. Na nádvoří Petrovského paláce 1885-1886, I. Repin -commons.wikimedia.Alexandr III. - Velkovévoda Alexandr – commons.wikimedia.Alexandr III. - Smrt Alexandra III v Livadii 1895 -.commons.wikimediaAlexandr III. - Ruský prezident Vladimir Putin na slavnostním zahájení památníku Alexandru III. V roce 2017. Krym -commons.wikimedia.
  • Za příčinu jeho celkem předčasného úmrtí v 49 letech býval považován alkoholismus, ve skutečnosti však šlo o tehdy neléčitelnou chorobu ledvin.
  • Na trůn po Alexandrově smrti nastoupil jeho nejstarší syn, car Mikuláš II., donucený v březnu 1917 k abdikaci a 17. července 1918 i s rodinou zavražděný bolševiky v Jekatěrinburgu.

     Nepřehlédněte