-9℃
Dnes je 22. leden , svátek má Slavomír

Papež, který zavedl kmotry. Jak propojuje mafii a hygienu?

Další fotky

O životě sv. Hygina se zachovalo málo zpráv, o něco více se však uvádí zásluh, které pro církev vykonal. Byl 9. papežem od roku 136 nebo 138 a řídil církev čtyři roky.

Reklama

Podle nejstarších životopisců pocházel z Řecka, dokonce přímo z Atén, kde bylo středisko řecké filosofie. Některé prameny uvádějí, že byl údajně filosofem, ale patrně jde o záměnu osob.

Mezi hlavní zásluhy papeže Hygina patří uspořádání církevní hierarchie. Zpřesnil organizaci křesťanské obce zavedením okrsků. Uspořádal nadřazenost a podřízenost v duchovenstvu tím, že stanovil nižší svěcení kleriků a uvedl do života větší počet církevních úřadů. Díky němu při křtu byl ustanoven kmotr, který měl dbát o řádnou křesťanskou výchovu svého kmotřence. A také za jeho pontifikátu byly všechny kostely řádně vysvěceny.

Svátek svatého Jana Křtitele měl podle křesťanů nahradit pohanské oslavy letního slunovratu. Proč právě on?

Boj s kacířstvím

Během jeho pontifikátu přišli do Říma dva kacíři, Kerdon a Valentinus, kteří tajně rozšiřovali gnostické bludy. Učili, že existují dva bozi. Bůh Starého zákona je přísný a spravedlivý a stvořil svět. Není však otcem Ježíše Krista, tím je druhý Bůh, který je dobrý a ještě v době před jeho příchodem nebyl známý. Kerdon na nějaký čas své názory odvolal a usmířil se s církví, ale pak se zase ke svým bludům vrátil a byl z církve pro svou zatvrzelost znovu vyobcován.

Sv. Pavel Thébský se dožil více než sta let. Jak se mu to povedlo?

Smrt

Papež Hygin zahynul mučednickou smrtí 11. ledna roku 140 nebo 142 při pronásledování křesťanů za vlády císaře Antonina Pia (vládl 138 až 161).

Výskyt a původ jména

V současné době se u nás jméno ani příjmení Hyginus nebo Hygin nevyskytuje. Pokud cítíte, že má toto jméno něco společného s hygienou, tak máte pravdu. Odvozuje se od řeckého slova hygienos, což znamená zdraví, stejně jako jméno řecké bohyně zdraví a čistoty, Hygiey, dcery boha lékařství Asklépia a Epione, bohyně tišení bolesti.

Jaké pranostiky se váží ke jménu svatého Hygina?

Na svatého Hygina a Jméno Ježíš je zima nejblíž. (Svátek nejsvětějšího Jména Ježíš se slavil mezi 1. až 6. lednem.)
Na svatého Hygina pravá zima začíná.
Předpověď o pravé zimě vychází z dlouhodobých pozorování. Období mezi 7. a 14. lednem většinou patří mezi nejstudenější část roku – tzv. Hyginskou zimu.
Někdy už zima nastupovala 8. ledna, kdy měl svátek kromě sv. Severina také sv. Erhard: O svatém Erhardu, zima leze do nártu.
A na sv. Basilisa (9. ledna) se předpovídalo: O svatém Baziliši zima všudy čiší.

Král Knut se stal svatým proto, že šířil křesťanství na severu. Co má společného s knutou?

Jak to bylo s kmotrovstvím?

Kmotr, v nářečí kmoch, kmocháček, podle tradice převzal za dítě trvalý závazek vůči dítěti a jeho rodině. Byla zde záruka, že bude rodičům nápomocen při výchově dítěte a bude mu rádcem. V případě, že rodiče se nebudou moci o dítě starat nebo zemřou, bude o ně pečovat.

Při církevním křtu je kmotr zástupcem dítěte drží nemluvňátko (kmotřence) na rukou a říká za něj předepsané sliby. Zaručuje se, že bude pečovat o to, aby dítě bylo v tom náboženství vychováno a podle něho také svůj život žilo. Konkrétně bude třeba dbát, aby dítě navštěvovalo nedělní bohoslužby, bude nápomocen k přípravě svatého přijímání, biřmování apod.

Mezi kmotrem a kmotřencem je duchovní příbuzenstvo. Držení dítěte kmotrem na rukou mělo podobný význam jako dříve akt při narození dítěte. Jestliže otec po porodu vzal dítě do svých rukou a pochoval je, pak uznal své otcovství.

FOTO: Svatý Hyginus

Svatý Hyginus - VZPOMÍNKA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ – Archiv autora 1Svatý Hyginus - Akademická farnost PrahaSvatý Hyginus - GeekTyrantSvatý Hyginus - ATHÉNY – CENTRUM ŘECKÉ FILOSOFIE – MAHALO.czSvatý Hyginus - VZPOMÍNKA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ – Archiv autora 2
Další fotky
Svatý Hyginus - Dresses for WomanSvatý Hyginus - ATHÉNY – CENTRUM ŘECKÉ FILOSOFIE – MAHALO.czSvatý Hyginus - Na svatého hygina pravá zima začíná – LETEM SVĚTEM 19-39Svatý Hyginus - Theoi Greek MythologySvatý Hyginus - Wikimedia CommonsSvatý Hyginus - Greek Goddesses – ESvatý Hyginus - Pagan SpoonieSvatý Hyginus - SV.HYGINUS – A Catholic Life

Asi tak v 1. polovině 20. století se u nás kmotrovství stalo už jen formální funkcí při křtu. V současnosti se již v případě ztráty rodičů nepředpokládá péče kmotra nebo kmotry o dítě. Případná péče je zajištěna státem.

Do specifické podoby se vyvinulo postavení kmotra u mafie, jak geniálně popisuje známý román Mario Puza Kmotr a následně i jeho zfilmovaná podoba.

Včera, 19:00
Čechoslováci v gulagu, Všechno bude, Planeta Česko, King Skate – tyto a další snímky dosáhly...
Včera, 17:30
Velkým překvapením pořadu „Hovory W s hosty“ se letos 13. ledna v pražském divadle Karla...
Včera, 16:00
Narodila se roku 291 a pocházela z bohaté římské rodiny a vynikala neobyčejnou krásou. Musela...
Včera, 14:00
Trápíme nebo pyšníme se tímto důležitým kouskem prádla už pár tisíc let. Může jít o...
Včera, 11:30
Kdo si dává jablko na závěr dne, ten rozhodně dobře dělá. Jablíčko je totiž hotový...
Včera, 10:00
Rasputin se narodil v malé ruské vesnici 21. ledna 1869 a ovlivnil dějiny 20. století...
Včera, 08:41
Bacha, revizor jde! Těch, kdo by se zadrženým dechem takto reagovali kvůli jízdě bez platného...
Včera, 08:00
Vnímáte, jak se čas stále zrychluje? Když jste byli dětmi, čas vám plynul mnohem pomaleji...
20.1.2019
Prvoligové týmy pokračují v přípravě na první kolo FORTUNA:LIGY, jež je už jen dva týdny...
20.1.2019
Sv. Fabián se narodil kolem roku 200, úřad zastával v letech 236 až 250 a...
Reklama