Pět špičkových vědců a vědkyň obdrželo ocenění od ministra školství Roberta Plagy

10.12.2021
Redakce

Ministr školství v demisi Robert Plaga (za ANO) ocenil tři vědce a dvě vědkyně za mimořádné výsledky v jejich oborech. Laureátem ceny Ministerstva školství v oblasti přírodních věd je například odborník na teoretickou informatiku Michal Koucký, cenu Františka Běhounka za propagaci tuzemské vědy má geriatrička Eva Topinková. Ministerstvo o oceněných dnes informovalo na webu.

„Mimořádné výsledky výzkumné činnosti profesora Kouckého v oblasti teorie algoritmů a datových struktur jsou příkladem excelentního výzkumu a dlouhodobě zviditelňují pražskou školu teoretické informatiky a diskrétní matematiky ve světové výzkumné komunitě,“ odůvodnili zástupci rezortu ocenění Kouckého. „Rovněž zkušenosti, které profesor Koucký předával v rámci vzdělávacích aktivit, vedly k uplatnění řady absolventů na vynikajících univerzitách a v odvětvích informační ekonomiky,“ dodali. Koucký pracuje v Informatickém ústavu Univerzity Karlovy, dříve působil mimo jiné na vědeckých pracovištích ve Spojených státech, Kanadě či v Dánsku.

Druhým laureátem ceny za přírodní vědy je chemik Michal Holčapek z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Podle ministerstva školství mají výsledky výzkumů, na kterých pracoval, podstatný význam pro analytickou chemii a lékařské vědy. Holčapek se podílí na vývoji nových metod pro klinické a bionanalytické aplikace.

Třetí letošní držitel resortní ceny za oblast přírodních věd je Petr Ježek z Fyziologického ústavu Akademie věd ČR, kde vede oddělení Mitochondriální fyziologie. Ježek se úspěšně zabývá také vývojem sofistikovaných pozorovacích metod mikroskopie s vysokým rozlišením. Zástupci resortu jeho práci označili za „excelentní“ příklad základního výzkumu.

Laureátkou Ceny Milady Paulové, letos udělené v oboru matematika, je Marie Hušková, která se věnuje matematické statistice. „V oblastech asymptotických metod, neparametrických metod a detekce změny rozdělení dosáhla významných vědeckých výsledků a získala mezinárodní renomé,“ uvedl resort. K dalším úspěchům špičkové vědkyně patří i její zvolení do Institute of Mathematical Statistics Fellow na přelomu tisíciletí. V roce 2012 jí také tehdejší nizozemská královna Beatrix vyznamenala řádem důstojníka Řádu oranžsko-nasavského za dlouholetou spolupráci s tamními vědci a přínos oboru. Hušková působí na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy.

Eva Topinková, laureátka Ceny Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy v evropském výzkumném prostoru, je uznávanou expertkou na gerontologii a geriatrii. Pracuje jako přednostka Geriatrické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Ministerstvo uvedlo, že Topinková dosahuje významných tvůrčích výstupů a ve svém oboru je nejvíce citovanou tuzemskou autorkou. Její popularizační aktivity zahrnují přednáškovou činnost, ale i působení ve významných gerontologických evropských společnostech, což posiluje povědomí o českých expertech v tomto oboru.

Zdroj: jv/čtk


Témata:

Nepřehlédněte