Pionýři, malované děti. Komunistický režim je chtěl mít „malované“ všechny stejně

Další fotky

Pionýr a chození do pionýra. Kdo z dnešních řekněme čtyřicátníků a starších by si nato nepamatoval? Cílem Pionýrské organizace jako „dceřinné“ organizace Československého svaz mládeže bylo podchytit dorůstající generaci a v „pionýru“ a ČSM soustředit až milion chlapců a dívek.

Již v roce 1948 bylo komisemi mládeže KSČ založeno několik pokusných pionýrských oddílů a letních pionýrských táborů. Dne 8. září 1948 schválil Ústřední výbor KSČ vznik „Pionýrské organizace Junáka” (POJ) a pro její budování v praxi ustanovil komisi, které vytyčilo úkol vybudovat do I. sjezdu ČSM miliónovou organizaci mládeže a rovněž rozhodlo „vytvořit pionýrské oddíly Junáka na školách II. stupně, v nichž by se do sjezdu sdružilo 100 000 pionýrů“.

My pionýři ze socialistického svazu. Vzpomínky ani po 40 letech nemizí

V prosinci 1948 a v lednu 1949 proběhla školení pro funkcionáře pionýrského hnutí. Výběr frekventantů prováděly okresní a krajské výbory KSČ. V roce 1949 na slučovací konferenci mládeže byla Pionýrská organizace Junáka 24. dubna oficiálně založena. Skupiny a její oddíly mohli zakládat pouze členové Československého svazu mládeže z pověření Krajského výboru ČSM.

Pionýrská organizace měla zlikvidovat organizace jako skaut, sokol či orel. Pionýr byl levný informátor!

V roce 1950 došlo na I. sjezdu ČSM ke změně názvu na „Pionýrská organizace Československého svazu mládeže” (PO ČSM) a činnost Junáka byla zakázána. Do PO ČSM se tak začali přeregistrovávat členové zakázaných dětských organizací (například Orla, Junáka a mnohých dalších), obnovených po skončení druhé světové války. Delegace členů ČSM přivážely ze SSSR poznatky nejen o tamním Komsomolu, ale také o modelu sovětské pionýrské organizace, které byly pod vlivem KSČ šířeny tiskem, rozhlasem, filmem a literaturou. Současně vznikala soustava „Domů pionýrů a mládeže”.

Populární Igráček z dob socialismu je čtyřicátník. Jen jedno jeho povolání bylo to úplně první

Pionýrský tábor „Artěk“ na Krymu (dnes Mezinárodní dětské centrum) byl nejoblíbenějším místem odpočinku sovětských dětí. Původně šlo o zařízení pro děti s TBC založené roku 1925, později sovětské ministerstvo zdravotnictví vypracovalo velký plán na obnovu a rozšíření tábora na celkem šest táborů pro 1500 dětí. Propagandistický film z roku 1940 o životě v tomto dětském táboře je dodnes výsměchem obětem hladomoru řízeného a uměle organizováno Stalinem. V jeho důsledku zemřelo v první polovině 30. let nejen na úrodné Ukrajině, ale dále v Povolží, na Kavkaze, v Kazachstánu a v dalších oblastech více než 6,5 milionů lidí, z toho značná část dětí. Julius Fučík napsal knihu reportáží o Sovětském svazu „V zemi, kde zítra již znamená včera“. První vydání díla se datoval k roku 1932, kdy na Ukrajině započal hladomor. (Celkový počet ruských a ukrajinských rolníků, kteří byli zabiti Stalinem v letech 1932 – 1933, převyšuje nejen množství Židů zabitých Hitlerem, ale podle některých pramenů dokonce i počet mrtvých všech zemí bojujících na všech frontách 1. světové války.

Vítání občánků za socialismu v 70. letech. Vzpomínáte ještě na tento pěkný zvyk?

Pionýrský slib v organizaci PO ČSM měl znění: „Já, mladý pionýr Československé socialistické republiky, slavnostně slibuji před svými druhy, že budu jednat podle pionýrských zásad, učit se a pracovat tak, abych byl dobrým budovatelem a obráncem své milované vlasti.” Nový pionýr obdržel odznak, průkaz, rudý šátek a po odpovědi na pionýrský pozdrav vedoucího se stal právoplatným členem organizace. Mezi důležité atributy každého pionýra byly řazeny pionýrské prapory a praporky, pionýrský šátek, pionýrský odznak, pionýrský pozdrav a heslo sestávající ze dvou vět. Vedoucí řekl: „K budování a obraně vlasti buď připraven!” a   pionýr odpověděl „Vždy připraven!”.

FOTO: Pionýři – malované děti

Pionýři – malované děti - Oslavujeme 5. výročí založení pionýrské organizace – terryhoponořky.czPionýři – malované děti - 18 – Pionýrský tábor Artěk, Sovětský svazPionýři – malované děti - 14 – Pionýrský tábor Artěk, Sovětský svazPionýři – malované děti - Pionýrský šátek – www.retroraj.czPionýři – malované děti - Část recitačně-pěveckého kroužku Pionýra. – starý Bzenec
Další fotky
Pionýři – malované děti - Červené šátky a pionýr – Styl inStory.czPionýři – malované děti - Čestná stráž pionýrů – Prostějovský deníkPionýři – malované děti - Komunisté změnili Ježíška v Dědu Mráze, jak se říkalo – Děda Mráz z Čukotky, má frňák od vodky (červený) – iDNES.czPionýři – malované děti - Odznak k 15. výročí pionýrské organizace ČSM – AukroPionýři – malované děti - Oslavy 1. máje – ČernolicePionýři – malované děti - Oslavy 1. máje v Mýtě – počátek 50. let – archiv Václava PavlíkaPionýři – malované děti - Pionýrská organizace V. I. Lenina – překlad sovětského autora A. Gelmonta (1953) – Knihy za máloPionýři – malované děti - Pionýrský odznak – SbazarPionýři – malované děti - Pionýrský odznak- Mozaika Pionýra – PionýrPionýři – malované děti - Pionýrský slib – encyklopedie.cheb.czPionýři – malované děti - Pionýrský slib – zds1970.webnode.czPionýři – malované děti - Pionýři – i60Pionýři – malované děti - Poštovní známky (1959) – Pionýrská organiozace – sbírám.czPionýři – malované děti - Antonín NOVOTNÝ  , Lány – MDD – pionýr šátek — Antonin Novotny, president, Pioneers, Communist youth, Pioneer scarf, redPionýři – malované děti - Prezident Antonín Zápotocký při rozhovoru s pionýry – archiv Václava PavlíkaPionýři – malované děti - Radiotechnika pro pionýry – starsiknihy.czPionýři – malované děti - Slavnostní otevření 1. čsl. pionýrského domu v Brně za příromnosti prezidenta A.Zápotockého (1949) – Encyklopedie dějin města BrnaPionýři – malované děti - Učební text pro pedagogické instituty (1964) – JOPAUJORI AUKRO – WebgardenPionýři – malované děti - Vázání pionýrského šátku – ReflexPionýři – malované děti - Základní osmiletá škola Mýto – počátek 50. let – 1 – archiv Václava PavlkaPionýři – malované děti - Základní osmiletá škola Mýto – počátek 50. let – 2 – archiv Václava Pavlka

V roce 1945 vznikl časopis „Vpřed“ určený dětem a mládeži. Za tři roky se jeho redakce sloučila s redakcí „Junáka“ a vznikl časopis „Junáci vpřed!“. V roce 1949 byla organizace „Junák“ zakázaná a časopis se vrátil k původnímu názvu. V roce 1951 „Vpřed“ postihlo totéž jako Junáka před dvěma lety a časopis zanikl 48. číslem „pro nezájem“ čtenářů.

FOTO: Pionýrský tábor Artěk, Sovětský svaz

Pionýrský tábor Artěk, Sovětský svaz - 1 – Pionýrský tábor Artěk, Sovětský svazPionýrský tábor Artěk, Sovětský svaz - 2 – Pionýrský tábor Artěk, Sovětský svazPionýrský tábor Artěk, Sovětský svaz - 3 – Pionýrský tábor Artěk, Sovětský svazPionýrský tábor Artěk, Sovětský svaz - 4 – Pionýrský tábor Artěk, Sovětský svazPionýrský tábor Artěk, Sovětský svaz - 5 – Pionýrský tábor Artěk, Sovětský svaz
Další fotky
Pionýrský tábor Artěk, Sovětský svaz - 6 – Pionýrský tábor Artěk, Sovětský svazPionýrský tábor Artěk, Sovětský svaz - 7 – Pionýrský tábor Artěk, Sovětský svazPionýrský tábor Artěk, Sovětský svaz - 8 – Pionýrský tábor Artěk, Sovětský svazPionýrský tábor Artěk, Sovětský svaz - 9 – Pionýrský tábor Artěk, Sovětský svazPionýrský tábor Artěk, Sovětský svaz - 9 – Pionýrský tábor Artěk, Sovětský svazPionýrský tábor Artěk, Sovětský svaz - 10 – Pionýrský tábor Artěk, Sovětský svazPionýrský tábor Artěk, Sovětský svaz - 11 – Pionýrský tábor Artěk, Sovětský svazPionýrský tábor Artěk, Sovětský svaz - 12 – Pionýrský tábor Artěk, Sovětský svazPionýrský tábor Artěk, Sovětský svaz - 13 – Pionýrský tábor Artěk, Sovětský svazPionýrský tábor Artěk, Sovětský svaz - 14 – Pionýrský tábor Artěk, Sovětský svazPionýrský tábor Artěk, Sovětský svaz - 15 – Pionýrský tábor Artěk, Sovětský svazPionýrský tábor Artěk, Sovětský svaz - 16 – Pionýrský tábor Artěk, Sovětský svazPionýrský tábor Artěk, Sovětský svaz - 17 – Pionýrský tábor Artěk, Sovětský svazPionýrský tábor Artěk, Sovětský svaz - 18 – Pionýrský tábor Artěk, Sovětský svazPionýrský tábor Artěk, Sovětský svaz - 19 – Pionýrský tábor Artěk, Sovětský svazPionýrský tábor Artěk, Sovětský svaz - 20 – Pionýrský tábor Artěk, Sovětský svazPionýrský tábor Artěk, Sovětský svaz - 21 – Pionýrský tábor Artěk, Sovětský svazPionýrský tábor Artěk, Sovětský svaz - 22 – Pionýrský tábor Artěk, Sovětský svazPionýrský tábor Artěk, Sovětský svaz - 23 – Pionýrský tábor Artěk, Sovětský svazPionýrský tábor Artěk, Sovětský svaz - 24 – Pionýrský tábor Artěk, Sovětský svazPionýrský tábor Artěk, Sovětský svaz - 26 – Pionýrský tábor Artěk, Sovětský svazPionýrský tábor Artěk, Sovětský svaz - 25 – Pionýrský tábor Artěk, Sovětský svazPionýrský tábor Artěk, Sovětský svaz - 27 – Pionýrský tábor Artěk, Sovětský svazPionýrský tábor Artěk, Sovětský svaz - 28 – Pionýrský tábor Artěk, Sovětský svazPionýrský tábor Artěk, Sovětský svaz - 29 – Pionýrský tábor Artěk, Sovětský svazPionýrský tábor Artěk, Sovětský svaz - 30 – Pionýrský tábor Artěk, Sovětský svaz

Zároveň v tomto roce začaly vycházet „Pionýrské noviny“ ve velkém novinovém formátu, které se transformovaly na „Sedmičku“ (1968). V roce 1954 začal vycházet „Pionýr“ (napodoboval „Vpřed“) a za tři roky „ABC“.

FOTO: Pionýrské časopisy

Pionýrské časopisy - 2 – Junáci vpřed – Antikvariatsteiner.skPionýrské časopisy - 3 – Junáci vpřed (1948-49) – Antikvariatsteiner.skPionýrské časopisy - 4 – Junáci vpřed (1949) – sberatelstvi-sklo-antikvariat.czPionýrské časopisy - 4 – Pionýrské noviny z 13. února 1958 – lidové milicePionýrské časopisy - 5 – Pionýr – 12. ročník (1964-65) – Detske-casopisy.cz
Další fotky
Pionýrské časopisy - 6 – ABC . číslo 2 – 1957 – Detske-casopisy.czPionýrské časopisy - 7 – SEDMIČKA PIONÝRŮ 18-1968 – aukroPionýrské časopisy - VPRED_6_rocnik_1950-51_cislo_48 – detske-casopisy.czPionýrské časopisy - VPŘED – č.2-1946-47 – Detske-casopisy.czPionýrské časopisy - Vpřed – č.5 – III.ročník – detske-casopisyPionýrské časopisy - Vpřed – č.6 – III.ročník – detske-casopisyPionýrské časopisy - Vpřed – č.8 – III.ročník – detske-casopisyPionýrské časopisy - Vpřed – č.10 – III.ročník – detske-casopisyPionýrské časopisy - Vpřed – č.11 – III.ročník – detske-casopisyPionýrské časopisy - Vpřed – č.13 – III.ročník – detske-casopisyPionýrské časopisy - Vpřed – č.15 – III.ročník – detske-casopisyPionýrské časopisy - Vpřed – č.20 – III.ročník – detske-casopisyPionýrské časopisy - Vpřed – č.21 – III.ročník – detske-casopisyPionýrské časopisy - Vpřed – č.23 – III.ročník – detske-casopisyPionýrské časopisy - Vpřed – č.26 – III.ročník – detske-casopisyPionýrské časopisy - Vpřed – č.28 – III.ročník – detske-casopisyPionýrské časopisy - Vpřed – č.30 – III.ročník – detske-casopisyPionýrské časopisy - Vpřed – č.31 – III.ročník – detske-casopisyPionýrské časopisy - Vpřed – č.32 – III.ročník – detske-casopisyPionýrské časopisy - Vpřed – č.33 – III.ročník – detske-casopisyPionýrské časopisy - Vpřed – č.36 – III.ročník – detske-casopisyPionýrské časopisy - Vpřed – č.41 – III.ročník – detske-casopisyPionýrské časopisy - Vpřed – č.44 – III.ročník – detske-casopisyPionýrské časopisy - VPŘED – Detske-casopisy.czPionýrské časopisy - Vpřed – Rychlé šípy – jejich konec – zadní strana časopisu- detske-časopisy

Během období pražského jara roku 1968 se organizace samovolně rozpadla. Po dvou letech v období normalizace místo PO ČSM vznikla Pionýrská organizace Socialistického svazu mládeže (PO SSM).

 

Dnes, 08:00
Spousta lidí si nedokáže představit domov bez pokojových rostlin. Nejenom že zpříjemní bydlení, ale údajně...
Včera, 17:30
Jméno Sofia Villani Scicolone většině z nás nic neřekne. Není divu, italská herečka a modelka...
Včera, 16:00
Hněv patří podobně jako strach mezi základní lidské emoce. Lidem v dávných dobách pomáhal právě...
Včera, 15:11
„Obrazy Karla Černého jsou pro mne dramatem, zřetelně členěným ve tři jednání, ve tři citové...
Včera, 14:00
Kájovi Saudkovi, vlastním jménem Karel Saudek (1935 – 2015), bratru fotografa Jana Saudka se splnil...
Včera, 11:30
Mladý Ivan Blatný se rozhodl pro naprosto nesmiřitelný řez. Nechal za sebou kariéru i majetek,...
Včera, 10:39
Při pořízení tiskárny si člověk hned neuvědomí, jaké budou další náklady spojené s jejím provozem....
Včera, 10:00
Na lidském pláči se podílí méně mimických svalů, než na jeho úsměvu. Z toho logicky...
Včera, 08:00
Ovocné džusy máme všichni rádi. Kupujeme si je, popíjíme je, často si do nich nalijeme...
18.2.2020
Prodloužená šance na život. Tak se dá popsat unikátní zákrok, který v česku poprvé provedli lékaři Všeobecné...
Reklama