Plzeň získá dotaci na Centrum služeb pro bezdomovce

21.12.2021
Andrea Jančová

Plzeň přišla s dalším projektem, který pomůže bezdomovcům ve městě.  Ministerstvo pro místní rozvoj  poskytne západočeské metropoli dotaci na Centrum služeb pro osoby bez přístřeší ve Wenzigově ulici. Dotace dělá 77 milionů korun. Celkové předpokládané náklady na projekt jsou odhadnuty na 120 milionů korun.

„Centrum služeb pro osoby bez přístřeší ve Wenzigově ulici zahrnuje výstavbu zázemí pro noclehárnu a nízkoprahové denní centrum a nový azylový dům komunitního tipu, který umožní efektivnější sociální práci s uživateli této služby. U této služby vycházíme z dlouhodobých zahraničních zkušeností. Obě zařízení budou navíc bezbariérová, a tak bude možné poskytovat služby i lidem bez domova se sníženou mobilitou, což v současnosti není možné,“ vysvětlil primátor města Martin Baxa.

Město Plzeň počítá s finančním zajištěním provozu zařízení ze státního rozpočtu, prostřednictvím Krajského úřadu Plzeňského kraje, rozpočtu města a Plzeňského kraje.

Zdroj :vz/ TZ MPNepřehlédněte