Chybí vám cyklostezka či chodník? Plzeň vyzývá občany k vyplnění Názorové mapy dopravy

V rámci přípravy Strategie udržitelné mobility Plzeňské metropolitní oblasti spustil Útvar koordinace evropských projektů města Plzně Názorovou mapu dopravy pro celou Plzeňskou aglomeraci. Občané do ní mohou zaznačit problémová místa, a to jak přes mobil, tak i počítač. Sběr odpovědí začal v březnu 2021 a potrvá do poloviny dubna.

„Díky Názorové mapě dopravy mohou občané i návštěvníci Plzně a okolních měst a obcí spadajících do Plzeňské metropolitní oblasti ITI, jež zahrnuje 108 obcí, v nichž žije na 300 tisíc obyvatel, upozornit na nebezpečná a nepřehledná místa, chybějící chodníky nebo cyklostezky, problémy s parkováním, nedostupné zastávky, špatně navazující spoje či zdržení na cestách,“ vysvětlil primátor města Martin Baxa.

Dopravní problémy nemusejí být spojené jen se samotnou Plzní, ale lze vložit podněty i z okolního regionu, který je ohraničen městy Rokycany, Přeštice, Dobřany, Nýřany a Třemošná.

„K jednoduchému formuláři Názorové mapy dopravy jsme připojili ještě několik otázek o obvyklém cestování a jeho proměně za posledních pět let. To umožní týmu, který připravuje novou strategii, lépe pochopit změnu potřeb mobility pro různé účely, jako jsou cesty do práce, do školy, za nákupy nebo volným časem. Vyplnění této části je ovšem volitelné. Počet podnětů není nijak omezený,“ uvedl ředitel Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně Erich Beneš.

Školní jídelny po prázdninách otevírají. Využít je může i veřejnost

Cílem Strategie udržitelné mobility Plzeňské metropolitní oblasti ITI je zlepšení dopravního plánování v širším okolí města Plzně, kterému chybí společná vize. „Stejně tak chceme překonat společně administrativní a kompetenční bariéry měst a obcí, dopravců i investorů. Do přípravy strategie zapojujeme občany i soukromý sektor. Při tvorbě strategie samozřejmě zohledňujeme dopady dopravy do životního prostředí, urbanismu i sociální oblasti,“ řekl náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule a připomněl: „Plzeňská metropolitní oblast ITI pokrývá sice jen 22 procent plochy Plzeňského kraje, žije zde ale více než polovina jeho obyvatel, což koncentruje nároky na kapacitu a spolehlivost dopravní sítě, jak v osobní automobilové, hromadné i cyklistické dopravě.“

Město Plzeň již před pěti lety schválilo svou vizi pro udržitelnou mobilitu – Plán udržitelné mobility Plzně a průběžně ji naplňuje. „Zaměření tohoto plánu ovšem dostatečně nepokrývá velkou spádovou oblast v oblasti ITI, kde je také potřeba zlepšit cestování za prací nebo do škol. Nová strategie tedy rozšiřuje principy udržitelné mobility za administrativní hranice krajské metropole a současně přináší podněty pro aktualizaci samotného plánu pro Plzeň,“ dodala Jana Pachmannová, projektová manažerka Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně.

Plzeň dále rozvíjí spolupráci s IZS. Dronaři jsou součástí sboru dobrovolných hasičů

Zadavatelem Strategie udržitelné mobility Plzeňské metropolitní oblasti ITI je Útvar koordinace evropských projektů města Plzně. Na úrovni Plzně a Plzeňského kraje jsou zapojeny všechny organizace, které se plánování dopravy věnují, spolu se zástupci Správy železnic a Ředitelství silnic a dálnic České republiky.

Názorovou mapu dopravy mohou zájemci vyplnit na webu: https://sump-iti.plzen.eu/nazorova-mapa-dopravy/.

Včera, 10:46
V Plzni se 17. května otevře první část východního městského okruhu, nazvaná Plaská - Na...
21.4.2021
Podporu filmové tvorby schválili zastupitelé na svém dubnovém jednání. Už v březnu pak Rada Plzeňského...
19.4.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
19.4.2021
Ruční granát našel o víkendu na půdě jednoho bytového domu v Plzni starší muž. Dal...
15.4.2021
Odborníci katedry germanistiky a slavistiky Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni se podíleli na vzniku...
13.4.2021
Stěny panelových i jiných domů, garáží, průmyslových objektů, stěny mostů či ohradní zdi a další...
13.4.2021
Letní školy Západočeské univerzity v Plzni se připravují na letošní sezónu. Přihlášky už přijímá největší...
12.4.2021
V Plzni se dnes po šesti týdnech znovu otevřely prodejny dětského oblečení. Umožnilo to rozvolnění...
9.4.2021
Zlepšení veřejného prostoru pro cestující v kombinaci se sjednocením designu mobiliáře městské hromadné dopravy jsou témata...
8.4.2021
První půlrok vlády nového vedení Plzeňského kraje zásadně ovlivnila pandemie. Těžká situace regionu podpořila spolupráci...
3.4.2021
Město Plzeň podpoří dvěma miliony korun sportovní infrastrukturu fotbalové Viktorie Plzeň, jedním milionem Handball club...
Reklama