Evakuace i informace. Plzeň chce vybudovat varovný systém obyvatelstva

Město Plzeň chce vybudovat moderní digitální akustický systém, který bude pokrývat varovným akustickým signálem s možností použití verbální informace v případné ohrožené lokalitě na území města Plzně. Projekt v první fázi celkového záměru pokrytí města Plzně moderním digitálním akustickým systémem zapojí čtyři městské obvody, z třetího obvodu se jedná o oblast Valchy, dále Litice, Radčice a Malesice. Celkem bude osazeno 218 kusů hlásičů. Součástí projektu je zároveň zpracování povodňových plánů pro dané oblasti. Zastupitelstvo schválilo přípravu a následné podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí a předfinancování projektu v maximální výši 10,65 milionu korun.

„Projekt Varovného informačního systému obyvatelstva v Plzni je komplexním systémem, který řeší bezpečnostní politiku města pomocí efektivních nástrojů a jeho výsledkem bude zvýšená bezpečnost obyvatel a ochrana jejich zdraví a majetku. Díky systému se zvýší akceschopnost krizových orgánů a zkrátíme tím prodlevu pro předávání nouzových informací obyvatelstvu v případě vzniku mimořádné události. Systém využijeme především při varování a informování obyvatelstva při provádění záchranných a likvidačních prací před hrozícím nebezpečím.

Dále při provádění evakuace ze záplavových území a zón havarijního plánování objektů. Systém zároveň umožňuje napojení na internetovou síť LORA provozovanou městem, která zajistí sběr dat z dané lokality, např. environmentální, hlukové a libovolně volitelné,“ uvedl radní pro oblast Smart Cities a podporu podnikání Vlastimil Gola.

Jak nejlépe na očkování? I to řeší krizový štáb v Plzeňském kraji

„Pokud projekt uspěje, bude spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, a to až ve výši 70 procent z celkových způsobilých výdajů. Při odhadovaných nákladech na realizaci 10,65 milionu korun, by výše dotace odpovídala částce 7,45 milionu korun. Realizace se předpokládá v letech 2021 až 2022. Náklady budou městem předfinancovány a spolufinancovány z Fondu města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů v případě přidělení dotace,“ vysvětlil Erich Beneš, ředitel Útvaru koordinace evropských projektů.

15.1.2021
Od pátku 15. ledna je spuštěn rezervační systém pro očkování seniorů ve věku 80 let...
13.1.2021
Požáry dvou obytných budov zaměstnaly dnes odpoledne hasiče v Plzeňském kraji. Ve Strašíně na Klatovsku...
13.1.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
13.1.2021
Velmi těžké zranění utrpěl dnes ráno osmačtyřicetiletý chodec, kterého v Sirkové ulici u hlavního vlakového...
11.1.2021
První týden nového roku přinesl příběhy o několika, trochu komických, krádežích a jejich pachatelích. V...
9.1.2021
Letošní druhý ročník Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké...
5.1.2021
První jednání Krizového štábu Plzeňského kraje v roce 2021 se uskutečnilo v pondělí 4. ledna 2021 online....
4.1.2021
Zimní období a klesající teploty nastolují v Plzni pravidelně řešení problematiky spojené se zajištěním ochrany...
4.1.2021
Nejmenší obce v Plzeňském kraji do 2000 obyvatel mohou letos opět získat krajské dotace na...
3.1.2021
V posledních letech se stalo milou tradicí, že do plzeňských organizací poskytujících sociální služby zavítali před...
1.1.2021
První dítě letošního roku se narodilo minutu po půlnoci ve Fakultní nemocnici Plzeň. Viktorie měří...
Reklama