Evakuace i informace. Plzeň chce vybudovat varovný systém obyvatelstva

Město Plzeň chce vybudovat moderní digitální akustický systém, který bude pokrývat varovným akustickým signálem s možností použití verbální informace v případné ohrožené lokalitě na území města Plzně. Projekt v první fázi celkového záměru pokrytí města Plzně moderním digitálním akustickým systémem zapojí čtyři městské obvody, z třetího obvodu se jedná o oblast Valchy, dále Litice, Radčice a Malesice. Celkem bude osazeno 218 kusů hlásičů. Součástí projektu je zároveň zpracování povodňových plánů pro dané oblasti. Zastupitelstvo schválilo přípravu a následné podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí a předfinancování projektu v maximální výši 10,65 milionu korun.

„Projekt Varovného informačního systému obyvatelstva v Plzni je komplexním systémem, který řeší bezpečnostní politiku města pomocí efektivních nástrojů a jeho výsledkem bude zvýšená bezpečnost obyvatel a ochrana jejich zdraví a majetku. Díky systému se zvýší akceschopnost krizových orgánů a zkrátíme tím prodlevu pro předávání nouzových informací obyvatelstvu v případě vzniku mimořádné události. Systém využijeme především při varování a informování obyvatelstva při provádění záchranných a likvidačních prací před hrozícím nebezpečím.

Dále při provádění evakuace ze záplavových území a zón havarijního plánování objektů. Systém zároveň umožňuje napojení na internetovou síť LORA provozovanou městem, která zajistí sběr dat z dané lokality, např. environmentální, hlukové a libovolně volitelné,“ uvedl radní pro oblast Smart Cities a podporu podnikání Vlastimil Gola.

Jak nejlépe na očkování? I to řeší krizový štáb v Plzeňském kraji

„Pokud projekt uspěje, bude spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, a to až ve výši 70 procent z celkových způsobilých výdajů. Při odhadovaných nákladech na realizaci 10,65 milionu korun, by výše dotace odpovídala částce 7,45 milionu korun. Realizace se předpokládá v letech 2021 až 2022. Náklady budou městem předfinancovány a spolufinancovány z Fondu města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů v případě přidělení dotace,“ vysvětlil Erich Beneš, ředitel Útvaru koordinace evropských projektů.

6.5.2021
Z ublížení na zdraví z nedbalosti obvinila policie v Plzni sedmatřicetiletou ženu, která loni začátkem...
5.5.2021
Lékař z Domažlické nemocnice čelí obvinění z usmrcení z nedbalosti. Podle kriminalistů je odpovědný za...
4.5.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
Plzen.eu
4.5.2021
Paměť národa Plzeňský kraj připravil výstavu Osvobození bez svobody, která pracuje se světlem, zvukem, projekcemi...
4.5.2021
Přesně rok poté, co se objevily v nejužším centru Plzně nové vzrostlé stromy, se dnes...
3.5.2021
Za neděli přibylo v Plzeňském kraji 13 nových případů koronaviru, to je o třetinu méně...
30.4.2021
Rozsáhlá rekonstrukce a revitalizace plzeňského městského Sportovního areálu Prokopávka, která začala v září 2019, je hotová....
29.4.2021
V Plzeňském kraji se příští týden otevře pět památek ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ),...
27.4.2021
V pondělí přibylo v Plzeňském kraji 129 nových případů nákazy koronaviru, to je o dva...
27.4.2021
Západočeská metropole spouští velký rodinný zážitkový projekt nazvaný Plzní po stezkách. Novinka nabídne komplexní informace...
26.4.2021
S obrovským nadšením a hned po otevření nastupovaly dnes děti do plzeňských mateřských školek (MŠ)....
Reklama