Co dělá Plzeň pro lidi bez domova? Terénní činnost neziskovek i pomoc strážníků

Zimní období a klesající teploty nastolují v Plzni pravidelně řešení problematiky spojené se zajištěním ochrany zdraví a životů lidí žijících na ulici. Na radnici se konala schůzka klíčových partnerů, kteří se na území Plzně angažují v pomoci osobám bez domova.

Vedle Davida Šloufa, který schůzku svolal, se jednání zúčastnili náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí Eliška Bartáková, radní pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký, předseda Zastupitelského klubu za Pirátskou stranu Pavel Bosák, místostarosta centrálního městského obvodu Ondřej Ženíšek, ale i náměstek hejtmanky pro oblast sociálních věcí Rudolf Špoták. Přizváni byli zároveň zástupci dvou nejvýznamnějších subjektů, které se službám pro osoby na okraji společnosti věnují na území města nejdéle a zajišťují široké spektrum pomoci, tedy Jiří Lodr, ředitel Diecézní charity v Plzni a Pavel Janouškovec, ředitel Městské charity Plzeň. Přítomni byli i členové iniciativy Food not Bombs Karolina Žitková, Ondřej Dvořák a Martin Ouda, dále pak vedoucí magistrátního odboru sociálních služeb Alena Hynková společně s vedoucí oddělení sociální práce a dostupného bydlení Karolínou Vodičkovou.

Buďte všímaví k lidem bez domova. Pomoci lze pěti způsoby

„Ačkoliv se město, ve spolupráci s neziskovým sektorem, věnuje problematice bezdomovectví intenzivně a systematicky celoročně, přesto právě v tomto období zasluhuje tato oblast naší zvýšené pozornosti. Rekapitulace možností a připravenosti města a partnerských organizací na zátěžové měsíce tak byla hlavním důvodem pro svolání kulatého stolu. A musím konstatovat, že díky angažovanosti a součinnosti všech složek, s nemalou finanční podporou města, je zajištěna pro osoby bez přístřeší služba nízkoprahového centra a noclehárny v Domově sv. Františka, v rámci projektu Nezmrznou jsou, pro případ zvýšeného zájmu o nocleh, nasmlouvány kapacity v komerčních ubytovnách, funguje potravinová pomoc i charitní humanitární sklad a bezodkladná humanitární pomoc, a to včetně terénní krizové služby Diecézní charity Plzeň,“ shrnul radní David Šlouf.

Náměstkyně pro oblast sociálních věcí Eliška Bartáková jeho slova doplnila. „Významnou roli sehrávají v této rovině právě charitní sociální služby, které mají propracovaný systém pomoci směrem k lidem bez domova. Společně s nimi pak i další neziskové organizace, které město v jejich činnosti podporuje. I přesto je třeba zmínit, že určitá část osob žijících na ulici bude z principu vždy odmítat jakoukoliv nabízenou pomoc nebo službu, i s vědomím toho, že v mrazivých dnech může mít pro ně toto rozhodnutí fatální důsledky. Není však v našich silách, ani v silách poskytovatelů služeb, jejich rozhodnutí jakkoliv zvrátit,“ uvedla Eliška Bartáková.

Plzeň dokončila karanténní objekt pro lidi bez domova

„Čím dál více se ukazuje, že ruku v ruce s terénní činností neziskového sektoru, právě s ohledem na ochranu zdraví osob odmítajících přijmout sociální službu, funguje efektivně městská policie. Strážníci jsou obeznámeni se všemi nocležišti a lokalitami, kde se tyto osoby zdržují, znají je a informují je o dostupné pomoci. Není ojedinělým případem, kdy právě strážníci zachránili člověka žijícího na ulici před jistou smrtí, což je veřejností velmi pozitivně vnímáno,“ konstatoval radní pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký.

„Máme vytvořenou síť partnerských organizací, se kterými spolupracujeme v rovině terénní práce, výdeje potravin nebo zajištění materiální pomoci. Vedle úřadů městských obvodů je mezi nimi Městská charita Plzeň, Středisko křesťanské pomoci Plzeň, POINT 14, Spolek Ulice, Společnost Tady a Teď nebo Centrum protidrogové prevence a terapie, jejichž klienti pravidelně docházejí do našeho výdejního střediska v Cukrovarské ulici, které funguje nepřetržitě i v těchto svátečních dnech, umocněných nouzovým stavem a přetrvávajícími omezeními. S pomocí města dokážeme velmi pružně reagovat na vzniklý požadavek,“ doplnil Jiří Lodr, ředitel Diecézní charity Plzeň.

20.1.2021
Plzeň chystá letos pro turisty nová lákadla. Jde zejména o opravenou katedrálu sv. Bartoloměje na...
15.1.2021
Od pátku 15. ledna je spuštěn rezervační systém pro očkování seniorů ve věku 80 let...
13.1.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
13.1.2021
Požáry dvou obytných budov zaměstnaly dnes odpoledne hasiče v Plzeňském kraji. Ve Strašíně na Klatovsku...
13.1.2021
Velmi těžké zranění utrpěl dnes ráno osmačtyřicetiletý chodec, kterého v Sirkové ulici u hlavního vlakového...
13.1.2021
Město Plzeň chce vybudovat moderní digitální akustický systém, který bude pokrývat varovným akustickým signálem s...
11.1.2021
První týden nového roku přinesl příběhy o několika, trochu komických, krádežích a jejich pachatelích. V...
9.1.2021
Letošní druhý ročník Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké...
5.1.2021
První jednání Krizového štábu Plzeňského kraje v roce 2021 se uskutečnilo v pondělí 4. ledna 2021 online....
4.1.2021
Nejmenší obce v Plzeňském kraji do 2000 obyvatel mohou letos opět získat krajské dotace na...
3.1.2021
V posledních letech se stalo milou tradicí, že do plzeňských organizací poskytujících sociální služby zavítali před...
Reklama