V Plzni vyroste unikátní infocentrum. Součástí bude i kavárna

Stavba objektů infocentra s vyhlídkovou věží a občanského zázemí ze speciálních modulů byla zahájena v blízkosti Hlavního vlakového nádraží v Plzni. Na volné zatravněné ploše mezi ulicemi Americká, Šumavská a Sirková bude během dvou měsíců postaven a kompletně zařízen areál tvořený novými moderními budovami. Vedle služeb městského infocentra nabídne široké služby pro cestující i turisty přijíždějící do města. Bude zde kavárna a gastro provozy s krytou terasou, chybět nebudou kryté stojany na kola a koloběžky a další mobiliář související s provozem dopravních terminálů.

Plocha mezi vlakovým a autobusovým nádražím v Plzni je velice frekventovaným místem. Potkávají se zde cestující a turisté přijíždějící do města vlakem či autobusem, oblastí prochází velmi frekventované páteřní dopravní tepny. Místo je tedy pomyslnou vstupní branou do města a současně musí nabídnout prvky občanské vybavenosti pro cestující hromadnou dopravou.

Po ukončení rekonstrukce hlavního vlakového nádraží Plzeň rozhodlo vedení města o další zástavbě v přilehlém území. S trvalou zástavbou počítají dlouhodobé územní a rozvojové plány města, avšak v horizontu příštích pěti až deseti let. Vzhledem k tomu, že je nutno frekventované místo se specifickými nároky cestujících dovybavit službami, rozhodlo vedení města o výstavbě těchto budov. S ohledem na tuto skutečnost, byl vybrán stavební modulový systém společnosti Cubespace.

Prázdné prostory našly využití. Plzeň z nich vytvořila městské sociální byty

„Snadná montáž hrubé stavby a možnost měnit funkce jednotlivých částí je hlavní výhodou našeho systému. Modulové řešení dovoluje založit stavbu bez složitých a nákladných zemních prací a umožňuje přesunout stavbu, nebo využit její části znovu, po skončení původní funkce v konkrétním místě“ uvedl při zahájení stavby CEO společnosti Cubespace Pavol Stuchlík.

Celý prostor je osazen třemi samostatnými objekty. Inspirací pro návrh z modulů Cubespace byl projekt Manifesto Florenc, který úspěšně funguje v Praze. Dominantní a nejvyšší je objekt infocentra s přilehlou vyhlídkovou věží. Ten je tvořen celkem z deseti modulů (rozměr jednoho modulu je 2,5 x 6 m) a jeho součástí je vyhlídková terasa ve výšce 12 metrů nad terénem. V přízemí je umístěno turistické informační centrum, v prvním patře je navržen výstavní a prezentační prostor města Plzně. Celková užitná plocha v obou poschodích je 80 m².

Druhý objekt je jednopodlažní a je zde prostor pro čtyři různá prodejní místa, ve kterých se počítá s prodejem jídla a pití. Přesný druh provozu bude určen po výběru konečných provozovatelů na konci dubna 2021. Objekt je utvořen z deseti modulů o rozměrech 3 x 7,8 m. Objekt splňuje veškeré hygienické nároky potřebné pro prodej potravin, v zázemí bude WC a prostor pro personál. Střecha objektu je navržena jako zelená, tvoří ji rozchodníkový koberec a přispívá tak ke zpříjemnění prostoru.

Chybí vám cyklostezka či chodník? Plzeň vyzývá občany k vyplnění Názorové mapy dopravy

Spojujícím bodem mezi všemi objekty je rozsáhlá dřevěná terasa. Ve středu jsou zasazeny dva platany. Terasa poskytne prostor pro venkovní sezení k přilehlým gastro provozům. V místě terénního zlomu na terasu plynule navazuje pobytové dřevěné schodiště. V prostoru jsou umístěny dřevěné květníky, proběhly rozsáhlé sadové úpravy směrem do křižovatky ulic Sirková a Šumavská. Vše je doplněno designovým městským mobiliářem.

Provozovatel infocentra bude městská příspěvková organizace Plzeň – TURISMUS, která provozuje turistické informační centrum na náměstí Republiky. Kromě informační služby infocentrum v budoucnu nabídne i prodej vstupenek na různé kulturní akce a upomínkové předměty města Plzeň.

„Pro Plzeň je toto místo u vlakového a autobusového nádraží zcela zásadní. Jde o vstup do města, místo, kde se lidé potkávají a kde mají zvýšené nároky na čisté a funkční zázemí a městský mobiliář. S trvalou výstavbou se zde počítá až za 5 let a do té doby nemůžeme čekat. Modulový systém stavby je ideálním dočasným řešením,“ komentoval zahájení stavby primátor Plzně Martin Baxa.

Dnes, 13:38
V původním režimu opět funguje Domažlická nemocnice, která se v únoru specializovala výhradně na péči...
Včera, 10:46
V Plzni se 17. května otevře první část východního městského okruhu, nazvaná Plaská - Na...
21.4.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
21.4.2021
Podporu filmové tvorby schválili zastupitelé na svém dubnovém jednání. Už v březnu pak Rada Plzeňského...
19.4.2021
Ruční granát našel o víkendu na půdě jednoho bytového domu v Plzni starší muž. Dal...
15.4.2021
Odborníci katedry germanistiky a slavistiky Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni se podíleli na vzniku...
13.4.2021
Stěny panelových i jiných domů, garáží, průmyslových objektů, stěny mostů či ohradní zdi a další...
13.4.2021
Letní školy Západočeské univerzity v Plzni se připravují na letošní sezónu. Přihlášky už přijímá největší...
12.4.2021
V Plzni se dnes po šesti týdnech znovu otevřely prodejny dětského oblečení. Umožnilo to rozvolnění...
9.4.2021
Zlepšení veřejného prostoru pro cestující v kombinaci se sjednocením designu mobiliáře městské hromadné dopravy jsou témata...
8.4.2021
První půlrok vlády nového vedení Plzeňského kraje zásadně ovlivnila pandemie. Těžká situace regionu podpořila spolupráci...
Reklama