Po nezdařené svatbě se král sblížil s Pražany, zatančil si i s „obyčejnými“ ženami

7.2.2022
Jaroslav Svoboda

Dne 7. února 1477 se v Praze měla konat svatba krále Vladislava s Barborou, dcerou braniborského kurfiřta Albrechta Achilla z rodu Hohenzollernů. Nevydařená svatba krále nakonec sblížila s Pražany.

Nevěstě však bylo teprve dvanáct let, nebyla moc hezká a dokonce už byla vdovou. Její první manžel Jindřich XIX., Hlohovský zemřel v březnu 1476. Ovšem, už půl roku nato, 12. září, byla v Praze uzavřena svatební smlouva s Vladislavem a ještě na podzim byl sňatek uzavřen na dálku. Chystaná svatba měla být třešničkou na dortu a sňatek formálně dovršit.

Česká i polská diplomacie si od tohoto spojení slibovaly získání důležitého spojence proti Matyášovi Korvínovi a Habsburkům a především k ovládnutí Hlohovska. Když ale Matyáš Korvín toto slezské knížectví vdově odejmul a svěřil ho jinému vladaři, ztratil Vladislav o nevěstu zájem a od svatby upustil.

Ferdinand II. Tyrolský byl trochu jiný Habsburk. Co možná nevíte o tomto arcivévodovi

Záhy po zrušené svatbě nechal král vystrojit masopustní hody a uspořádal veselici, na kterou pozval i pražské měšťany s jejich manželkami. Zábava to byla vydařená, sám král si dokonce zatancoval s kramářkou Chlupatou. To vše ale podrobili nekompromisní kritice utrakvističtí kněží, kteří považovali tanec a každé veselí za smrtelný hřích.

Tato akce patřila mezi několik dalších, které Vladislav uspořádal, aby se sblížil se svou zemí a s jejími obyvateli. Vždyť zde panoval už od svých patnácti let. Z hradu Wawel, který se ční nad polským Krakovem se přestěhoval na Králův dvůr na Staré Město, přímo mezi pražské měšťany. Tam se ale necítil příliš bezpečně a tak se v roce 1485 přestěhoval na Pražský hrad. Později se odstěhoval do Budína a do Čech a na Moravu dojížděl.

Zdroj: Kronika Českých zemí


Témata:

Nepřehlédněte