Před 77 lety jsme přišli o Podkarpatskou Rus, vzdát jsme se museli i části Slovenska

9.6.2022
Jaroslav Svoboda

Pod nátlakem Sovětského svazu byla 9. června 1945 podepsána dohoda mezi Československem a právě SSSR o připojení Podkarpatské Rusi a části Slovenska kolem města Čop k SSSR. Slovensko tak přišlo o 250 kilometrů čtverečních svého území.

Město Čop se rozkládá v jihozápadním cípu Zakarpatské oblasti na Ukrajině. Leží při hranicích s Maďarskem a Slovenskem v úzkém pásu mezi řekami Tisa a Latorice, zhruba 25 km od Užhorodu. Jeho historie je úzce spjatá s rozvojem železniční sítě. Trať z Koroleva u Chustu s odbočkami do Mukačeva a Čopu byla vybudována v letech 1871–1873. Čop se díky tomu stal z venkovského městečka dopravním uzlem pro celou monarchii. Po jejím rozpadu ale připadl Čop ke Slovensku, československá armáda jej obsadila 29 .dubna 1919. O měsíc později zahájila ofenzívu maďarská armáda a na východním Slovensku postoupila až k hranici s Polskem. Maďarská vláda byla následně po ultimátu nucena své vojáky stáhnout. Čop byl opět obsazen naší armádou a stal se součástí Slovenska.

Tak tomu bylo až do první vídeňské arbitráže 2. listopadu 1938, kterou Československo ztratilo jižní Slovensko a jihozápad Podkarpatské Rusi ve prospěch Maďarska. Zpět už se pak nikdy nevrátilo. I přesto, že ještě v březnu 1945 Molotov ujišťoval, že po odstoupení Podkarpatské Rusi Sovětskému svazu bude zachována východní hranice Slovenska, obsadil město Čop spolu s celým pruhem území podél hranice až k Polsku.

Henry Ford motorizoval svět, významně ale podporoval Hitlera a NSDAP

Slovensko tehdy přišlo o 250 km2 svého území v okresech Královský Chlumec a VeléKapušany. Kromě města Čop se jednalo ještě o obce Ašvaň, Batva, Galoč, Komárovce, Malé Slemence, Palaď, Palov, Rátovce, Surty, Šalamúnová a Téglás. Jako kompenzaci dostalo Československo v roce 1946 od Sovětského svazu obec Lekárovce. Ty byly do roku 1945 součástí Podkarpatské Rusi jako výběžek této země do území Slovenska.

Dnes v Čopu žije necelých 9 tisíc obyvatel, z nichž zhruba 40 % tvoří Ukrajinci a Rusíni, dalších 40 % Maďaři, zbytek pak Rusové, Bělorusové, Slováci, Židé a Romové.

Zdroj: RYCHLÍK, Jan; RYCHLÍKOVÁ, Magdaléna. Podkarpatská Rus v dějinách Československa 1918-1946. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2016.


Témata:

Nepřehlédněte