• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Pod kostelem v Bílovci byla objevena tajemná krypta

  3.9.2022
  Simona Knotková

  Průzkum, který v pátek provedli památkáři s odbornou firmou, ukázal, že pod kostelem svatého Mikuláše v Bílovci na Novojičínsku se nachází krypta. Pohřbíváni v ní mohli být majitelé bíloveckého panství, nyní se ale zdá, že je krypta prázdná. Památkáři budou jednat s městem a farním úřadem, zda se bude v průzkumu pokračovat a zda případně bude možné kryptu zpřístupnit veřejnosti.

  „Existuje několik písemných zmínek o tom, že příslušníci rodů pánů z Vladěnína, pánů Pražmů z Bílkova nebo později Sedlničtí z Choltic, kteří drželi hrad, zámek a město, byli pohřbíváni v kostele, někteří z nich v kryptě,“ řekl archeolog Národního památkového ústavu v Ostravě František Kolář.

  Když se před několika lety kolem kostela dělala dešťová kanalizace, památkáři archeologicky zachytili pravděpodobný zazděný vstup zvenčí do krypty v presbytáři kostela. Páteční průzkum měl ověřit, zda tam krypta skutečně je, případně v jakém stavu.

  Průzkum prováděla společnost Geo-cz z jižních Čech. Nejprve se mobilním georadarem zjišťuje, kde jsou pod podlahou dutiny nebo jiné anomálie. Poté firma v kostele vytipuje několik míst pro kamerový průzkum, který spočívá v navrtání malého, centimetrového otvoru například do spáry mezi dlaždicemi a následném spuštění mikrokamery.

  „Pokud se ukáže, že stojí za to ten podzemní prostor zdokumentovat zevrubněji, tak se otvor rozšíří třeba na tři centimetry a spustí se tam sofistikovanější kamera, jejímž prostřednictvím je možné geodeticky zaměřit hrobku nebo kryptu, pořídit 3D sken prostoru a s tím pak dál pracovat,“ popsal archeolog.

  Průzkum prokázal, že v závěru presbytáře kostela se krypta skutečně nachází. „Je zaklenutá kamennou klenbou, zdá se tedy, že by mohla být poměrně stará. Na kameře se podařilo identifikovat původní vstup do krypty z interiéru kostela opatřený kamennými schůdky a zazděný a stejně tak zazdívku druhotného vstupu zvenku v protilehlé obvodové zdi kostela,“ řekl Kolář.

  Vybudování druhotného vstupu do krypty podle něj souviselo s nařízením císaře Josefa II. z 80. let 18. století, podle kterého se v interiérech kostelů v habsburské monarchii nesmělo dál pohřbívat. V kostelní kryptě se dál pohřbívat mohlo, musel se do ní ale zřídit vstup zvenku. „To souviselo s tehdejšími hygienickými požadavky na provoz kostelů a s tím, že hřbitovy kolem kostelů byly už v té době přeplněné a městské samosprávy i státní správa měly zájem pohřbívání vymístit do nových poloh,“ vysvětlil Kolář.

  Krypta pod bíloveckým kostelem je ale prázdná. „Vypadá to, že byla v minulosti vyklizena a nebožtíci byli asi přemístěni jinam,“ řekl památkář. Dno krypty pokrývá vrstva jakéhosi sedimentu. „Je samozřejmě otázka, jestli v tom nejsou ty pozůstatky ukryty, ale na první pohled to vypadá, že krypta je prázdná. Bude věcí dalšího jednání s městem a farním úřadem, jestli se bude exteriérový vstup odezdívat a jestli se bude uvažovat o případné prezentaci veřejnosti jako místa posledního odpočinku hradních a zámeckých pánů na Bílovci,“ řekl Kolář.

  Firma dělala vrty ještě na dalších dvou vytipovaných místech. „Tam byly zjištěny jenom malé zděné hrobky pro jednu nebo dvě osoby, jedna s cihelnou klenbou, kde se nachází kosterní pozůstatky zemřelého a pozůstatky dřevěné rakve, a pak ještě jedna hrobka taky malých rozměrů, ale s kamennou klenbou, která se nachází pod vítězným obloukem v ose presbytáře,“ řekl Kolář.

  Vzhledem k exponované poloze hrobky se podle něj dá soudit, že v ní mohl být pohřben někdo významnější. Kamenná klenba naznačuje, že hrobka může být starší. „Je ale bohužel zasypaná hlínou, takže bude věcí dalšího jednání, jestli v těch místech provést nějaký omezený archeologický výzkum, odstranit zásyp a hrobku zdokumentovat a snažit se zjistit, jestli ji nelze spojit s někým z prvních generací stavitelů bíloveckého hradu, s pány z Vladěnína, kteří podle písemných informací měli být od druhé poloviny 15. století v kostele pohřbíváni,“ řekl Kolář.

  Zdroj: ČTK  Nepřehlédněte