Podílel se na napsání Kladiva na čarodějnice, sám o něm ale pochyboval

Slavnou obsáhlou příručku o čarodějnicích, nutnosti boje proti nim a způsobech, jak tento boj svádět co možná nejlépe, Kladivo na čarodějnice (Malleus maleficium, 1486), sepsali dva autoři, jeden praktik a jeden teoretik.

Tím teoretikem byl dominikán Jakob Sprenger (1435 – 6. prosince 1495), který byl spíše přidělen „na pomoc“ horlivému až fanatickému knězi téhož řádu, Heinrichu Kramerovi (lat. Heinrich Institoris, 1430 – 1505), který se potírání kacířů a čarodějnic zabýval i prakticky, tj. včetně jejich usvědčování a případě upalování.

Čarodějnická horečka na Šumpersku. Obětí inkvizitora Bobliga se stal i oblíbený moravský kněz

Vztah mezi oběma spoluautory není úplně jasný, dokonce se pochybuje o tom, že by se Sprenger na sepsání Kladiva fakticky podílel. S největší pravděpodobností je ale autorem teoretických statí v 1. části díla. Nejspíše mu také nebyla úplně po chuti Kramerova horlivost, na kterou s nevolí hleděla většina současného duchovenstva. Nejspíše však ale jen pro to, že Kramerovu argumentaci neshledávala teologicky za dostatečně přesvědčivou.

Kramer se proto obrátil k papežské autoritě a Inocenc VIII. roku 1484 zaštítil jeho snažení bulou Summis desiderantes affectibus (Přejíce s největším žárem), kterou hony na čarodějnice dalo by se říct „odstartoval”. Sprengerovým úkolem potom bylo vypořádat se s touto otázkou dostatečně přesvědčivě po teoretické a teologické stránce.

Inkvizitor Konrád z Marburku potíral kacíře tak krutě, až na to sám doplatil

K čemu oba dominikáni v Kladivu na čarodějnice čítajícím přes 600 stran došli? Začali těmito slovy: „Protože víra v existenci čarodějnic patří k základním článkům katolické víry, trvání na opaku zavání kacířstvím. Kdokoliv věří, že jakákoliv bytost může být změněna k lepšímu nebo k horšímu anebo proměněna do jiného druhu či podoby jinak než Stvořitelem všech věcí, je horší než pohan a kacíř.“

I když jde o dílo přes 500 let staré, nejsme ve skutečnosti době upalováni čarodějnic zas až tolik vzdáleni. Patrně poslední „čarodějnický“ proces v Evropě, který skončil upálením dvou stařen, se odehrál v Polsku v roce 1793. Nemluvě o tom, že v Indii a Africe se údajné (?) čarodějnice upalují dodnes.

Inkvizitorská bible popisuje zločiny čarodějnic. Upalovaly se proto, že mužům zaklínaly penisy

Můžeme se samozřejmě ptát, co vedlo a vede lidi k tak fanatické nenávisti. Je to strach z něčeho nadpřirozeného? Hrůza z tajemně konaných obřadů přinášejících celým krajům bídu a zmar? Touha získat majetek odsouzených osob nebo zlikvidovat nepřítele? Historické studie na to nedávají jasnou odpověď. Zdá se, že by bylo třeba posuzovat každý případ jednotlivě. Katolická církev na to ovšem měla, a vlastně dodnes má, svůj systém.

Jednoduše řečeno je odjakživa jejím zbožným přáním, aby celý svět a všichni v něm žijící lidé tvořili, jednu společnost, jeden stát, a to křesťanský a katolický. Pokud se někdo tomuto pojetí vymykal a vymyká, je to buď pohan (nepokřtěný) nebo kacíř (pokřtěný, ale odmítající zcela nebo částečně katolickou víru).

Smolné knihy s pachutí krve. Pro zvrácené mučení našla inkvizice důvod vždycky

Kacířství je z hlediska katolické církve mnoho druhů – v době Kladiva to byli třeba husité, templáři, kataři nebo členové Jednoty bratrské. Nejhorším druhem kacířů jsou čarodějnice, méně pak čarodějníci, protože „muži této neřesti tolik nepodléhají“. A to z toho důvodu, že čarodějové a čarodějnice se spikli s ďáblem a uzavřeli s ním smlouvu, že budou společně škodit lidem. Ďáblovi jde totiž o to, aby zničil lidský rod, to nejlepší dílo Boží, a to na těle i na duchu.

Protože je však ďábel pouze duchem, nemůže dost dobře zacházet s hmotnými věcmi, a proto k tomu potřebuje čarodějnici. Ta mu v tomto ráda poslouží a ďábel se jí ďábelsky odmění – hmotnými statky a sexuálními radovánkami na tomto světě, zatracením její duše na onom. Budeme-li tedy vyhlazovat čarodějnice, ochráníme lidský rod a potěšíme Boha, jehož je dílem.

Jak si přičarovat lásku, zdraví nebo peníze, to naše babičky dobře věděly. Vyrobte si kouzelný škapulíř

Aby autoři Kladiva na čarodějnice doložili obecnou škodlivost čarodějnic, uvádějí řadu barvitých příkladů. Popisují třeba, jak čarodějnice ze msty způsobila muži impotenci tím, že do jeho studny uložila hrnec s ropuchou. Jiná zase s pomocí ďábla rozpoutala krupobití, které potlouklo svatebčany. Opět ze msty, za to, že ji nepozvali na svatbu. Báchorky? Kdepak. Tehdy to byly jasně dané skutečnosti. Proto je třetina díla věnována pečlivému popisu soudního řízení proti čarodějnicím.

Dnes si můžete Kladivo přečíst i v češtině, i když je v podstatě nepochopitelné, proč tato kniha byla poprvé v českém překladu vydána až v roce 2000. Snad proto, že je stále prezentována jako bezpříkladná ukázka cynismu a sadismu. S tím může dnešní soudný čtenář jen těžko souhlasit, když si uvědomí, v jaké době vzniklo a připomene si třeba naše komunistické politické procesy v padesátých letech minulého století.

FOTO: Kladivo na čarodějnice

Kladivo na čarodějnice - sabat goyaKladivo na čarodějnice - obálka knihy Kladivo na čarodějniceKladivo na čarodějnice - A_Visit_to_the_Witch_1882 Edward Frederick Brewtnall com wijkKladivo na čarodějnice - čarodějnice archiv autorky LookKladivo na čarodějnice - The_Witches_Sabbath,_by_Frans_Francken_II Frans Francken the Younger 1607 cmo wik
Další fotky
Kladivo na čarodějnice - Witch Preparing a Love Philtre Gavarni, Paul wikigallery

Nebyl to však Kramer sám spolu se Sprengerem a papežem Inocencem VIII., kteří byli za čarodějnické procesy odpovědní. Dnes víme, že v jejich době právě začínalo velmi nepříznivé klimatické období, kterému my dnes říkáme malá doba ledová. Z toho plynoucí neúrody a hladomory vedly k hledání viníka tohoto neutěšeného stavu, ze kterého byly označeny právě čarodějnice. Světská vrchnost dokonce církev často žádala, aby jejich panství čarodějnic zbavila a tím jim navrátila někdejší prosperitu. Takovým žádostem nešlo dost dobře nevyhovět. A sepsání příslušných nejvhodnějších postupů bylo jen dalším logickým krokem.

 

Dnes, 08:00
Kdo se myje, smývá ze sebe milost boží. Zajímavý slogan, že? Byl na vývěsním štítě...
Včera, 17:53
Soutěž Auto roku letos vstoupila do 26. ročníku. Hodnocení vozů, které má pod palcem Svaz...
Včera, 17:30
Když je člověk nešťastný, je ochoten podstoupit cokoliv, co mu jen trochu pomůže. I to,...
Včera, 16:00
Čekankový puk je buď bílý, nebo nafialovělý. Oba druhy se náramně hodí jako přílohy do...
Včera, 14:00
Chtěl přinést zemi klid, přál si být spravedlivým císařem a prvních pět let jeho vlády...
Včera, 13:55
Jak je možné, že žil v Paříži na počátku 20. století a zůstal nedotčen kubismem...
Včera, 11:30
Kde končí klišé a začíná umělecké dílo? Otázka, na kterou svými příběhy odpověděl Jack Warner...
Včera, 10:00
Vedle jógových cviků si někdy můžete vyzkoušet také tibetské. Sestava s názvem pět tibeťanů byla oblíbená...
Včera, 08:00
Také milujete pokrmy z hub? Jistě nám dáte za pravdu, že není nad to, připravit...
23.1.2020
Tak dlouho, v letech 2001 – 2004, byla Megawati prezidentkou země, která se teprve nedávno, v roce...
Reklama