Poklad kapitána Kidda se hledá dodnes. V okolí New Yorku

23.5.2020
Václav Pavlík

William Kidd se narodil kolem roku 1655 snad v Dundee ve Skotsku, přestože jako jeho rodiště se uvádí i jiná města. On sám potom tvrdil, že jeho otec byl knězem protestantské Skotské církve, i když to nebyla pravda. Svoji pirátskou kariéru začal poté, co odcestoval do tehdy ještě anglického New Yorku, kde se spřátelil s prominentními občany tamní britské kolonie včetně tří guvernérů. Některé prameny naznačují, že se již v té době zúčastňoval jako nováček pirátských plaveb, čímž do budoucna nabyl ty zásadní zkušenosti.

V roce 1689 byl Kidd členem smíšené francouzsko-anglické pirátské posádky lodi „Saint Rose“, která operovala v Karibiku pod velením francouzského kapitána Jeana Fantina. Během jedné plavby se Kidd spolu s některými, především britskými členy posádky domluvil na vzpouře. Vzbouřenci potom chytře vyčkali do chvíle, kdy měl kapitán Fantin při přistání na Martiniku jednání v přístavu, a využili moment překvapení, zavraždili několik francouzských námořníků, zmocnili se lodi a odpluli k malému ostrovu Nevis, jednoho ze souostroví Závětrných ostrovů, tehdy britské kolonii.

Skutečný pirát z Karibiku zřejmě trpěl pohlavní chorobou. Romantickou postavou se stal až v legendách

Tam vzbouřenci loď přejmenovali na „Blessed William“ (Požehnaný William) a Kidd se stal jejím kapitánem. Není jasné, zda ho za kapitána zvolila posádka nebo ho jmenoval guvernér ostrova Nevis Christopher Codrington. Kiddova loď se ale v každém případě stala součástí malé flotily, která bránila ostrov Nevis proti nájezdům Francouzů.

Guvernér však Kiddovi a jeho lidem za tuto jejich službu neplatil a místo toho jim řekl, ať si svou odměnu vyberou u Francouzů. Kidd proto se svou lodí zaútočil na ostrov „Marie Galante“, který byl v držení Francouzů, a zpustošil tamní jediné město a jeho okolí. Ukořistil tak kolem 2000 liber šterlinků, tj. dnes cca 282 000 liber. Byl to tedy lup, který určitě stál za to.

Opálil vousy španělskému králi. Anglický pirát Drake se stal postrachem Španělska

Finančně si ale kapitán Kidd pomohl i jinak. 16. května 1691 si vzal za manželku tehdy asi dvacetiletou Sarah Bradley Cox Oortovou, dvojnásobnou vdovu, která byla jednou z nejbohatších žen v New Yorku díky dědictví po svém prvním manželovi. Pirátského řemesla se ale nevzdal a ani dost dobře vzdát nemohl.

O čtyři roky později, v prosinci 1695 guvernér New Yorku, Richard Coote, 1. hrabě z Bellomontu, požádal „věrného a spolehlivého kapitána Kidda“, aby zbavil newyorské pobřeží anglických pirátů, kteří se spřáhli s nepřátelskými francouzskými loděmi. Kidd mohl těžko tento návrh odmítnout, neboť to by znamenalo projev neloajálnosti vůči koruně a způsobil by si v budoucnu mnoho problémů včetně ztráty důvěryhodnosti. Vznikl spolek čtyř investorů s úmyslem podpořit „lov“ na piráty a získanou kořist si rozdělit.

Poklad legendárního piráta. William Kidd loupil s domnělým požehnáním anglického krále

Čtyři pětiny nákladů na tuto akci zaplatili šlechtici, kteří patřili k nejmocnějším mužům v Anglii, a pátou Kidd, který se kvůli tomu musel zadlužit a i prodat svou tehdejší loď jménem „Antigua“. Za to obdržel oficiální zmocnění k celé akci, podepsané osobně anglickým králem Williamem III., který však nebyl investorem tohoto podniku. Podle tohoto pověření 10 % kořisti připadlo britské koruně, z nichž si část král zřejmě mohl přisvojit pro vlastní potřebu.

Nová Kiddova loď „Adventure Gallery“, s posádkou 150 mužů, byla uzpůsobena k pronásledování a zneškodnění pirátů. Měla výtlak přes 284 tun, čtvercové plachty a dvě řady vesel. To lodi umožňovalo manévrování během bitvy i za bezvětří, kdy lodě nevybavené vesly ležely „mrtvé“ na vodě. A posádku tvořili ti, které Kidd považoval za nejlepší a nejoddanější. První francouzskou loď kapitán Kidd zajal už cestou do New Yorku a získal tak i první kořist. Část posádky francouzské lodi navíc přešla do jeho služeb, další muže, povětšinou otrlé piráty, naverboval v New Yorku.

Zlatého věku pirátství si užil dosyta, vůbec se nechoval šlechetně a podle toho taky skončil

V září 1696 se Kidd vydal „lovit piráty“ směrem k mysu Dobré naděje v Africe. Ale neměl štěstí. Na Komorech přišel o třetinu posádky kvůli choleře, zbrusu nová loď měla mnoho netěsností, kudy do jejího trupu vnikala voda a hlavně nikde žádní piráti. Někteří námořníci z posádky dezertovali a ostatní začali vyhrožovat vzpourou. Kidd rázně zakročil, jednoho vzbouřence, Williama Moora zabil tak, že mu rozbil hlavu okovaným vědrem. I když kapitáni britských lodí měli právo zacházet se svou posádkou extrémně tvrdě, tohle již bylo za hranou a Kidd to věděl. Přesto věřil, že se případného obvinění z vraždy s pomocí „mocných přátel“ dokáže zprostit.

Na podstatně větší zločin si kapitán Kidd zadělal, když 30. ledna 1698 vyvěsil na lodi francouzskou vlajku a přepadl 400 tunovou loď „Quedagh Merchant“, kterou si najali arménští obchodníci. Byla plně naložena saténem, mušelínem, zlatem, stříbrem, rozmanitým východoindickým zbožím a velmi cenným hedvábím a, bohužel, nacházela se pod britskou ochranou. A tohle už kapitánovi Kiddovi projít nemohlo.

Jak hraje na kytaru pirát Jack Sparrow? Johnny Depp vystoupí v Letňanech jako host Ozzyho Osbourna

O tom, že byl obviněn z pirátství, se Kidd dozvěděl ještě, než se vrátil do New Yorku. V Karibiku proto svůj lup částečně rozdal a prodal, část svého jmění zakopal na malém ostrovu Gardiners Island u východního konce Long Islandu a pokračoval v cestě do New Yorku. Tam si hodlal svým pokladem vykoupit svobodu, což se mu nepodařilo. Po ročním pobytu v žaláři, kdy byla vězněna i jeho žena, byl Kidd v řetězech poslán do Anglie a tam za pirátství a vraždu námořníka Williama Moora odsouzen k trestu smrti provazem. Veřejná poprava se konala 23. května 1701 v Londýně a musela být vykonána dvakrát. Při první pokusu se přetrhl provaz, jako by Kidda „ani peklo nechtělo“ a pirát popravu přežil. Z davu se ozývaly výkřiky žádající jeho propuštění, jak bývalo v takových případech zvykem, protože poprava již byla vykonána a přetržený provaz je znamením Boží milosti.

V tomto případě se však zvykové právo neuplatnilo a kapitán Kidd byl pověšen o několik minut později. Jeho tělo bylo potom tři roky ponecháno na šibenici pro výstrahu případným budoucím pirátům.

Na básně recept měl, na život už ne. Narodil se před 210 lety a miloval alkohol a básnířky

Co se však stalo s Kiddovým pokladem? Cennosti v poměrně malé hodnotě asi 14 000 liber byly v 19. století nalezeny právě na Gardinerově ostrově a nejspíše šlo jen o část Kiddova pokladu, který musel být obrovský. Kapitán jej zřejmě proto rozdělil a ukryl na více místech. Těch je dnes vytipováno asi dvacet, ale všechna pátrání zatím zůstala bezvýsledná. Co když ale už žádný další Kiddův poklad neexistuje? Konec konců by šlo o kořist jen z jedné lodi, i když mimořádně cennou, o kterou se musel podělit s posádkou a částečně ji i sám rozdal.

Ale legendy si žijí svým vlastním životem a Kidda jako piráta posmrtně proslavil právě jeho poklad víc než jeho pirátství zaživa. Tím spíš, že ho měl zakopat na některém ostrově blízko amerických břehů. V literatuře tohoto motivu využil Robert Louis Stevenson v nesmrtelném románu „Ostrov pokladů“ a Edgar Allan Poe v neméně působivé povídce „Zlatý skarabeus“, které jsou pro mnohé hledače pokladů inspirací dodnes. A proč ne? Vždyť snít o pirátech a jejich pokladech se přece nikomu nezakazuje.

FOTO: Poklad kapitána Kidda

Poklad kapitána Kidda - William KiddPoklad kapitána Kidda - William KiddPoklad kapitána Kidda - kidd 2 pirát, poklad, loď, plachetnice Charles Galley, byPoklad kapitána Kidda - kidd 1 pirát, poklad William_KiddPoklad kapitána Kidda - 1200px-Captain_Kidd_in_New_York_Harbor_cph.3f06373
Další fotky
Poklad kapitána Kidda - mapa, kompas, poklad, pirát Fotka od MasterTux z Pixabay


Nepřehlédněte