Popravě unikl jen náhodou, podezřelému úmrtí už ne

Další fotky

 A ani se tomu nemůžeme moc divit.  Fjodor Fjodorovič Raskolnikov, vl. jménem Fjodor Iljin (nar. 28. 1. 1892) se totiž ze všeho nejvíc proslavil svým kritickým „Otevřeným dopisem Stalinovi, závažnějším o to, že Raskolnikov sám patřil mezi nadšené bolševické revolucionáře. A možná i proto okolnosti jeho úmrtí zůstávají neobjasněné dodnes.

F. F. Raskolnikov byl potomkem slavného námořního důstojníka Iljina (1737 – 1802) a na svět přišel jako nemanželské dítě dcery generálmajora dělostřelectva a pravoslavného kněze katedrály sv. Sergeje. Místo svého pravého jména začal Iljin později používat jméno Fjodor Fjodorovič Raskolnikov, pravděpodobně podle postavy Rodiona Romanoviče Raskolnikova z románu F. M. Dostojevského Zločin a trest. Od roku 1900 byl dán na výchovu do „Ústavu knížete Oldenburga“, jehož posláním bylo pečovat o děti obou pohlaví, které neměly možnost vyrůstat v rodině. Potom F. F. Raskolnikov studoval na Petrohradském polytechnickém institutu.

Pár špatných rozhodnutí, zničená rodina a sebevražda. Tragický a hlavně varující osud ruské básnířky

V roce 1910 se Fjodor Raskolnikov stal členem bolševické frakce Ruské sociálně demokratické dělnické strany, kde spolupracoval s Molotovem. V roce 1917 byl poslán do Kronštadtu, kde editoval noviny „Hlas pravdy“. Pod tímto názvem vycházela tehdy zakázaná „Pravda“. Po vypuknutí první světové války Raskolnikov začal studovat na námořní škole, aby se vyhnul odvodu, protože účast ve světové válce byla v rozporu s jeho vírou, k níž tehdy dospěl. Námořní školu absolvoval v únoru 1917 a téhož roku se stal účastníkem vzpoury námořníků a byl zatčen vojáky loajálními k prozatímní vládě. Propuštěn byl několik dní před vypuknutím říjnové revoluce, během ní se zúčastnil potlačování povstání a bojů v Moskvě a v červenci 1918 byl poslán na východní frontu. Téhož roku se oženil se slavnou spisovatelkou Larisou Reisnerovou (1895 – 1926), která zastávala post komisaře na velitelství flotily na Volze a Kaspiku, a ovdověl, když Larisa zemřela na tyfus.

Superkomunistického autora románu Mladá garda dohnala sovětská realita. A spáchal sebevraždu

Poněkud kuriózním způsobem se dostal 26. 12. 1918 do britského zajetí. Sloužil tehdy na palubě jednoho ze dvou torpédoborců, které ostřelovaly britské lodě. Britové obě lodi i s posádkami zajali a Raskolnikov byl potom odvezen do vězení do Londýna. V květnu 1919 byl nedaleko Petrohradu vyměněn za skupinu zajatých 17 britských důstojníků a následně asi 7 měsíců velel Baltské flotile.

V letech 1921 až 1938 Raskolnikov zastával funkci velvyslance v Afghánistánu, Estonsku a Bulharsku. V dubnu 1938 na příkaz ministerstva zahraničí měl odcestoval ze Sofie na návštěvu do Moskvy, kam se vydal spolu se svojí druhou manželkou Musou a synem Fjodorem (1937 – 1939).

Mezinárodní podraz nejvyššího řádu. Tajné protokoly Paktu Ribbentrop – Molotov byly i rozsudkem smrti

Při přestupu na nádraží v Berlíně se Raskolnikov z novin, které si tam koupil, šťastnou náhodou  dozvěděl o svém odvolání z funkce velvyslance. Do Sovětského svazu proto už nepokračoval, protože tam celkem správně očekával okamžité zatčení a popravu. Uchýlil se do Paříže, odkud napsal Stalinovi a ministru zahraničí Litvinovovi dopisy, aby mu nebylo odebráno sovětské občanství a vysvětloval své „dočasné zdržení“ různými formálními důvody. V pařížských ruských emigrantských novinách „Poslednije novosti“ uveřejnil protestní dopis „Jak ze mě udělali nepřítele národa“. V Moskvě byl zařazen mezi nepřátele dělnické třídy a rolnictva a mezi ty, kteří se odmítají vrátit do SSSR. Pokud by se vrátil, tak by nyní byl podle zákona ze dne 21. 11. 1929 do 24 hodin po určení totožnosti zastřelen. To Raskolnikov samozřejmě dobře věděl.

„Rudý Napoleon“ Tuchačevskij se sice stal obětí Stalinových čistek, sám však vraždil pomocí plynu

Když se v emigraci 24. 8. 1939 dozvěděl z francouzského tisku o podepsání sovětsko-německé smlouvy o neútočení, tzv. pakt Molotov-Ribbentrop, utrpěl těžký emociální šok, protože tento krok nedovedl pochopit. Propukla u něj reaktivní psychóza a jeho manželka pro něj vyhledala lékařskou pomoc. Raskolnikov byl hospitalizován na psychiatrické klinice, kde poměrně brzy, již 12. září 1939, zemřel za okolností, které nebyly zcela objasněny. Podle ruské spisovatelky Niny Berberové Raskolnikov spáchal ve stavu šílenství sebevraždu skokem z okna z 5. patra.

Neuvěřitelné, a přesto pravdivé. Stalinův vrchní popravčí střílel odsouzené každé tři minuty

Raskolnikovova žena Musa však tvrdila, že manžel sice zemřel na psychiatrické klinice, ale na zápal plic, protože se tam v průběhu dvou týdnů nachladil. A publicista Roj Medvěděv přišel s celkem logickou hypotézou, že za Raskolnikovovou smrtí stojí agenti NKVD, o čemž však neexistují žádné písemné důkazy, resp. se nedochovaly. Je třeba vzít v úvahu ale i to, že v roce 1939 byly záznamy odboru vražd a únosů, které prováděla NKVD, postupně vyřazovány a všichni jejich velitelé a takřka všichni agenti byli buď zastřeleni, nebo čekali ve vězeních na popravu jako „nepřátele lidu“ a odhalení „spiklenci v NKVD“. Nikdo z důstojníků NKVD se ale o možné likvidaci Raskolnikova nezmínil ani třeba ve svých pamětech.

Chtěl mít „z lebek popelníky“ a jít přes mrtvoly, nakonec se zastřelil. Okolnosti jeho úmrtí však zůstávají dodnes nevyjasněné

Dodejme ještě, že rok 1939 musel být pro Raskolnikova těžký i proto, že v tomto roce zemřel jako dvouletý jeho syn Fjodor. V roce 1940 potom přišla jako pohrobek na svět Raskolnikova dcera Muse (1940 – 1986), později historička.

F. F. Raskolnikov po sobě ale zanechal ještě jedno „dítě“. 17. 8. 1939 dokončil svůj slavný „Otevřený dopis Stalinovi“, ve kterém odsoudil represivní stalinistickou politiku vůči jednotlivým členů vedení bolševické strany a obyčejný občanům. Byl vytištěn až po jeho smrti (1. 10. 1939) v ruském emigrantském tisku, v SSSR byl poprvé publikován a až v době za Gorbačovovy perestrojky koncem 80. let minulého století. I tak však byl v roce 1963 Raskolnikov rehabilitován, v té době ovšem bez zmínky o tom, že by kdy emigroval nebo kdy napsal nějaký dopis Stalinovi.

Záhadná smrt sovětského spisovatel éry Velikého Okruhu. Zřejmě doplatil na nebezpečný jinotaj

Výňatky z Raskolnikovova dopisu:

„Nikdo v Sovětském svazu se necítí v bezpečí. Nikdo, kdo jde do postele, neví, zda se bude moci v noci vyhnout zatčení, pro nikoho neexistuje slitování. Právo a vina, hrdina říjnové revoluce a nepřítel revoluce, starý bolševik a nestraník, kolchozník a zplnomocněnec, lidový komisař a dělník, intelektuál a maršál Sovětského svazu, všichni jsou zasaženi úderem vaší pohromy, všichni se točí v ďábelském krvavém kolotoči.“

„Zkazil jste, pošpinil duše svých spolupracovníků. Přinutil jste ty, kteří vás následovali, znechucením a mučením k procházení kalužemi krve včerejších kamarádů a přátel.“

„Ve falešné historii strany, napsané pod vaším vedením, jste okrádal mrtvé, zabíjel, znechutil jste lidi a přivlastňoval si jejich výkony a zásluhy.“

Záhadná smrt sovětského spisovatel éry Velikého Okruhu. Zřejmě doplatil na nebezpečný jinotaj

„V předvečer války ničíte Rudou armádu, lásku a hrdost země, baštu její síly. Setnul jste hlavy Rudé armádě a Rudé flotile. Zabil jste nejtalentovanější velitele, vychované zkušenostmi světových a občanských válek pod vedením geniálního maršála Tuchačevského.“

„Ničíte jeden po druhém nejdůležitější výdobytky října. Pod rouškou boje proti fluktuaci pracovních sil jste zrušil svobodu práce, zotročil sovětské dělníky tím, že jsou připoutáni k továrnám. Zničil jste hospodářský organismus země, dezorganizoval průmysl a dopravu, podkopal jste autoritu ředitele, inženýra a mistra, nekonečným přeskakováním, přemísťováním a obtěžujete hrozbou zatčením a šikanou inženýry, ředitele a dělníky jako „skryté, dosud neprozrazené škůdce.“

Krutý Kocourkov sovětských leteckých konstruktérů. Vymyslel ho sám Stalin

„Dělnická třída s nesobeckým hrdinstvím nesla břemeno tvrdé práce a podvýživy, hladu, skromných mezd, uskrovňování v bydlení a nedostatku potřebného zboží. Věřila, že ji vedete k socialismu, ale zklamal jste její důvěru. Doufala, že při vítězství socialismu v naší zemi, že se splní sen v jasném vědomí lidstva o velkém bratrství lidí, kdy bude každý žít lehce a šťastně.“

„Tuto naději jste dokonale zničil: oznámil jste, že socialismus už byl vybudován. A dělníci si navzájem šeptali: Pokud je tohle socialismus, za co jsme bojovali, kamarádi?“

„Na vlastní oči jsem viděl obrovské seznamy knih zaslaných do sovětských knihoven, které byly okamžitě a bezpodmínečně zničeny. Když jsem byl v roce 1937 velvyslancem v Bulharsku, v seznamu literatury požáru zkázy jsem našel svou knihu historických pamětí, „Kronštadt a Pitěr v roce 1917“. U jmen mnoha autorů byla poznámka: Zničte všechny knihy, brožury, portréty.“

FOTO: F. F. Raskolnikov

F. F. Raskolnikov - Fedor F. Raskonikov (1892 AŽ 1939) – WIKIPEDIEF. F. Raskolnikov - Fedor Raskolnikov s bratrem Alexandrem – wikipediaF. F. Raskolnikov - Larisa Reisner (1895 až 1926) manželka Fedora Raskolnika – wikipediaF. F. Raskolnikov - Larisa Rejsněr v roce 1913 – wikipediaF. F. Raskolnikov - Larisa Rejsněr v roce 1920 – wikipedia
Další fotky
F. F. Raskolnikov - Larisa Rejsněr v roce 1925 – wikipediaF. F. Raskolnikov - Fjodor Raskolnikov koncem 20. let 20. století – WIKIPEDIEF. F. Raskolnikov - Petrohrad – Ústav prince Oldenburga, kde se dostalo Raskolnikovi výchovy – wikipedia

„Ve všech propočtech vaší zahraniční a domácí politiky nevycházíte z lásky k vlasti, která je vám cizí, ale ze strachu ze ztráty osobní moci zvířete. Vaše bezcharakterní a nemorální diktatura je jako shnilá paluba, leží přes silnici naší země. „Otče národů,“ zradil jste poražené španělské revolucionáře, nezajímal se o jejich další osudy a nechal jiné státy, aby se o ně postaraly. Velkorysé spasení života není ve vašich principech. Běda poraženým! Už je nepotřebujete.“

„Dříve či později vás sovětský lid posadí do lavice obžalovaných jako zrádce socialismu a revoluce, hlavního škůdce, skutečného nepřítele lidu, organizátora hladu a podvodů.“

 

Včera, 16:14
Po postoupení Sudet Německu se celé rodiny ocitly v dosti prekérní situaci. Obyvatelstvo bylo evakuováno...
Včera, 14:00
V naší zemi snad není nikdo, kdo by neznal obrázky Josefa Lady, které se staly...
Včera, 12:10
Komerční článek
Kvůli šíření nového typu koronaviru zakázal ministr zdravotnictví vývoz dezinfekčních přípravků na ruce do zahraničí...
Včera, 12:10
Nejdříve by bylo dobré, osvěžit si trochu školní znalosti zeměpisu. Austrálie, nejmenší a nejosamělejší světadíl...
Včera, 11:30
Nad hladinou nekonečného oceánu pomalu svítá. Obloha na východě zlátne a hvězdy mizí z oblohy....
Včera, 10:55
Politici i veřejnost odsuzují jednání středočeské hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) a jí vedeného krajského...
Včera, 08:22
Za strom, který ochraňuje a přivolává dobré síly, ji považovali už Keltové i Slované. Řeč...
27.5.2020
Životní osudy novináře, spisovatele a politického pracovníka André Simona jsou vlastně jedním velkým paradoxem. Komunista...
27.5.2020
Sinavá bledost, ostře řezaná tvář a stejně řezavá, chladná zdvořilost. Mrazivý stisk ruky, nadlidská fyzická...
27.5.2020
V současné době se, vinou koronakrize, množí případy, kdy lidé postupně přicházejí o práci a...
27.5.2020
Dnes si připomínáme výročí operace Anthropoid, která měla za cíl zlikvidovat zastupujícího říšského protektora Reinharda...
Reklama