19℃
Dnes je 23. září , svátek má Berta

Poslední Čech na českém královském trůně. Jiří z Poděbrad chtěl být panovníkem dvojího lidu

Jiří z Poděbrad – poslední Čech na českém královském trůně, ale také první panovník, který prosazoval myšlenku dobrovolné nadnárodní spolupráce křesťanských zemí. Lze ho tedy, v jisté nadsázce řečeno, považovat za jednoho z prvních Evropanů.

Reklama

Zemský správce králem

Husitskými bouřemi otřesená země potřebovala nutně krále. Na přelomu února a března 1458 probíhalo celé čtyři dny na pražské Staroměstské radnici netrpělivě sledované a nepokojné jednání sněmu. Dosavadní zemský správce země Jiří z Poděbrad, nemanželský syn Viktorina z Poděbrad, tu zúročil všechny své dosavadní zkušenosti a postupně se mu obratným postupem, a to včetně slibů, podařilo získat na svou stranu i některé katolické pány. Podle kronikářů to prý pak byl právě jeden z nich, mladý Šternberk, kdo 2. března 1458 poklekl před Jiřím z Poděbrad a vyzval ostatní: „Nechť pan správce je králem naším!“

Jiří z Poděbrad dobyl Prahu tak geniálně, že přišel jen o dva muže

Král dvojího lidu

A bylo rozhodnuto. Stěny velké síně Staroměstské radnice se staly svědkem události vpravdě historické: jednalo se o vůbec první volbu panovníka, při níž nejenže byly zcela pominuty dynastické nároky i tradice a za krále byl zvolen šlechtic (a ještě k tomu nemanželského původu), ale současně došlo při volbě i k překlenutí – aspoň dočasnému – náboženských rozporů. Nedá se ovšem říci, že v osobě Jiřího z Poděbrad byl korunovací, jež se konala 7. května 1458, dosazen na Pražský hrad „husitský král“, jak o tom poněkud černobíle vypráví jiráskovská legenda. Blíže pravdě je skutečnost, že Jiří z Poděbrad chtěl být „panovníkem dvojího lidu“, tedy katolíků i husitů a jejich názorových pokračovatelů.

Král Jiří z Poděbrad. Viní ho z vraždy krále Ladislava. Proč složil tajnou přísahu?

Odpor zelenohorské jednoty

Zdařilo se mu to, co si předsevzal? Rozhodně o to po celou dobu své třináctileté vlády všemožně usiloval, i když se nemohl vyvarovat ústupků a o prosazení jednoty země a svých na danou dobu velmi průkopnických a svobodomyslných myšlenek byl nucen na mnoha frontách bojovat. Nadšení nad jeho volbou, jež propuklo skoro ve všech vrstvách české společnosti, nejenže nebylo naplno sdíleno ve vedlejších zemích Koruny české, ve Slezsku a Lužici, ale ani v části Moravy, jejíž představitelé se předtím nezúčastnili volebního sněmu. Moravu bylo třeba si získat, což představovalo značně nelehký úkol. V dohledné budoucnosti se také postupně vytratila pražským sněmem demonstrovaná vnitřní soudržnost české šlechty a její katolická část – zelenohorská jednota – proti králi povstala. Jiří se s tím úspěšně vyrovnal, ale nepřátelství se tím neukončilo a mělo zlé následky.

Soudce proti králi. Dramatický příběh největšího anglického právníka Thomase Mora

Křížová výprava proti Jiřímu z Poděbrad

Brzy nabylo toto vnitřní pnutí mezinárodního rozměru. Spokojenost nad tím, co zvláštního a skoro až nepochopitelného se odehrává v Čechách se samozřejmě nedala očekávat ani u papeže Pia II. Jeho nástupce Pavel II. o něco později, v roce 1464, dokonce uvrhl krále Jiřího do klatby a vyhlásil proti němu křížovou výpravu. Vykonání kruciátu se ochotně ujal uherský král Matyáš Korvín, Jiřího zeť a někdejší jeho podporovatel. Vojensky nebyl Korvín úspěšný, utrpěl porážku u VilémovaŽelezných horách a upadl do zajetí. Jiří z Poděbrad vůči němu projevil příbuzenskou velkorysost, která se mu ovšem nevyplatila. Matyáš Korvín, propuštěný za protiváhu příslibu, že se vzdá nepřátelských kroků, slib nedodržel – v květnu 1469 se hlasy zástupců vedlejších zemí Koruny české a s podporou odbojníků ze zelenohorské jednoty nechal zvolit českým králem.

Osudné lože mladé královny. Za přízeň Matyldy Hannoverské musel Friedrich Struensee zaplatit tu nekrutější daň

Země dvou králů

Volba protikrále však znamenala tragický rozklad země. Řádně zvolený panovník se s tím nemínil smířit, a tak uspořádal vojenské tažení na Moravu. Protože se už v té době necítil zdráv, řešil souběžně i následnickou otázku. Vzdal se svých prvotních představ, že by korunu mohl převzít některý z jeho synů, a v zájmu zajištění vůči uherské expanzi připravil půdu pro mocenský nástup polských Jagellonců. Zřejmě tušil, na jak dalekou cestu se brzy vydá. Padesátiletý vladař zemřel v krajně nevhodné chvíli, a to – jak říkali současníci – „na tloušťku svou víc než značnou“, což byl problém, jímž trpěl od mládí. Věcněji vyjádřenou příčinou smrti, k níž došlo v březnu 1471, se stalo selhání jater.

„Černá ovce“ Habsburků. Císař a král Maxmilián II. nesympatizoval s katolickou církví

Velká osobnost evropské historie

Jiří z Poděbrad byl velkou postavou nejen českých dějin. Historik Kamil Krofta o něm napsal: „Daleko svou dobu předbíhalo úsilí krále Jiřího o spolek křesťanských států nebo knížat, který by se byl býval značně podobal dnešním Spojeným národům. Plán tohoto spolku nevznikl sice v hlavě Jiřího, ale dějinného významu nabyl tím, že on se ho ujal a dal do jeho služeb svou diplomatickou obratnost a mezinárodní vážnost. Dokázal tím nevšední odvahu myšlenkovou a mravní, vzácnou prozíravost politickou i smysl vpravdě státnický. Uvésti tuto smělou myšlenku v život se mu ovšem nepodařilo.“

Ale již sám pokus byl velkým činem. Velké myšlenky však mají ojedinělou schopnost – nikterak neponičeny časem přežívají svou dobu i své tvůrce.

Zdroj: Roman Cílek (Čeští panovníci a prezidenti, 2006)

Před 59 minutami
Antonín Strnad, narozený 10. srpna 1746 v Náchodě, byl meteorologem, geografem, profesorem a rektorem Univerzity...
dýně
Před 3 hodinami
S podzimem přichází doba dýňová. Tykve všech tvarů a barev se hodí nejenom do kuchyně...
Dnes, 10:00
Komerční článek
Nordic Telecom i nadále úspěšně pokrývá další lokality svým Nordic 5G internetem. Přes prázdninové měsíce...
Dnes, 10:00
Otřásl tehdy celým světem, už jen proto, že Aldo Moro (nar. 23. 9. 1916) byl...
The Infinite Seas
Dnes, 09:03
Jana Fabiánová se cítí jako jazzová zpěvačka, a to proto, že jazz se jí zpívá...
Dnes, 08:00
Přírodní představení pod širým nebem, o němž s klidným svědomím můžeme říct, že je klasikou,...
Včera, 17:30
Knižní svět, blesky fotoaparátů, osobnosti českého filmu, aktivní novináři a vzrušení fanoušci. A nad tím...
Včera, 16:00
Někteří lidé říkají, že pohyb je fajn, ale tím hlavní při hubnutí má být strava....
Včera, 14:00
Když dal roku 1466 papež Pavel II. krále Jiřího z Poděbrad do klatby, protože se...
Včera, 11:30
Nikdo neví, nač tenkrát v únoru 1634, myslel Albrecht z Valdštejna, když do jeho ložnice...
Včera, 10:00
Máte rádi podrobné plány nebo dáváte přednost spontánnímu rozhodování? V běžném životě můžete plány pominout,...
Reklama