29℃
Dnes je 20. červen , svátek má Květa

Poznala, jak chutná moc, i jak bolí pád na společenské dno. Svůj osud si ale vybrala sama

Další fotky

Lina Heydrichová – jméno, které dodnes budí silně negativní emoce. Přitom se vlastně provinila jen tím, že jako žena v domácnosti pomáhala budovat kariéru svého manžela, kterého poznala jako zcela nevýznamného poručíka u námořnictva. Říšským protektorem se stal až o 11 let později.

Reklama

Lina (14. června 1911 – 14. srpna 1985) pocházela ze zchudlé šlechtické rodiny vladyků, severoněmeckých zemanů von Ostenových z ostrova Fehmarn na pobřeží Baltského moře. Její otec byl učitelem a matka, rozená Hissová, pocházela ze zámožné rodiny rejdařů a obchodníků, usazených již po celá staletí na ostrově. Rodiče vychovávali své děti, Linu a Jürgena, v duchu NSDAP a v nacismu viděli záchranu Německa. Bratr Liny Jurgen se připojil k nacistické straně a byl členem „Sturmabteilung“ (SA). S Linou hovořil o tomto hnutí tak obdivně, že se Lina dokonce v roce 1929 vydala na shromáždění strany, kde měl projev Adolf Hitler. Krátce nato vstoupila do Národně socialistické německé dělnické strany (NSDAP) a obdržela legitimaci s číslem 1 201 380.

Atentát na Heydricha spáchala skupina Anthropoid. Vzpomínali na ni v Lidicích a Ležákách

V roce 1927 ukončila vyšší dívčí školu, chtěla pokračovat na střední škole a složit maturitu. V roce 1928 odešla do Kielu na střední pedagogickou školu, ale studium nedokončila. I tak mohla začít pracovat jako učitelka. Ve svých 19 letech, 6. prosince 1930, navštívila ples veslařského klubu, kde se seznámila s poručíkem německého vojenského námořnictva Reinhardem Heydrichem. Romanticky se do sebe zamilovali a již 18. prosince oznámili zasnoubení.

Byl tu však jeden problém, dodnes ne zcela uspokojivě objasněný. Heydrich byl v době, kdy poznal Linu, již zasnoubený s jinou dívkou, dcerou kielského rejdaře, jejíž totožnost zůstala neznámá dodnes. Zatímco oficiálně se mluví o „zasnoubení“, ve skutečnosti šlo nejspíše o to, že mezi touto dívkou a Heydrichem došlo k intimnímu sblížení, které nezůstalo bez následků. Heydrich se za této situace odmítl s onou dívkou oženit a popíral, že je otcem holčičky, která se dívce narodila. Zatímco dnes by z něčeho takového nikdo žádnou velkou aféru nedělal a případné otcovství by odhalily testy DNA, Heydrich byl tehdy jako důstojník obviněn z nečestného jednání. V důsledku toho ho v roce 1931 admirál Erich Raeder propustil z námořnictva do zálohy, což mladému důstojníkovi zničilo veškeré naděje na jakoukoliv vojenskou kariéru.

Panenské Břežany si vybral Heydrich i Frank. Jaké jsou dnes osudy zámků, které obývali?

Lina ještě jako Heydrichova snoubenka nasadila všechny páky rodinného klanu, aby svému Reinhardovi dopomohla k „jeho stavu odpovídajícímu zaměstnání“. Poradila mu, aby se zajímal o nedávno vytvořenou ozbrojenou organizaci SS (Schutzstaffel, česky Ochranný oddíl), kde během roku 1931 Himmler zřídil divizi, která plnila úkol kontrarozvědky. Himmler, na radu svého spolupracovníka a rodinného přítele Heydrichů Karla von Ebersteina souhlasil s tím, aby Heydrich byl pozván k němu na přijímací pohovor. Himmler jejich setkání na poslední chvíli zrušil, ale cílevědomá Lina tuto zprávu ignorovala, Reinhardovi prostě zabalila kufr a poslala ho za Himmlerem do Mnichova.

Břežanský zámek, kde bydlel Heydrich, byl vydražen za 38,7 milionů

Eberstein na něho už čekal na nádraží a dovezl ho k Himmlerovi. Himmler se Heydricha zeptal na jeho názor na náplň práce zpravodajské služby SS. Byl tak ohromený Heydrichovými názory a přípravou, že mu na místě nabídl místo velitele. Následně Heydrich požádal rodiče Liny o svolení k sňatku, které pochopitelně dostal. Svatba se konala 26. prosince 1931.

Po uchopení moci nacisty v lednu 1933 se Reinhard Heydrich stal šéfem státní bezpečnosti SD (Sicherheitsdienst). Začal se systematickým pronásledováním všech skutečných i domnělých odpůrců režimu a projevil se jako bezkonkurenční, chorobný a bezohledný antisemita. Ve službě byl velmi horlivý, takže doma se zdržoval zřídka. Lina Heydrichová o tom po válce prohlásila: „Za Reinharda Heydricha jsem byla vdaná deset let. Z toho sedm let nebyl doma“. Našla si tedy milence. Byl jím atraktivní SS-Grupenführer Walter Schellenberg.

Před 76 lety zemřel na Bulovce nacista a říšský protektor Heydrich. Šílené osudy potkaly i jeho kolegy

Již brzy po Heydrichově nástupu do úřadu zastupujícího říšského protektora Čech a Moravy 27. září 1941 za ním Lina s dětmi, syny Klausem a Heiderem a dcerou Silke, přijela do Prahy. Nejdříve byli ubytováni v levém křídle Pražského hradu. Začátkem dubna 1942 se celá rodina přestěhovala do dolního zámku v Panenských Břežanech. Po atentátu na Reinharda Heydricha dne 27. května 1942, zařídil šéf SS, Heinrich Himmler pro Linu a její děti doživotní bydlení v tzv. Dolním zámku v Panenských Břežanech. Po Heydrichově smrti jako pohrobek přišlo 23. července 1942 na svět ještě poslední dítě Heydrichových, dcera Marte.

V roce 1943 zemřel Linin nejstarší, tehdy desetiletý syn Klaus poté, co v zatáčce vjel na kole pod nákladní automobil. Lina vynaložila veškeré úsilí, aby dosáhla odsouzení a popravy českého řidiče, ale soud jej osvobodil s tím, že jediným viníkem nehody byl skutečně a jedině Klaus a řidič nemohl srážce s ním nijak zabránit. V dubnu 1945 Lina Heydrichová opustila zámek v Panenských Břežanech a odjela, ještě včas, do Německa.

Jak šel čas: Podívejte se, kde sídlil Heydrich, a kde Abrhám marně vyhlížel autobus

Po válce se z bývalé nacistky a vdovy po Obergruppenführerovi SS stal štvanec. Protože Heydrich byl prohlášen za válečného zločince, byl mu v Německu zabaven veškerý jeho majetek a Lina ani jako vdova se třemi dětmi nedostávala žádnou penzi či jinou podporu. Na živobytí si vydělávala černým obchodem a rozprodejem osobního majetku. Některé z těchto věcí, např. pohovku nebo prostěradlo s vyšitým Heydrichovým jménem, je dnes možné shlédnout na zámku v Měšicích u Tábora.

Až v roce 1953, když z Linina rodného ostrova Fehmarn odešla britská armáda, jí byl vrácen rodný dům a teprve v roce 1956 jí byl na základě rozsudku Zemského sociálního soudu spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko přiznán vdovský důchod ve výši 150 DM, tj. asi poloviny tehdejšího existenčního minima. Výše tohoto důchodu byla Lině vypočtena jako vdově po padlém poručíkovi námořnictva v záloze, kterým Heydrich fakticky byl. Generálská penze jí byla zamítnuta s tím, že Heydrich byl generálem SS, tedy organizace, která byla Norimberským tribunálem odsouzena jako zločinecká.

Z krypty nebylo pro parašutisty úniku. Anebo ano? Mohli se prokopat na svobodu?

Později se Lina přestěhovala do Rakouska, kde pracovala jako děvečka na statku. Po nějakém čase se tam seznámila s rakouským šlechticem Leopoldem von Zanettim. Ten se s ní zasnoubil, ale když se dozvěděl, že v ČSR byla Lina v nepřítomnosti v roce 1946 odsouzena jako válečný zločinec na doživotí a že Československo žádá její vydání, zasnoubení zrušil. ČSR Lině kladla za vinu spoluúčast při popravě asi 90 vězňů, což ona odmítala jako naprosto absurdní obvinění.

Lidice – prokletá vesnice? Co předznamenalo její tragický osud? Posvícení nebo svatba?

Později se Lina Heydrichová provdala za finského divadelního režiséra Mauna Manninena, především proto, aby si mohla legálně změnit příjmení. V roce 1965 jako manželé Manninenovi koupili ve městě Burg na ostrově Fehmarn penzion „Imbria Parva“, a tam také strávila zbytek života.

V roce 1976, jako určité zúčtování se svým osudem, publikovala ve svých 65 letech Lina své paměti nazvané „Leben mit einem Kriegsverbrecher“ (Život s válečným zločincem). Na otázku, zdali by se vrátila do Čech na zámek v Panenských Břežanech odpověděla: „Pěšky bych tam šla! Byla to pro mě krásná doba. A každého bych tam objala!“ Vřelého přijetí by se ale asi nedočkala. Její bývalí civilní zaměstnanci jí, když je neslyšela, říkali nepříliš laskavě „Heydriška“ a obejmout by se od ní nejspíš nenechali.

Lidice – ne pomsta, ale oběť. Šlo ve skutečnosti o rituál, který měl zachránit celou Třetí říši?

Jak hodnotit její život? Bezpochyby to byla ona, která z Heydricha svým „postrčením“ na samotném začátku jeho kariéry udělala, čím nakonec byl, a jistě ho podporovala v jeho kariéře i nadále. Zcela jistě také byla horlivou nacistkou, ale takových byly v Německu tehdy statisíce. Československý soud ji sice odsoudil jako válečného zločince, ale za spoluúčast při popravě asi 90 vězňů. Sotva však bylo možné, aby tehdy soud Linu Heydrichovou neodsoudil, a tak skutečná míra její viny zůstává nejasná a musela by se znovu přezkoumat.

FOTO: Lina Heydrichová

Lina Heydrichová - Heydrichovi s dětmi – Česká televizeLina Heydrichová - Zleva doprava přední řada-Lina Heydrichová vedle Karla Wolffa, Heinrich Himmler, novomanželé Martha Dickertová a Richard Pruchtnow, Reinhard Heydrich, 1937 – wikipedieLina Heydrichová - Automobil značky Mercedes-Benz, SS-3, sloužící k potřebám rodiny Heydrichových. – WIKIPEDIELina Heydrichová - Lina – pohřeb manžela – Česká televizeLina Heydrichová - Lina a Reinhard Heydrichovi na koncertě skladeb Bruna Heydricha (otce Reinharda) ve Valdštejnském paláci večer před atentátem, 26. května 1942
Další fotky
Lina Heydrichová - Lina Heydrichová – rodinná idylka – AlchetronLina Heydrichová - Lina Heydrichová byla fanatickou nacistkou – expresLina Heydrichová - Lina s manželem – AlchetronLina Heydrichová - Manželé Heydrichovi – česká televizeLina Heydrichová - Ostrov Fehmarn – mapygoogleLina Heydrichová - Poloha ostrova Fehmarn – mapygoogleLina Heydrichová - Reinhard Heydrich jako námořní kadet v roce 1922 – wikipediaLina Heydrichová - Tzv. horní zámek v Panenských Břežanech. Někdy omylem vydáván za Heydrichovo sídlo. Ve skutečnosti zde setrvával K. H. Frank-wikipedieLina Heydrichová - Svatba Liny a Reiharda heydrichových – seznam.cz

A v neposlední řadě můžeme v Lině Heydrichové vidět také docela jednoduše ženu, která tragicky přišla o manžela, v době, kdy byla sama těhotná, a o rok později přišla o dítě, nejstaršího syna. Svůj osud si ale i tak do značné míry vybrala a utvářela sama. Oběti nacistické zvůle takovou možnost neměly…

 

Před 10 minutami
Jmenoval se Siegfried Günter a spolu se svým dvojčetem Walterem se narodil 8. prosince 1899....
Před 2 hodinami
Z věštkyně se stala bojovnící za práva žen a první kandidátkou na prezidenta Spojených států....
Včera, 17:30
Komerční článek
Představte společnost Nordic Telecom… Jsme silná česká společnost a naší ambicí je přinést změnu do...
Včera, 17:30
Možná už máte delší dobu nějakého svého partnera, či partnerku. Jak si ale můžete být...
Včera, 16:00
Znáte příběh Hitlerova osobního pilota, excelentního Hanse Baura? Létal už za 1. světové války, stal...
Včera, 14:00
Místo nadité peněženky eury jen malá plastová kartička. Jet k moři jen s platební kartou a výběr...
Včera, 13:34
Zima se blíží. Kampaň s takovým podtitulem odstartovala před Úřadem vlády ČR v noci z...
Včera, 11:30
Proslavily ho kočky. Stovky koček, které Louis Wain kreslil a maloval v nejrůznějších lidských pozicích....
Včera, 10:00
Zdálo by se, že nám nemůže být nic vzdálenějšího, přesto lidé ve starém Egyptě uvažovali...
Včera, 09:33
Středočeské nemocnice by měly dostat 38 milionů korun na investiční akce. Rozhodli o tom krajští...
Včera, 08:00
Ano, vypůjčil jsem si název českého filmu, kterým Jiří Menzel vzdal hold průkopníkům a prvním...
Reklama