21℃
Dnes je 14. říjen , svátek má Agáta

Antonín Randa, právník z největších. Jeho řeč před sněmovnou rozdělila pražskou univerzitu vedví

Další fotky

Antonín rytíř Randa byl profesorem občanského práva na právnické fakultě Univerzity Karlo-Ferdinandovy v Praze, bereme ho za zakladatele moderní české civilistiky. Narodil se 8. července 1834 v Bystřici nad Úhlavou, dnešní části jihočeského Nýrska.

Reklama

Po rozdělení pražské univerzity na dvě samostatné vysoké školy s českým a německým vyučovacím jazykem, o které se Randa významně zasloužil svým výkladem před zákonodárci, byl zvolen prvním prorektorem (1882/83) a pak – po V. V. Tomkovi – druhým rektorem (1883/84) univerzity české. Děkanem právnické fakulty byl zvolen v letech 1872 a 1885.

Teprve univerzitní hodnost umožnila Randovi rozvinout a svojí autoritou zaštítit úsilí o emancipaci a rozmach českého právnictví, jemuž spolu s pěstováním právní vědy věnoval nemálo energie. Antonín Randa byl hlavním inspirátorem založení Jednoty právnické, bezesporu nejaktivnějším členem, účastnil se pravidelně jak její činnosti na poli odborném, tak v jejím vedení – v letech 1890 až 1914 byl jejím starostou.

Od roku 1881 byl také členem rakouské Panské sněmovny a Říšského soudu, v letech 1904 – 1906 „ministrem krajanem“ ve třech Předlitavských vládách. (Hlavním úkolem nového úřadu byla ochrana českých zájmů, což zahrnovalo i prosazení českých úředníků do vedoucích pozicí státního aparátu.) V letech 1908 – 1914 působil též jako druhý (po Josefu Hlávkovi) prezident České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. V roce 1897 byl povýšen do rytířského stavu.

Jeho kariéru započala nehoda balónu. Průkopník reportážní fotografie Rudolf Bruner – Dvořák

Nemá smysl zaneřádit tento článek soupisem Randových děl. (Třeba základ své slávy založil spisem Der Besitz nach österreichischem Rechte mit Berücksichtigung des gemeinen rechtes, des preuss., franz., u sachs.) Vedle jeho přínosu ke vzniku české univerzity je třeba také zmínit jeho zásluhy o rozvoj českých záložen, které existovaly už v 60. letech a neměly právní základ. Zpočátku je vláda podporovala, pak na ně ale uvalila vysoké daně.

Rytíř Randa bydlel v Dobřichovicích v domě čp. 103 v Tyršově ulici těsně za mostem. Tento dům byl postaven v roce 1892 a nechal jej postavit ing. Karel Čulík z Karlína. Od něho dům brzy koupil rytíř Randa. V roce 1907 byl podle projektu inženýra Blechy přistaven jeden pokoj a veranda, v roce 1922 bylo ještě nastaveno první patro v západní části domu.
Dům byl před časem rekonstruován.
Antonín rytíř Randa 6. října 1914 ve svém domě v Dobřichovicích zemřel. Pohřben byl v arkádách Vyšehradského hřbitova.

Manželkou Antonína Randy byla Anděla (1841 – 1925), dcera matematika Jakuba Filipa Kulika (1793 ve Lvově – 1863 v Praze).
Jejich dcera, rovněž Anděla, doma Něla, se stala manželkou inženýra Otokara Kruliše – Randy (1860 v Budapešti – 1900 v Praze), syna železničního a mostního stavitele Jana Kruliše (1829 v Poličanech u Kutné Hory – 1903 v Královských Vinohradech).

Pro dobrotu (skoro) na žebrotu. Ale Krameriovy tiskoviny pomohly zachránit poklad nejvzácnější, češtinu

Měli spolu dva syny, jedním z nich byl Otakar Kruliš – Randa (1890 v Praze – 1958 ve věznici na Mírově), významný průmyslník, vzděláním stavební inženýr. V letech 1927–1941 byl generálním ředitelem Báňské a hutní společnosti, také prezidentem Československé plavební společnosti, předsedou Svazu majitelů dolů a v letech 1939 – 1941 předsedou Ústředního svazu československých průmyslníků. A propagátorem a mecenášem československého šachu.

Otakar Kruliš – Randa byl v roce 1941 pro svůj odpor vůči Němcům zbaven významných hospodářských funkcí. S blížícím se koncem války jej K. H. Frank požádal, aby spolu s dalšími představiteli protektorátního politického a hospodářského života jednal v Bavorsku o přechodu německé branné moci do amerického zajetí, ovšem Kruliš – Randa tuto žádost odmítl.
Po skončení druhé světové války byl Kruliš – Randa vzat do zajišťovací vazby a v roce 1946 obviněn ze spolupráce s nacisty. Národním soudem v prosinci 1946 byl zproštěn obžaloby. Další vlnu perzekucí musel snášet po Únoru, v letech 1948 –1950 byl vězněn, znovu od roku1953, kdy byl zatčen za údajnou velezradu a o rok později odsouzen k jedenáctiletému trestu. Domů se už nevrátil.
Po „smíchovském uhlobaronovi“ zůstala mohutná, nad Vltavou se tyčící vila na Pavím vrchu (čp. 1949), kde byly za komunistů rušičky štvavých vysílaček; vilu dodnes drží ministerstvo vnitra.

Zdroje: Wikipedie; vk: Informační list, Dobřichovice, 2005; Provenio Knihovna Národního Muzea; Jaroslav Klika, Rodopisná galerie, 1940

FOTO: Antonín rytíř Randa

Antonín rytíř Randa - 1 wAntonín rytíř Randa - 3 randa foto eckert 04Antonín rytíř Randa - 2 AntoninRanda1912+Antonín rytíř Randa - 4a randova vila06Antonín rytíř Randa - 4b randova vila 22
Další fotky
Antonín rytíř Randa - 5 randova vila 2005Antonín rytíř Randa - 6 hřb. vyšehr jednota českých právníků (2)Antonín rytíř Randa - 8 provenioAntonín rytíř Randa - 7a malvazinky v pohybuAntonín rytíř Randa - 0 aukr
Včera, 19:04
Lidé v Praze mohou prostřednictvím aplikace Moje Praha sledovat naplněnost některých kontejnerů na tříděný odpad....
Včera, 13:33
Pražský magistrát vyčlenil 38 bytů pro rodiny s dětmi, které nyní bydlí v ubytovnách. Přes...
Včera, 10:48
Stavba vysokorychlostní železniční trati, která povede z Prahy přes Ústí nad Labem do Drážďan, bude...
12.10.2019
V pražské zoologické zahradě se počátkem října narodilo šest mláďat mimořádně vzácného varanovce bornejského. Jednoho...
12.10.2019
Čechy byly v onom čase – po rakousko-uherském vyrovnání v roce 1867 – součástí Předlitavska.
12.10.2019
První výlov proběhl letos 24. září na rybníce Kančík na Milíčovském potoce a poslední 12....
12.10.2019
Pražský magistrát ve čtvrtek zpřístupnil uzavřené prostory nad podzemím bývalého Stalinova pomníku na Letné, které...
12.10.2019
V Nemocnici Na Františku, kterou má od příštího roku od Prahy 1 převzít magistrát, by...
12.10.2019
Starostové pěti pražských městských částí se kvůli zápachu z továrny Vafo na zvířecí krmiva v...
11.10.2019
Pojídání husí se váže spíše k době pozdější, ke svátku sv. Martina (11. listopadu), vy...
Reklama