Čakovická věznice vzbuzovala respekt

Práce četníků a policistů byla dříve o mnoho náročnější než dnes. O služebních automobilech či vysílačkách si dlouhá léta mohli místní ochránci zákona nechat jen zdát. Co teprve, když měli v rajonu takový cukrovar.

První četnická stanice za Rakouska-Uherska byla v cukrovaru. Obec měla jednoho obecního strážníka, který s bubínkem oznamoval nařízení obecního úřadu na různých místech tak, jak to známe dnes již jen z pohádek. Později firma Schoeller darovala obci dům č. p. 52 (dnešní severní budova úřadu). V období první republiky zde v polovině sídlil obecní úřad a ve druhé polovině četnická stanice. Stanice zde pak byla ještě po skončení druhé světové války.

Čakovická věznice vzbuzovala respekt

V roce 1925 je v Čakovicích doložena dokonce i první věznice. Nepředstavujme si ale žádné honosné stavení s několika celami. Jednalo se o malý chlívek, který byl přistavěn na severní straně tehdy stojícího domku č. p. 21 na Staré návsi. Ten byl postaven pro obecní účely v roce 1786 a určen byl jako obydlí pro obecního sluhu a později strážníka.

Čakovice mají svůj skvost. Je jím monumentální kostel ze 14. století. Čím je tak jedinečný?

Věznice měla velikost chlívku pro prase a stávala se dočasným obydlím tuláků, zlodějů a pobudů. Největší respekt však měla mezi čakovickou mládeží. Rodiče strašili děti, že je dají do basy, jak se věznice mezi občany nazývala.

Funkci první věznice později převzala místnost postavená na dvorku již zmiňovaného domu č. p. 52. Byla to taková „záchytka“ zadržených provinilců, kteří byli převáženi do Prahy. Jan Sládeček dále ještě vzpomíná, jak se jednomu provinilci ještě v 60. letech podařil útěk rozpletením drátěného pletiva, kterým bylo zajištěno jediné okno, směřující přímo do Cukrovarské ulice.

Od četnických uniforem k Veřejné bezpečnosti

Jak se měnila doba, měnil se i systém bezpečnostního aparátu celého státu. O založení SNB bylo rozhodnuto v roce 1945. Komunisté prosadili budoucí zrušení četnictva a reorganizaci celého bezpečnostního aparátu v rámci jednotné organizace – Sboru národní bezpečnosti (SNB). Ten byl rozdělen na dvě složky: Veřejnou bezpečnost (která vykonávala „klasické“ policejní činnosti) a Státní bezpečnost (činnosti zpravodajské, zaměřené proti vnitřnímu i vnějšímu nepříteli).

Trolejbusy jsou v Čakovicích stále živou vzpomínkou

Také v Čakovicích byla stanice Veřejné bezpečnosti. Ta nejprve převzala stávající systém, v letech 1970 – 1974 byla v prvém poschodí domu čp. 313 (dnešní hostinec U Herčíků). V roce 1975 se příslušníci VB stěhovali do domu v ulici Cukrovarské 120 a o deset let později pak do domu na Cukrovarské 230, kde působí příslušníci Policie ČR dodnes.

Policisté směřovali do Vatikánu

Příslušníci VB při stěhování v roce 1985 využili prostory domu v ulici Cukrovarské 230, zvaného Vatikán. Původní Vatikán, jak píše Jan Sládeček, stával uvnitř cukrovaru, na továrním dvoře. Bydleli tam svobodní úředníci. Po jeho demolici a výstavbě právě domu čp. 230 (v roce 1925), byli všichni přestěhováni sem. S nimi sem přišlo i pojmenování podle původního bydliště v cukrovaru. Před nastěhováním příslušníků VB v domě bydlely rodiny zaměstnanců cukrovaru.

Dnes, 06:25
Ačkoliv bylo muzeum založeno už v roce 1818 jako Vlastenecké muzeum, jeho pozdější symbol, budova...
Včera, 15:24
Letecké muzeum Kbely otevřelo své brány pro veřejnost v sobotu 15. května, Vojenské technické muzeum...
Včera, 14:52
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
Včera, 14:52
Policisté pátrají po neznámém muži, který rozbil skleněnou výplň předních dveří linkového autobusu. Neznáte ho? 
Včera, 10:42
Výstava u Generálního štábu v Praze 6 přibližuje kritický rok 1941 na válečných frontách i...
Včera, 07:00
Novorenesanční budovu někdejšího benediktského kláštera nedaleko zahrady Kinských čeká velkolepá budoucnost. Ze zanedbaného bývalého poštovního...
Včera, 06:30
Slavný chirurg Jan Pirk koncem června letošního roku odchází z funkce přednosty kardiocentra pražského IKEM....
16.5.2021
Velkou atrakcí jubilejní výstavy se stala Česká chalupa. Odpovídala dobovému zájmu o „lidové umění“, i...
16.5.2021
S Václavem Štětinou, šéfem firemního bankovnictví Raiffeisenbank, jsme mluvili o tom, jak se změnilo fungování...
rozvodněný Botič
15.5.2021
Dobrodruh na kánoii se ve večerních hodinách plavil na pražské říčce Botič.
přívoz
15.5.2021
V Praze je do odvolání přerušen provoz všech sedmi vltavských přívozů. Důvodem je zvýšená hladina...
Reklama