21℃
Dnes je 21. srpen , svátek má Johana

Jedinečný Langweilův model Prahy. Nahlédněte do uliček a zákoutí historického centra téměř před dvěma sty lety

V Muzeu hlavního města Prahy můžete obdivovat unikátní umělecké dílo. Langweilův model zachycuje historické jádro města včetně dnes již neexistujících budov. Detailně dokumentuje podobu Prahy, jakou měla na začátku devatenáctého století před asanací starého židovského ghetta a dalších částí města.

Reklama

Langweilův model prostorově zobrazuje historické centrum Prahy. Jedná se o jedinečné umělecké dílo a světový unikát. Jeho autorem je Antonín Langweil, který jej vytvořil v letech 1826 – 1837. Model byl zhotoven ručně z papírové lepenky. Domy a komíny mají dřevěnou konstrukci. Model zobrazuje Staré Město s židovským ghettem, Malou Stranu bez petřínského svahu a Pražský hrad a Hradčany bez Pohořelce a části Nového Světa. Na rozloze přibližně 20 m² je přes dva tisíce budov. Model zachycuje město v měřítku 1:480. Domy mají realistické provedení a obsahují veškeré stavební a zdobné detaily fasád. Podrobně jsou zachyceny také dvory, zahrady a hospodářské zástavby vnitřních částí domovních parcel a přilehlých pozemků. Model historického jádra Prahy zachycuje město v detailní podobě, jakou mělo na začátku devatenáctého století. Vyobrazuje stovky dnes již zbořených domů bývalého Židovského města a Starého Města.

Pražský židovský hřbitov

Staré židovské město je plné děsivých příběhů, vystrašíme i Vás?

Historie Langweilova modelu

Roku 1826 byl v pražském paláci Platýz vystaven sádrový model reliéfu Paříže. Toto dílo Langweila inspirovalo k tvorbě modelu Prahy. Pořídil si přesný plán Prahy, který vytvořil J. Jüttner v měřítku 1:4320. Tuto mapku Langweil devětkrát zvětšil a zhotovil si maketu půdorysu města v měřítku 1:480, objekty se rozhodl mírné převýšit, aby měl prostor pro detaily.

Do roku 1829 dokončil severní část Starého Města s více než 600 objekty. Uspořádal výstavu v tzv. Bondyovském domě na Malém náměstí (čp. 459). Jeho modelu byla věnována kapitola v knize Prag wie es war und wie es ist, čímž se model dostal do povědomí vzdělanějších vrstev. O dva roky později měl Langweil dokončeno celé Staré Město a Židovské ghetto, celkem s více než 1228 objekty. Uspořádal druhou výstavu na stejném místě jako tu první. V práci na modelu pokračoval levým břehem, na kterém se nacházelo mnoho vojenských budov. V roce 1831 získal povolení k zakreslování vnějších a nádvorních fasád vojenských objektů, jejich zahrad a dvorů, s výjimkou jakéhokoli zaměřování a zakreslování pražských hradeb.

Vydejte se po stopách Stínadel. Fikce se prolíná s reálnými ulicemi

V roce 1833 byla u příležitosti pobytu Františka I. v Praze zorganizována pátá průmyslová výstava. Na ní byl uprostřed Německého sálu Pražského hradu vystaven Langweilův model (byl dokonce vybaven optickým přístrojem pro sledování detailů). V té době byl hotov pravý břeh, Karlův most a část malostranského břehu. Roku 1834 byl model vystaven v Rytířském sále Valdštejnského paláce. V době výstavy model obsahoval Staré Město, celou Malou Stranu, hradní vrch s císařským hradem a dómem, Tereziánský ústav šlechtičen, Lobkovický palác a věž v Jelením příkopu.

V říjnu 1835 vyrobil Langweil pro císaře jako dar ke korunovaci model Pražského hradu. Po Langweilově smrti byly bedny s modelem uchovány v Klementinu. V roce 1840 císař Ferdinand model koupil a daroval jej Muzeu království českého.

Vyšehradský tunel je zajímavý nejen svým jedinečným vzhledem. V jeho okolí dodnes stojí několik historicky cenných budov

Poprvé po Langweilově smrti byl model zpřístupněn veřejnosti v roce 1862 na Staroměstské radnici. V roce 1891 byl vystavován během Zemské jubilejní výstavy. Po jejím skončení byl až do roku 1905 součástí sbírek Lapidária Národního muzea na pražském Výstavišti. Po druhé světové válce přešel do správy Muzea hlavního města Prahy. V letech 1962 až 1970 procházel restaurací pod vedením akademického malíře Jiřího Boudy. Od roku 1970 byl vystaven v prosklené vitríně. Původně byl model vystavován jako „běžný“ exponát, bez speciálních ochranných opatření. Později však došlo k revizi způsobu vystavování. Roku 1999 byla původní vitrína nahrazena novou prachotěsnou, která zaručovala žádoucí mikroklima.

V roce 2007 byl umístěn do nové vitríny, která umožňuje návštěvníkům lepší pohled na model, také díky otočné kameře a novému osvětlení. Ochranná vitrína zajišťuje bezprašnost prostředí, zamezuje výkyvům teplot a snižuje světelné zatížení exponátu.

FOTO: Langweilův model Prahy

Langweilův model Prahy - Langweilův model PrahyLangweilův model Prahy - Langweilův model PrahyLangweilův model Prahy - Langweilův model PrahyLangweilův model Prahy - nedokončená část modeluLangweilův model Prahy - nedokončená část modelu

Digitalizace modelu

Koncem roku 2006 zahájil pražský magistrát ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy projekt digitalizace Langweilova modelu. Cílem projektu bylo vytvořit digitální reprezentaci papírového Langweilova modelu Prahy tak, aby bylo možné model prohlížet, zkoumat a popisovat v počítači. Výstupem celého procesu se stal detailní povrchový 3D model starobylé Prahy z období 1837, který je k dispozici nejen odborné veřejnosti. První fází bylo fotografování modelu s cílem pořídit kolem 250 000 snímků ve vysokém rozlišení. Nepřístupná zákoutí se snímala pomocí lékařské kamery. 3D stereo kino v kinosále v suterénu Muzea hlavního města Prahy nabízí ke zhlédnutí šestiminutový přelet nad virtuálním modelem, a zhruba čtyřminutový segment průletu nad židovským městem je ke zhlédnutí v rámci expozice Židovského muzea v Maiselově synagoze na Josefově.

Antonín Langweil vytvořil unikátní umělecké dílo, které bohužel v jeho době nebylo dostatečně oceněno. Celý život se potýkal s velkými finančními problémy a nakonec zemřel v chudobě.

Dnes, 13:37
Ryby z Cukrovarského rybníka a Velké Obůrky na Vinořském potoce byly vybity, nakazili se nebezpečným...
Dnes, 10:44
Cílem výstavy je připomenout osobnost panovníka a jeho dvůr na Pražském hradě v zrcadle gotického...
Včera, 18:37
Na začátku srpna bylo na Řezáčově náměstí nainstalováno nové pítko P, které ocení nejen návštěvníci...
Včera, 15:17
Ve středu 21. srpna mezi osmou a osmou vás na smíchovské pěší zóně čeká „Latino...
Včera, 13:33
Doprava na Slánsku, městská i meziměstská, se příští týden propojí s pražskou dopravou. Změní se...
Včera, 10:39
Hlavní město už má jasnou představu o budoucnosti Šlechtovy restaurace. Ve výběru provozovatele zvítězil Vinohradský...
19.8.2019
Zoo Praha vybrala zhotovitele pavilonu goril. Zvítězila společnost Strabag, která pavilon postaví za 209 milionů...
19.8.2019
Prázdniny nám tu naší metropolitní hudební zábavu trochu zkrouhly, ale nešť!
19.8.2019
Od 1. září dojde – na základě požadavku Prahy 6 na zlepšení dopravní obslužnosti Bubenče...
18.8.2019
Tradičně vypjatý souboj mezi Spartou a Baníkem se tentokrát obešel bez větších rvaček. Domácí výběr...
Reklama