Malešická spalovna chce zvládnout zlikvidovat víc odpadu. Praha 10 k tomu chce veřejné projednání

Radnice Prahy 10 chce veřejně projednat záměr na navýšení kapacity spalovny Malešice. Uvedla to v připomínkách, které odeslala Ministerstvu životního prostředí. Plánovaný nárůst o 64 tisíc tun odpadu ročně považuje za významný záměr, jenž bude mít vliv na životní prostředí i dopravu obyvatel Malešic a Štěrbohol.

Spalovna Malešice (oficiální název Zařízení pro energetické využívání odpadu, zkratka ZEVO) je technologické zařízení, které slouží ke spalování komunálního odpadu a následné výrobě tepla a elektrické energie, uvolněné při spalovacím procesu. Projekt spalovny byl zpracován v roce 1987, samotná stavba začala o rok později a trvala s menšími přerušeními až do roku 1998. Postupně se modernizovaly technologie k omezování emisí a čištění spalin. Většina emisí se pohybuje na hodnotě 10 % povoleného množství.

V Malešicích se odpad spaluje ve čtyřech kotlích s válcovými rošty, které jsou schopny spálit 14–15 tun odpadu za hodinu. Tepelná energie ze spalování ohřívá páru, která předá ve výměníku teplo 130 GJ za hodinu. Tím se poté ohřívá voda a radiátory v domácnostech. Od roku 2010 zároveň dokáže spalovna díky kogenerační jednotce vytvářet elektřinu pro 20 000 domácností.

Na Palmoveckém kopci může vzniknout sportovní areál

Společnost Pražské služby plánuje roční kapacitu spalovny navýšit z 330 na 394 tisíc tun. Pražské služby k tomuto záměru předložily v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) materiál „Sjednocení technické a roční kapacity ZEVO Malešice“, který je dostupný veřejnosti na portálu Cenia.cz. Občané, spolky a úřady mohou zasílat důvodná vyjádření do 21. srpna Ministerstvu životního prostředí.

Praha 10 ve svých připomínkách zaslaných ministerstvu mimo jiné navrhuje dobrovolná kompenzační opatření pro karcinogenní benzo[a]pyren. Tato nebezpečná látka se do ovzduší dostává právě při spalování odpadu.
„Její škodlivost je dlouhodobě vědecky prokázána. Skutečnost, že pro ni není stanoven emisní limit, ještě neznamená, že bychom její vypouštění neměli hlídat. Zavedení kompenzačních opatření ze strany provozovatele spalovny považujeme za zcela důvodné, a věříme, že budou zohledněna v konečném stanovisku,“ říká Jana Komrsková, 1. místostarostka Prahy 10.
Záměr Pražských služeb, jejichž většinovým vlastníkem je hl. m. Praha, by s sebou přinesl i určité zvýšení dopravní zátěže, zejména v Průmyslové ulici mezi ZEVO a Jižní spojkou.

Praha 5 má jasno. Další plavební komora je pro nás nepřijatelná a budeme proti ní bojovat!

„Jedná se o téma, které vnímá řada obyvatel dlouhodobě s určitou mírou skepse,“ uvádí starostka Prahy 10 Renata Chmelová důvod k veřejnému projednání. „O jeho případném konání budeme s krátkým předstihem informovat na internetu a sociálních sítích. Setkávání se s občany patří mezi naše hlavní priority, diskuze o spalovně Malešice by klidně mohla proběhnout přímo v prostorách úřadu městské části,“ doplňuje starostka.

Zdroje: web Prahy 10, Wikipedie

Vlastníci pozemků u krčské nemocnice stáhli žalobu, Dopravní podnik může žádat o stavební povolení na Déčko

Včera, 17:33
V rámci podpory kulturních institucí v době po koronavirové krizi se hlavní město rozhodlo umožnit...
Včera, 07:38
Národní muzeum otevřelo 2. července v pořadí už čtvrtou „pokoronavirovou“ výstavu, tentokrát s názvem Poklady...
7.7.2020
Malostranská beseda v červenci absentuje, přesněji se soustředí na program na Střeleckém ostrově. Muzika ale...
7.7.2020
Hlavní město schválilo dva dotační programy na rok 2021. V prvním z nich rozdělí dotace...
7.7.2020
Nový zookoutek v lesoparku v Kamýku přivítal první návštěvníky. Celý areál prošel zásadní proměnou, během...
7.7.2020
Do pěti let propojí Prahu 6, Troju a Prahu 8 lanová dráha. Zastupitelstvo hl. m....
7.7.2020
Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo poskytnutí dotace z Fondu rozvoje dostupného bydlení na území hl....
7.7.2020
Sezonu zahájí až na přelomu července a srpna. Teď probíhá testování bazénové technologie a kolaudační...
6.7.2020
„Řada lidí možná toto místo objevila teprve letos na jaře, když se zazelenala velká travnatá...
6.7.2020
Rada Prahy schválila záměr odkoupit pozemky, na kterých stojí část areálu tenisových kurtů na Letné,...
Reklama