18℃
Dnes je 23. květen , svátek má Vladimír

Město patří lidem. Praha 4 revitalizuje svá veřejná prostranství

Další fotky

Město nepatří architektům, kteří ho navrhují, ani developerům, kteří ho staví, ale lidem, kteří v něm žijí. Tímhle mottem se chce Praha 4 řídit.

Reklama

„Proto jsme prosadili otevření všech komisí a výborů veřejnosti. Lidé od nás dostávají přímo do schránek pozvánky na zasedání komise pro územní rozvoj. Ta na základě jejich připomínek buď po developerovi požaduje, aby stavební záměr upravil, nebo ho jako naddimenzovaný a nezapadající do charakteru zástavby jednoduše odmítne.
Zorganizovali jsme řadu plánovacích setkání a sociologických šetření jak k velkým projektům jako je zastřešení Spořilovské ulice či výstavba metra D. Potěšilo mne, že lidé vědí, že jim nasloucháme a že nám iniciativně sdělují, co se jim v místě jejich bydliště líbí, co jim vadí a přicházejí s návrhy, co by se mělo zlepšit,“ sdělila Alžběta Rejchrtová, radní pro územní rozvoj a dopravu v Praze 4.

Snad nejrozsáhlejší participativní akcí v celé Praze a možná i v celé republice byla příprava Generelu veřejných prostranství, dlouhodobé strategie revitalizace venkovních prostor, kde lidé tráví svůj volný čas. Na deseti plánovacích setkáních a formou dotazníkového šetření pomáhali obyvatelé naší městské části architektům připravit mapu ulic, náměstí, náměstíček, parků a parčíků a drobných místních plácků a vytipovávali místa, která by se mohla stát příjemnějšími pro trávení volného času. Podle generelu bylo již zpracováno několik urbanistických studií revitalizací veřejných prostranství, které byly v průběhu práce znovu konzultovány s veřejností.

„Soustředili jsme se na před prostory škol, které jsou přirozeným místem setkávání dětí i dospělých a mají potenciál stát se skutečnými centry místního života.“
Před realizací je oživení a úprava prostoru před Základní školou Plamínkové.
Revitalizace předprostoru škol zahrne místní nevyužívanou travnatou plochu podél chodníku, kde bude nové parkurové hřiště. Dále vzniknou nová krátkodobá parkovací stání pro rodiče nebo školní autobus, přičemž současný počet stání pro rezidenty zůstane zachován. Přibyde i další veřejné osvětlení a mobiliář – trámy na sezení, pítko a další. Návrh úpravy Nedvědova náměstí je rozdělen do tří etap – předškolí, klidový park a herní park. Fáze předškolí počítá s novým předprostorem školy, zpevněnou plochou, která se prolíná s parkem. Plocha bude doplněna protilehlými lehkými ocelovými pergolami. Klidový park se bude nacházet v jihozápadní čtvrtině náměstí se vzrostlými stromy, kam by se měl přemístit pomník. Po obvodu parku bude rozmístěn nový mobiliář a na vhodnějších pozicích, než jsou dosud, současné lavičky. Herní park je plánován do jihovýchodní části náměstí, které již nyní slouží jako herní prostor, především pro malé děti. Architekti navrhují rozšířit mlatový povrch do maximální plochy se zachováním zatravněného lemu po obvodu.

Další vylepšení čeká Nedvědovo náměstí, ve fázi studie se nachází před prostor ZŠ Filosofská.
„Místní parky jsou v centru našeho zájmu. Máme zpracovanou studii na park V Zápolí, který svými aktivitami probudila k intenzivnímu životu místní komunita a studii na park u Kotěrovy vodárny v Michli, jenž by se mohl s pomocí Magistrátu otevřít veřejnosti. Začátkem srpna se poprvé v Parku Na Pankráci svlažily děti i jejich rodiče při spuštění nových vodních fontán a otevření brouzdaliště. Stavbu vybudovala a do správy městské části předala společnost Skanska, která na území Prahy 4 staví administrativní a obytné budovy. Zvelebování a využívání veřejného prostoru se tak stalo společnou věcí všech lidí, kteří v naší městské části žijí, pracují i podnikají, uvedla radní Rejchrtová.

FOTO: Revitalizace veřejných prostranství Prahy 4

Revitalizace veřejných prostranství Prahy 4 - 1 filooRevitalizace veřejných prostranství Prahy 4 - 2 ZŠ PlaínkovéRevitalizace veřejných prostranství Prahy 4 - 3 plamínkov p4Revitalizace veřejných prostranství Prahy 4 - 4 živé obce nedvědovoRevitalizace veřejných prostranství Prahy 4 - 5 nedvěd p4
Další fotky
Revitalizace veřejných prostranství Prahy 4 - 6 mš v zápolíRevitalizace veřejných prostranství Prahy 4 - 7 wiRevitalizace veřejných prostranství Prahy 4 - 8 pan++Revitalizace veřejných prostranství Prahy 4 - 0 p4 pank
Před 13 minutami
Na dva květnové dny ovládne Novoměstskou radnici vinařský festival autentických, přirozených vín „Praha pije víno“....
Před 1 hodinou
V sobotu 25. května se u Pivovaru na Kolčavce uskuteční další ročník vojensko-historické akce Bitva...
Před 2 hodinami
Je nutné konstatovat, že pocit bezpečí je věc velmi individuální. Stav bezpečnosti jinak vnímá ten,...
Dnes, 08:28
Oheň jako zdroj tepla i energie pro úpravu potravy provázel člověka od pradávna. Zprvu jen...
Včera, 18:32
Na východě Prahy by mohla v budoucnu vzniknout nová tramvajová trať. Takzvaná východní tangenta by...
Včera, 17:00
Bohnice jsou čtvrtí mnoha rozměrů. Jsou dost nízko (177 metrů) i dost vysoko (330 metrů)...
Včera, 14:28
Tramvaje v pražských Bohnicích nepojedou v případě výstavby trati zdejším sídlištěm, jak bylo původně plánováno....
Včera, 08:34
Ota Janeček okouzlený přírodou, všemi jejími formami, živými i těmi zdánlivě neživými, makrosvětem i mikrosvětem...
21.5.2019
Radnice v pražské Libuši nechá kompletně opravit pět místních ulic. Práce vyjdou městskou část na...
21.5.2019
Nový filmový klub se 1. června otevře ve funkcionalistické budově bývalé trafostanice u Jindřišské věže....
Reklama