Mikroklima okolí školy Mendelova

Projekt Město do kapsy – Mikroklima okolí školy je dlouhodobý projekt od Ekocentra Koniklec. Žáci zažijí netradiční výuku mimo školní lavice, zkoumají kvalitu ovzduší, přítomnost, funkci a kvalitu vody a zeleně a získají znalosti o životním prostředí ve svém okolí. Na čtyřce se zapojila Základní škola Mendelova.

Konkrétně se do role vědců převtělily děti z pátých tříd. Dokončený mají úvod projektu a tematický okruh ovzduší, pokračují zkoumáním vody a zeleně. Z dotazníkového šetření obyvatel Modřan, vybrali žáci jako problematickou lokalitu ke zkoumání ulici Generála Šišky, zejména v místě křižovatky s ulicí Československého exilu a prostor mezi těmito ulicemi a svou školou.

V této lokalitě zkoumali množství dopravy, prachu, přítomnost lišejníků a možnost vsakování dešťové vody. Žáci nyní znají průměrný počet aut, která projedou po hlavní silnici a vědí, že zeleň vychytává polétavý prach z dopravy, který bychom jinak dýchali. „Rozdíl mezi miskami u silnice a v parku byl na první pohled patrný. Miska umístěná mezi proudy silnice byla nejvíce znečištěna malými prachovými částicemi.“

Děti pracují v týmech

Průběh jejich dalšího výzkumu můžete sledovat v internetových stránkách projektu www.mestodokapsy.cz v záložce Mikroklima okolí školy. Projekt Mikroklima okolí školy je dlouhodobý projekt, kterému se děti v českých školách věnují už pátým rokem. Děti pracují v týmech a pomocí dotazníkového průzkumu mezi svými spoluobčany vytipují problematickou lokalitu, kterou následně probádávají.

V Praze nejvíce znečišťuje ovzduší silniční doprava, nejhorší jsou stará auta bez filtru

Zajímá je ovzduší, zejména prašnost, škodliviny, dopravní zatížení, dále voda, a to vsakování, vodní cyklus, vodní prvky a zelen a s ní spojené výpary, vlhkost a množství zeleně. Týmy poté navrhují opaření zlepšující mikroklima a experimenty a žákovské výstupy jsou prezentovány na webových stránkách městské části a akcích pro veřejnost. Tím pádem děti informují o situaci a svých zjištěních i své okolí.

Děti vždy pracují s učitelem, který projde školením, zná metodiku a má k dispozici pracovní listy a pomůcky. Ze strany ekocentra má navíc vyučující k dispozici podporu po celou dobu projektu včetně tří asistencí vyškolených lektorů přímo ve výuce.

Mikroklima okolí školy

  • Mikroklima okolí školy je projekt, který již pátým rokem zvedá žáky z lavic a přivádí je do terénu, kde zkoumají kvalitu ovzduší, přítomnost, funkci a kvalitu vody a zeleně.
  • Žáci v okolí své školy najdou problematickou lokalitu, ve které v průběhu školního roku studují životní prostředí.
  • Cílem projektu je nejen to, aby děti zažily netradiční výuku mimo školní lavice, ale i možnost vyzkoušet si vědecké metody práce a komunikaci s různými institucemi.
  • Děti získají obecné znalosti o životním prostředí a faktorech, které ho ovlivňují a poznají blíže prostředí, v němž žijí.

Zdroj Město do kapsy

 

Tento článek pochází z webu Vaše 4.
Včera, 18:20
Tam, kde se potkává Bubeneč s Letnou a Praha 6 s Prahou 7, poblíž známé...
Včera, 18:00
U příležitosti 90. výročí slavnostního otevření Sokolovny Zbraslav dokončila zbraslavská jednota vysněnou rekonstrukci bývalého kinosálu....
Včera, 17:00
Komerční článek
V tomto roce se soutěž i nominace dostaly do úplně nového kontextu. Možná teď nemáte chuť „bojovat“...
Včera, 17:00
Park před vršovickým nádražím, který od roku 2014 nese název Park Jiřiny Haukové a Jindřicha...
Včera, 14:20
Demolice obchodního domu na Petřinách a následná výstavba developerského projektu trápí obyvatele Petřin. I když...
Včera, 13:00
Událost, kde si lze autorskou tvorbu nejen prohlédnout, ale i zakoupit. Událost, na níž je...
Nemocnice na Bulovce
Včera, 12:20
Stát v Praze prověří kapacitu ve zdravotnických zařízeních s cílem spolu s magistrátem zajistit tisíc...
Včera, 11:00
Se začátkem podzimu nastává pro rybáře období, které je završením jejich celoroční práce, a tím...
Včera, 09:40
Hospodaření radnice Prahy 4 skončilo v prvním pololetí přebytkem zhruba 43,6 milionu korun. Výsledek ovlivnily...
Včera, 08:59
Patnáct let uzavřená secesní budova Nové strašnické školy a přilehlá zahrada se od 9. do...
Včera, 07:35
Technická správa komunikací začala s opravou Barrandovského mostu. Rekonstruovat se bud stavba následujících několik let,...
Reklama