2℃
Dnes je 13. listopad , svátek má Tibor

Milíčovský rybník je zanesen 7 tisíci kubíků bahna. Je třeba opravit také výpusť a hráz

Milíčovský rybník je součástí přírodní památky Milíčovský les a rybníky a spadá do soustavy sedmi vodních ploch na Milíčovském potoce. Praha vlastní tento rybník od roku 2016, kdy ho získala od soukromého vlastníka.

Milíčovská rybniční soustava včetně Milíčovského rybníka (dříve nazývaného také jako Nový rybník) vznikla v 18. století na podmáčených loukách v prameništi Milíčovského potoka. Dle historických mapových podkladů byl v minulosti rybník asi dvakrát větší než dnes a měl malý ostrůvek.

Vodní poměry v povodí Milíčovského potoka se výrazně změnily ve 2. polovině 20. století v souvislosti s výstavbou sídliště Jižní Město a sídliště Kateřinky, kdy došlo k odvodnění horní části povodí Milíčovského potoka. V důsledku toho a dále také v souvislosti s nedostatkem srážek v posledních letech dochází k zaklesávání hladin ve vodních nádržích celé rybniční soustavy, a to včetně Milíčovského rybníka.

Víte, jak to vypadalo ve vlaku našich legionářů v Rusku? Žádné velké pohodlí to nebylo

Milíčovský rybník je zanesen cca 7 tisíci kubíků sedimentu, který bude odtěžen. V příbřežní partii nádrže při jejím severním okraji bude dále vybudována soustava tůní na podporu života obojživelníků. Úpravou projde i výpustné zařízení a hráz Milíčovského rybníka. Stávající nevyhovující výpustné zařízení nahradí nový otevřený požerák s kamennou obezdívkou. Návodní líc hráze je v současnosti bez opevnění ‒ hráz je tak vystavována působení vody a dochází k jejímu zeslabování. Z toho důvodu bude hráz opevněna kamennou dlažbou kladenou na sucho. Nad úrovní dlažby a na vzdušném líci hráze se urovná terén, prosedlaná místa se doplní zeminou a ozelení.

Součástí rekonstrukce je také vybudování kašnového bezpečnostního přelivu, který bude napojen do stávající štoly procházející hrází a navazujícího koryta vedoucího do rybníka Kančík. S ohledem na odpadní potrubí, které je zaústěno pod stálou hladinou vody Kančíka, bude nutné po dobu prací udržovat v rybníce sníženou hladinu vody.
Rekonstrukce rybníka, nacházejícího se v katastru Újezda u Průhonic, by měla skončit v květnu příštího roku. Navazuje na již proběhlé rekonstrukce rybníků Kančík a Homolka v letech 2007 a 2013.

FOTO: Milíčovský rybník

Milíčovský rybník - 1 milMilíčovský rybník - 2 ,apyczMilíčovský rybník - 3 milíMilíčovský rybník - 4 milíčovský rybníkMilíčovský rybník - homolka 13
Další fotky
Milíčovský rybník - 0 milíř
Včera, 15:33
Nechte si ve středu 13. listopadu na pěší zóně Anděl hýčkat své chuťové pohárky záplavou...
Včera, 11:40
Přestože ekonomika roste, na nejpotřebnější a nejkřehčí se nedostává. Pro Náš REGION to uvedl předseda...
Včera, 11:11
Komerční článek
Při přechodu na DVB-T2 je vhodné zohlednit několik kritérií, která mají pro každého jinou prioritu....
Včera, 11:11
Od zítřka mohou diváci zhlédnout v hlavním městě nejlepší snímky současné ukrajinské kinematografie. Filmy, které...
11.11.2019
Radnice Prahy 10 nesouhlasí s plánem společnosti Rail Cargo Group vybudovat železniční překladiště pro kontejnery...
11.11.2019
Od úterý 12. do pátku 15. listopadu se Národní technické muzeum a Národní zemědělské muzeum...
11.11.2019
Tak určitě – a nejenom na revoluci (adjektivum si doplňte laskavě sami), ale i na...
11.11.2019
Jeden ze symbolů boje s komunismem prochází rekonstrukcí. Zeď je ve špatném stavu a spolu...
11.11.2019
Podle informací radnice o havárii vodovodního řadu 500 mm na křižovatce ulic Budějovická a Olbrachtova...
11.11.2019
V posledním roce se mluví o velkém rozvoji tramvajové sítě v Praze. Oprašují se nejrůznější...
10.11.2019
Strany pražské koalice budou dále jednat o tom, jestli magistrát ve Strahovských zahradách na Petříně...
Reklama