Milíčovský rybník je zanesen 7 tisíci kubíků bahna. Je třeba opravit také výpusť a hráz

Milíčovský rybník je součástí přírodní památky Milíčovský les a rybníky a spadá do soustavy sedmi vodních ploch na Milíčovském potoce. Praha vlastní tento rybník od roku 2016, kdy ho získala od soukromého vlastníka.

Milíčovská rybniční soustava včetně Milíčovského rybníka (dříve nazývaného také jako Nový rybník) vznikla v 18. století na podmáčených loukách v prameništi Milíčovského potoka. Dle historických mapových podkladů byl v minulosti rybník asi dvakrát větší než dnes a měl malý ostrůvek.

Vodní poměry v povodí Milíčovského potoka se výrazně změnily ve 2. polovině 20. století v souvislosti s výstavbou sídliště Jižní Město a sídliště Kateřinky, kdy došlo k odvodnění horní části povodí Milíčovského potoka. V důsledku toho a dále také v souvislosti s nedostatkem srážek v posledních letech dochází k zaklesávání hladin ve vodních nádržích celé rybniční soustavy, a to včetně Milíčovského rybníka.

Víte, jak to vypadalo ve vlaku našich legionářů v Rusku? Žádné velké pohodlí to nebylo

Milíčovský rybník je zanesen cca 7 tisíci kubíků sedimentu, který bude odtěžen. V příbřežní partii nádrže při jejím severním okraji bude dále vybudována soustava tůní na podporu života obojživelníků. Úpravou projde i výpustné zařízení a hráz Milíčovského rybníka. Stávající nevyhovující výpustné zařízení nahradí nový otevřený požerák s kamennou obezdívkou. Návodní líc hráze je v současnosti bez opevnění ‒ hráz je tak vystavována působení vody a dochází k jejímu zeslabování. Z toho důvodu bude hráz opevněna kamennou dlažbou kladenou na sucho. Nad úrovní dlažby a na vzdušném líci hráze se urovná terén, prosedlaná místa se doplní zeminou a ozelení.

Součástí rekonstrukce je také vybudování kašnového bezpečnostního přelivu, který bude napojen do stávající štoly procházející hrází a navazujícího koryta vedoucího do rybníka Kančík. S ohledem na odpadní potrubí, které je zaústěno pod stálou hladinou vody Kančíka, bude nutné po dobu prací udržovat v rybníce sníženou hladinu vody.
Rekonstrukce rybníka, nacházejícího se v katastru Újezda u Průhonic, by měla skončit v květnu příštího roku. Navazuje na již proběhlé rekonstrukce rybníků Kančík a Homolka v letech 2007 a 2013.

FOTO: Milíčovský rybník

Milíčovský rybník - 1 milMilíčovský rybník - 2 ,apyczMilíčovský rybník - 3 milíMilíčovský rybník - 4 milíčovský rybníkMilíčovský rybník - homolka 13
Další fotky
Milíčovský rybník - 0 milíř
Dnes, 14:58
V sobotu 15. srpna budete moci ochutnat speciality z několik oblíbených středozemních destinací na jednom místě.
Dnes, 09:43
Do systému pražské dopravy se od soboty zapojí zbývající část Rakovnicka. Drtivá většina linek zůstává,...
Včera, 18:17
Komerční článek
Momentálně nabízíme: BYTY Nabízíme byty v moderních bytových domech, vysokého standardu a urbanistickou funkcí. Projekty...
Včera, 18:17
Češi umějí plavat mnohdy lépe, než leckteré přímořské národy. Zároveň ale mnoho lidí, včetně dětí,...
Včera, 15:44
Více než 20 nakažených na 100 000 obyvatel přibylo za uplynulý týden v okresech Praha-východ,...
Včera, 09:43
Radní páté městské části odsouhlasili záměr na její odkup. Zemědělskou usedlost nyní vlastní akciová společnost...
Včera, 09:01
Kontrolami Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) i letos do konce července neprošlo 30 procent...
Včera, 08:11
Historie prvních zvukových filmů v Československu sahá až do první třetiny 20. století. V Ústí...
Včera, 07:36
Vedení Prahy 5 schválilo uzemní studii, která se týká takzvaného Nového Barrandova. Tato nová čtvrť...
12.8.2020
Moderní pěší zóna, kde se budou lidé procházet po tzv. česaném betonu, japonské stromy sephory,...
12.8.2020
Obyvatelé a návštěvníci Prahy se mohou v Podskalí svézt na replice historického šífu. Jedná se...
Reklama