Milíčovský rybník je zanesen 7 tisíci kubíků bahna. Je třeba opravit také výpusť a hráz

Milíčovský rybník je součástí přírodní památky Milíčovský les a rybníky a spadá do soustavy sedmi vodních ploch na Milíčovském potoce. Praha vlastní tento rybník od roku 2016, kdy ho získala od soukromého vlastníka.

Milíčovská rybniční soustava včetně Milíčovského rybníka (dříve nazývaného také jako Nový rybník) vznikla v 18. století na podmáčených loukách v prameništi Milíčovského potoka. Dle historických mapových podkladů byl v minulosti rybník asi dvakrát větší než dnes a měl malý ostrůvek.

Vodní poměry v povodí Milíčovského potoka se výrazně změnily ve 2. polovině 20. století v souvislosti s výstavbou sídliště Jižní Město a sídliště Kateřinky, kdy došlo k odvodnění horní části povodí Milíčovského potoka. V důsledku toho a dále také v souvislosti s nedostatkem srážek v posledních letech dochází k zaklesávání hladin ve vodních nádržích celé rybniční soustavy, a to včetně Milíčovského rybníka.

Víte, jak to vypadalo ve vlaku našich legionářů v Rusku? Žádné velké pohodlí to nebylo

Milíčovský rybník je zanesen cca 7 tisíci kubíků sedimentu, který bude odtěžen. V příbřežní partii nádrže při jejím severním okraji bude dále vybudována soustava tůní na podporu života obojživelníků. Úpravou projde i výpustné zařízení a hráz Milíčovského rybníka. Stávající nevyhovující výpustné zařízení nahradí nový otevřený požerák s kamennou obezdívkou. Návodní líc hráze je v současnosti bez opevnění ‒ hráz je tak vystavována působení vody a dochází k jejímu zeslabování. Z toho důvodu bude hráz opevněna kamennou dlažbou kladenou na sucho. Nad úrovní dlažby a na vzdušném líci hráze se urovná terén, prosedlaná místa se doplní zeminou a ozelení.

Součástí rekonstrukce je také vybudování kašnového bezpečnostního přelivu, který bude napojen do stávající štoly procházející hrází a navazujícího koryta vedoucího do rybníka Kančík. S ohledem na odpadní potrubí, které je zaústěno pod stálou hladinou vody Kančíka, bude nutné po dobu prací udržovat v rybníce sníženou hladinu vody.
Rekonstrukce rybníka, nacházejícího se v katastru Újezda u Průhonic, by měla skončit v květnu příštího roku. Navazuje na již proběhlé rekonstrukce rybníků Kančík a Homolka v letech 2007 a 2013.

FOTO: Milíčovský rybník

Milíčovský rybník - 1 milMilíčovský rybník - 2 ,apyczMilíčovský rybník - 3 milíMilíčovský rybník - 4 milíčovský rybníkMilíčovský rybník - homolka 13
Další fotky
Milíčovský rybník - 0 milíř
Dnes, 08:04
Původně provizorní nádraží sloužilo cestujícím od 7. července 1947 a přečkalo veliký rozvoj autobusové dopravy...
3.7.2020
Provoz na trati č. 120 z pražského Hlavního nádraží přes Bubny, Dejvice, Veleslavín, Ruzyni a...
3.7.2020
Kino na Pohořelci se chce svým letošním programem vyhnout prosté rekapitulaci nejlepších snímků daného roku.
3.7.2020
Od soboty 4. července do neděle 12. července 2020 bude z důvodu opravy trati obousměrně...
3.7.2020
Od jara 2020 probíhá rekonstrukce MUK 16 Slivenec na dálnici D0 (silniční okruh kolem Prahy)...
2.7.2020
Do zrekonstruovaného zookoutku u hájovny v lesoparku Kamýku v Praze 12 se koncem června opět...
2.7.2020
Pietní artefakt je věnovan generálmajorovi Josefu Dudovi (1905 – 1977). Duda působil jako velitel českých...
2.7.2020
Čtyřicet let na profesionální hudební scéně letos slaví zpěvák Dalibor Janda. Své turné musel kvůli...
výstava JUDr. Milada Horáková a největší politický proces
2.7.2020
Do 24. srpna bude instalována plenérová výstava "Nezapomeňte na mne. JUDr. Milada Horáková a největší...
2.7.2020
Fungoval roku 1620 na Bílé hoře lyžařský vlek? Jak dopadla play off pro české stavy?...
Reklama