Místo mamutů tu budou ještěrky a hadi. Skládky na Jenerálce nahradí step a tůně

Na Jenerálce v Dejvicích se nachází velice zajímavé území bývalého hliniště Baráčkovy cihelny, tedy místa, kde se dříve těžila cihlářská hlína. Plocha přímo navazuje na přírodní památku Jenerálka, která je známá svou krásnou skalní stepí.

Bývalé hliniště dlouhou dobu zarůstalo náletovou vegetací a probíhalo zde čilé skládkování různého odpadu, ale také unikalo pozornosti stavebních aktivit. Před rokem tento pozemek díky místním iniciativám získalo hlavní město a už tohle léto bylo zahájeno jeho čištění.

Až budou veškeré skládky a navážky odvezeny a svahy se očistí od náletové vegetace, vznikne zde cesta, která podchodem pod Horoměřickou ulicí propojí Divokou a Tichou Šárku. Také zde budou vyhloubeny tůně a postaveny kamenné zídky pro ještěrky a hady. Území brzy pokryje step, podobně jak je tomu v sousední přírodní památce.

Milíčovský rybník na jihovýchodě Prahy má za sebou celkovou revitalizaci, teď bere vodu

Cihelna byla na Jenerálce (tehdy ještě nebušické) už od první poloviny 19. století. Asi od 50. do 70. let patřila Janu a Kateřině Theinovým. Za Čeňka Hlaváčka v roce 1888 tu vyrostla kruhová cihelna s 29 metrů vysokým komínem (stavěla firma Václava Romováčka), poté tu podnikal Antonín Baráček (1832 v Holštýnu u Boskovic – 1905 v Praze), hutní ředitel na penzi. Zřejmě od roku 1906 držel cihelnu František Vodenka – ten zaměstnával 44 dělníků – a pak do podniku přibral Vojtěcha Koutka (do roku 1913). Vodenka v letech 1920–22 cihelnu přestavěl na strojní výrobu cihel – tehdy živil asi 20 dělníků. Výroba byla ukončena v roce 1934. Na fotografiích z roku 1953 je už kruhová pec bez komínu, do roku 1975 zmizela samotná pec a v místech hliniště i jinde v areálu bývalé cihelny začaly vznikat garáže a chatky (ulice V Trníčku).

Odbahněný Šeberák by měl být zase napuštěn příští rok

Z cihelny jsou četné doklady archeologických nálezů a cihelna patří k nejzajímavějším nalezištím z období mladšího paleolitu v Čechách. Velký výzkum tu ve 2. polovině 90. let 19. století provedl profesor Jan Nepomuk Woldřich, nejstarší doložený průzkum zde podnikl už Václav Krolmus v roce 1855. Od 70. let sem docházel se studenty Antonín Frič, těžbu zde sledovali a výzkumy prováděli i G. C. Laube a později Josef Antonín Jíra.
Odehrává se zde i část Štorchova románu Lovci mamutů.

FOTO: Rekultivace hliniště Baráčkovy cihelny

Rekultivace hliniště Baráčkovy cihelny - 1 Baráčkova cihelna na JenerálceRekultivace hliniště Baráčkovy cihelny - 2 ppppRekultivace hliniště Baráčkovy cihelny - 3 pRekultivace hliniště Baráčkovy cihelny - 4 ppRekultivace hliniště Baráčkovy cihelny - 5 ppp
Další fotky
Rekultivace hliniště Baráčkovy cihelny - 0 ppppp
Dnes, 16:45
Městská společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP) otevřela nové výjezdové středisko v Praze Michli. Středisko...
Dnes, 16:45
Týden starý incident mezi pražským primátorem Zdeňkem Hřibem a předsedkyní zastupitelského klubu ODS Alexandrou Udženijou...
Dnes, 15:08
Komerční článek
Náš REGION představuje top produkty tohoto boxu, které lze zakoupit a testovat na www.brandnooz.cz. KINDER...
Dnes, 15:08
Život v Česku se pomalu vrací do běžných kolejí. Otevřena je většina obchodů, lidé mohou...
Invalidovna
Dnes, 10:36
Výpůjčku západního křídla Invalidovny v pražském Karlíně získalo do konce letošního roku Multikulturní centrum Studia...
Dnes, 07:49
Vlaky se na opravený Negrelliho viadukt v Praze vrátí hned v první den jeho otevření,...
Včera, 17:17
Na trať mezi pražskými Hlubočepy a Sídlištěm Barrandovem se vrátí od pondělí 1. června tramvaje....
Včera, 17:06
Komerční článek
Náš REGION představuje top produkty tohoto boxu, které lze zakoupit a testovat na www.brandnooz.cz. KINDER...
Včera, 09:39
Výpověď z nájmu, kterou od společnosti CIB RENT Písnice dostali manželé E. a L. M.,...
Včera, 09:05
Prodejna nakladatelství Naše vojsko zmizí z prostor Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy na...
Včera, 07:48
V Praze v loňském roce poklesl počet cyklistů. Sčítače zaznamenaly v celém městě zhruba 3,22...
Reklama