Mluvčí radnice Prahy 7: Ředitelka byla vyzvána, aby se konkurzu zúčastnila

Konkurz na novou ředitelku či ředitele Základní školy Fr. Plamínkové vypsala radnice sedmé městské části. Nečekala nejspíš, že se proti tomu zvedne vlna kritiky, a to jak ze strany pedagogů, tak i rodičů, kteří „za svoji“ ředitelku dokonce podepisují petici. Důvodem k vypsání konkurzu bylo pod mluvčího Prahy 7 to, téměř polovina členů školské rady dala najevo, že by upřednostnila prověření práce paní ředitelky v konkurzním řízení. „Cílem konkurzu je otevřený a transparentní výběr ředitelky či ředitele. Je to příležitost pro nové kandidáty, ale také pro stávající ředitele, aby svou pozici obhájili před nezávislými odborníky,“ tvrdí mluvčí Martin Vokuš.

Proč se městská část rozhodla vypsat výběrové řízení na nového ředitele či ředitelku ZŠ Fr. Plamínkové?

Ke dni 30. 4. 2020 končí šestileté funkční období paní ředitelky ZŠ Františky Plamínkové Mgr. Jarmily Macečkové. U ředitelů a ředitelek, kterým skončí funkční období, probíhá zhodnocení jejich dosavadní činnosti a směřování dalšího vývoje školy. Vždy je přihlédnuto k názorům členů školské rady. Poměr hlasů v tajném hlasování byl v tomto případě na rozdíl od ostatních škol těsný (čtyři pro vyhlášení konkurzu, pět vyhlášení nepodpořilo), proto se Rada MČ přiklonila k vyhlášení konkurzu jako možnosti pro obhájení pozice paní ředitelky a možnosti, že se přihlásí i jiní kandidáti.

Cílem konkurzu je transparentní výběr ředitelky či ředitele

Co městské části vadí na dosavadní ředitelce školy?

Paní ředitelce patří poděkování za odvedenou práci v uplynulých letech. Proto také byla vyzvána, aby se konkurzu účastnila a měla tak možnost pokračovat. Na druhou stranu téměř polovina členů školské rady dala najevo, že by upřednostnila prověření práce paní ředitelky v konkurzním řízení, což by zřizovatel neměl ignorovat. Ten poměr je jiný, než u ostatních škol, kde podobné hlasování dopadá devět k nule či osm k jedné. Cílem konkurzu je otevřený a transparentní výběr ředitelky či ředitele. Je to příležitost pro nové kandidáty, ale také pro stávající ředitele, aby svou pozici obhájili před nezávislými odborníky.

Má radnice už předem vybraného kandidáta na pozici ředitele/ředitelky?

Toto musíme zásadním způsobem odmítnout. Není to pravda a ani to není možné. Složení komise je dané  vyhláškou – 2 členové jmenovaní zřizovatelem, 1 člen jmenovaný krajským úřadem, 2 odborníci jmenovaní Českou školní inspekcí, 1 inspektor České školní inspekce, 1 člen pedagogického sboru školy a 1 člen školské rady. V komisi budou odborníci, a to včetně dvou zástupců jmenovaných zřizovatelem. Velmi nás mrzí, že se takové fámy šíří a bohužel mohou odradit vážné zájemce. Vyzýváme proto všechny, kdo mají zájem, ať se do konkurzu přihlásí, ať je možné vybrat nejlepšího kandidáta. O to v konkurzu jde.

Praha 7 udělila čestná občanství, oceněni byli lidé spojení s kumštem

Chystá se vypsání konkurzu na dalších školách zřizovaných Prahou 7?

Konkurzy vnímáme jako nástroj udržování a zvyšování kvality vzdělávání, obdobný pohled má na tuto problematiku také mnoho odborníků, hovoří o tom i metodika MŠMT z minulého roku. Na zářijovém zasedání Výboru pro vzdělávání, sociální oblast a zdravotnictví Prahy 7 členové výboru doporučili konkurzy na ředitelská místa vypisovat. Ten nastavený proces nyní vypadá tak, že u ředitelů a ředitelek, kterým skončí funkční období, probíhá zhodnocení jejich dosavadní činnosti a směřování dalšího vývoje školy. Vždy je brán v potaz také názor školské rady. V případě, že je poměr hlasů jejích členů jednoznačný, velmi k tomu přihlížíme. Toto proběhlo v případě ZŠ Fr. Plamínkové a stejný postup bude zachován i v dalších případech končícího funkčního období ředitelů na našich školách.

Individuální a respektující přístup k dětem

V podmínkách konkurzu se píše: Máte jasnou vizi, jak vést školu s využitím inovativních metod, individuálního přístupu a dalších trendů moderní výuky? Co jsou podle radnice inovativní metody a další trendy moderní výuky?

Patří sem široké spektrum aktivizačních a komplexních výukových metod, které jsou a měly by být ve školách využívány. Jejich cílem je mimo jiné vedení dětí k aktivitě a tvořivosti, také k probouzení hlubšího zájmu o vzdělávání, k samostatnému poznávání, k rozvoji komunikačních dovedností, ke spolupráci atd. Součástí je diferencovaná výuka a individuální a respektující přístup k dětem.

Dnes, 17:50
Klasický titul Cyrano z Bergeracu v novém přebásnění, světovou premiéru původní hry Srpnové světlo napsanou...
Dnes, 13:11
Letní dovolenou „odpískala“ letos řada lidí kvůli pandemii koronaviru. Jednoduše se bojí vycestovat k moři....
Dnes, 08:07
Tradičním cílům rodinných výletů – klasickým zoologickým zahradám – v poslední době roste zdatná konkurence....
Včera, 17:33
V rámci podpory kulturních institucí v době po koronavirové krizi se hlavní město rozhodlo umožnit...
Včera, 07:38
Národní muzeum otevřelo 2. července v pořadí už čtvrtou „pokoronavirovou“ výstavu, tentokrát s názvem Poklady...
7.7.2020
Malostranská beseda v červenci absentuje, přesněji se soustředí na program na Střeleckém ostrově. Muzika ale...
7.7.2020
Hlavní město schválilo dva dotační programy na rok 2021. V prvním z nich rozdělí dotace...
7.7.2020
Nový zookoutek v lesoparku v Kamýku přivítal první návštěvníky. Celý areál prošel zásadní proměnou, během...
7.7.2020
Do pěti let propojí Prahu 6, Troju a Prahu 8 lanová dráha. Zastupitelstvo hl. m....
7.7.2020
Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo poskytnutí dotace z Fondu rozvoje dostupného bydlení na území hl....
Reklama