Moderní školu v Uhříněvsi navrhnou architekti v soutěži

Městská část Praha 22 vyhlásila architektonickou soutěž na novou základní školu. Nebude tak dále pokračovat v původním projektu z roku 2017, který připravil pražský magistrát. Město chce školu, odpovídající moderním trendům ve výuce. Počítá s cenou 650 milionů korun.

V zadání mají architekti stanoven prostor pro tři třídy v každém z devíti ročníků. Celkem bude škola pro 810 žáků. Současné kapacity škol už nestačí pojmout všechny děti a s výhledem do budoucna má problém narůstat. Stavět by se tak mělo už ve druhé polovině příštího roku.

„Nová škola v Uhříněvsi by měla pedagogům a dětem pomoci v posunu od klasické české výuky, která je v naší zemi zakořeněna mnoho desítek let, k moderní výuce tak, jak ji známe například ze skandinávských zemí,“ říká starosta městské části Vojtěch Zelenka.

„Při zadání toho, jak by měla škola vypadat, jsme vycházeli právě ze zkušeností například z Finska. Tato země patří dlouhodobě mezi země s nejlepším vzdělávacím systémem a je důležité vnímat také to, že velkou část tohoto úspěchu tvoří to, jak jsou školy koncipovány,“ dodává starosta.

Podle zadání má být jádrem školy vstup společně s recepcí a aulou, která bude tvořit hlavní setkávací prostor. Ta má být přizpůsobená i pro pořádání kulturních a společenských setkání, koncerty, a výstavy.

Praha vede v pojistných podvodech. Je rájem zločineckých skupin

„Velký důraz je u uhříněveské školy kladen na možnost setkávání dětí v rámci jednoho ročníku, ale také napříč stupni. Prostorové řešení školy by mělo umožnit větší zapojení do projektové výchovy. Tempo změn v naší společnosti je velmi rychlé a proto je nutné brát tento fakt v potaz i při návrhu nové základní školy,“ říká Zelenka.

Do přízemních prostor chce město navrhnout i dětskou knihovnu se studovnou pro žáky, také kavárnu a školní bufet. Má zde být i multifunkční učebna, výtvarný ateliér nebo keramická dílna. Místnost pro školní klub pak bude určena především starším dětem, které už nenavštěvují školní družinu.

Škola má být rozčleněna do tří sekcí podle ročníků a části pro provoz školy včetně jídelny a školní kuchyně.

Ve sportovní části má být sportovní hala s tribunou a malá tělocvična. Pro sportovní vyžití je určen i kus venkovní části, kde mají vzniknout dvě hřiště, běžecká dráha a případně hřiště pro plážový volejbal. Na venkovní sportovní část má navazovat zelený pás, pro sportovní a rekreační využití veřejností i školou.

Návrh počítá i s pobytovou zahradou s třemi učebnami pro venkovní výuku a využití školní družinou.

Součástí návrhu by měl být i venkovní altán spojený s prostorem pro chov drobných zvířat. Na zahradě bude také zateplená učebna pro pěstitelství například ve formě zimní zahrady. Pro pěstování pak bude sloužit skleník a pěstební plochy.

Budova má být zároveň vysoce energeticky úsporná a vytvářet kvalitní vnitřní prostředí. Město proto počítá se zapojením dotací, které mohou dosáhnout až 50 milionů korun. Odhadované náklady na stavbu včetně interiéru jsou stanoveny na 650 milionů korun.

Přerod původních plánů ve školu, do které by žáci mohli chodit se poněkud vlekl. Proto město usilovalo o převod pod sebe.

„Pokud chceme opravdu novou školu, musíme pro ni aktivně začít z pozice městské části něco dělat a nesedět jen s rukama v klíně a odvolávat se na hlavní město Prahu,“ dodává starosta Zelenka.

Původní projekt školy byl tak na městskou část převeden zastupitelstvem hlavního města Prahy v prosinci 2019, kompletní dokumentaci pak dostala radnice v březnu 2020. Město mělo možnost v nevyhovujícím projektu, soutěženém na nejnižší cenu pokračovat nebo jej předělat.

„Přestože by architektonická soutěž už měla být běžným nástrojem při zadávání všech významnějších veřejných zakázek, máme u nás k tomuto stavu stále ještě daleko. O to více si zaslouží pozornost postup radnice v Uhříněvsi, která se rozhodla k vypsání soutěže i přes již existující a na úřadech projednaný projekt,“ uvedl člen poroty, architekt Martin Rusina.

Podle městského architekta Jiřího Hejdy nejde v případě nové školy pouze o návrh samotné budovy, ale také o celkové urbanistické završení okolní bytové zástavby, proto je třeba věnovat náležitou pozornost i širším vztahům a přemýšlet o tom, jak školní provoz zapadne do stávající situace.

„Plánovaná škola bude v rámci obce tak významnou stavbou, že se vyplatí vynaložit na začátku zvýšené úsilí do výběru nejvhodnějšího urbanistického a koncepčního řešení budovy. To platí tím spíše, že pozemek určený pro novou školu není ideální. Způsob přípravy architektonické soutěže považuji za velmi profesionální a věřím, že porota bude moci vybírat z řady kvalitních návrhů,“ dodává Rusina.

Město se proto rozhodlo pro vypsání architektonické soutěže, ze které vzejde lepší návrh řešení školy i s ohledem na okolí. Odborná porota architektů a expertů na školní provoz, vybere z navrhovaných řešení to nejlepší.

Podle starosty Zelenky je také vedení města konfrontováno s dvojnásobným prodražením budoucí základní školy, aktuální propočty stavebních nákladů ale ukazují, že by magistrátní varianta školy, stála přibližně stejně, jako lépe navržená škola.

Soudobá rekonstrukce římského vojáka s gladiem v ruce

Historie gladiátorských her. Původně se jednalo o pohřební rituály

Sázení třešňové aleje u Čihadla nad Točnou
8.4.2021
Šestnáct třešní bylo nedávno vysázeno kolem polní cesty nad Točnou u Čihadla. Doplnily tak pět...
1.4.2021
V době celoplošného lockdownu určitě přijde vhod knížka. Náš REGION proto oslovil několik knihoven na...
27.3.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
27.3.2021
Na návrh opozičního zastupitele Martina Langmajera (ODS) odvolali zastupitelé Prahy 22 na nočním jednání 24....
26.3.2021
Méně cestování a více práce z domova. I to jsou změny, které sebou nese „doba...
25.3.2021
Radnice pražské městské části s číslem 22 řeší zapeklitý problém. Ačkoliv pravidelně doplňuje do stojanů...
19.3.2021
Areál dolnobřežanské základní školy se na jeden den proměnil v očkovací centrum pro seniory. V...
Místostarostka Eva Tylová a zakladatel skalničkové banky v Komořanech Jiří Kadlec.
17.3.2021
Možnost přinést rostlinku, která se rozrostla, a odnést si tu, kterou člověk nemá. Takovou možnost...
10.3.2021
Změnit zdroj obživy by měl zatím neznámý pachatel, který se v půlce ledna pokusil vykrást...
4.3.2021
Sportovní hala v Říčanech u Prahy se od 1. března proměnila v místo, které lidem...
4.3.2021
Základní škola Vrané nad Vltavou pojala tento školní rok jako olympijský, a tak ani při...
Reklama