Nábor nových zakládajících členů sboru dobrovolných hasičů Uhříněves. Seznamte se s jeho zajímavou historií!

Přihlásit se může každý obyvatel Prahy 22 starší 18 let!

„Přednostně máme zájem o spoluobčany se zkušenostmi z jiných SDH nebo dokonce profesionálních hasičů, zdravotníky, řidiče sk. C, mechaniky, sportovně založené a hlavně spoluobčany se zájmem se zapojit a pomoci v případě potřeby. Zájemci, prosím, pište na e-mail: [email protected] Vybraní zájemci se zúčastní profesionálního výcviku a zkoušky u Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy na jaře 2019.“
Tuto výzvu rádi zveřejňujeme i v Našem REGIONU. Nemyslíme, že bychom tím Uhříněveským nějak významně pomohli, ale možná to bude inspirovat i muže a ženy v jiných obcích a městech, kde hasičský sbor zanikl.

Přitom být hasičem může být tak zajímavé a vzrušující. Posuďte sami z následujícího článku o historii uhříněveských požárníků, který publikoval Petr Laník v Uhříněveském zpravodaji a o kterém si myslíme, že by byla škoda, kdyby se dostal pouze ke čtenářům z Prahy 22. Mírně jsme ho ale prokrátili.

Za kulturou do hospody: Suchdolští ochotníci bilancují svých 116 let – nejvíc se hrálo po hostincích

V roce 1885 měl sbor 49 členů. Prvním velitelem byl Josef Limax. Ten žádost o darování první tlakové stříkačky musel podat až u samotného císaře, dále se obrátil na majitele panství Jana z Liechtensteina, na okresní i obecní zastupitelstvo, na záložnu, cukrovar a nakonec i na správce velkostatku Ferdinanda Böhma.
Až v červnu 1886 byla zakoupena stříkačka od firmy Smekal a začalo se s prvním výcvikem. Ten vedl Karel Ptáček, velitel sboru ve Vršovicích. Cvičení proběhla v roce 1887 a 1891, odměna veliteli činila 50 zlatých.

Uhříněveští hasiči zajišťovali požární zabezpečení též v Benicích, Kolodějích, Kolovratech, Královicích, Křenici, Netlukách, Nedvězí, Pitkovičkách, Stupici a Tehovičkách.
Sbor se v roce 1887 stal členem Zemské ústřední hasičské jednoty, o deset let později i členem Zemské hasičské pohřební pokladny. Z výtěžků zábav, cvičení a darů si pořizoval stejnokroje a výzbroj. Roku 1889 zakoupil za 218 zlatých malou stříkačku s dvanáctimetrovou hadicí.

Počátek 20. století nebyl pro sbor příznivý. Měl dluhy za obleky a výstroj, které nemohl zaplatit, vnitřní život ve spolku upadal, a tak na valné hromadě v roce 1901 se spolek rozešel a inventář předal do opatrování obci. Na popud starosty se po delší době hasičský sbor znovu ustavil. Velitelem se stal starosta obce Jan Srb a náčelník Karel Rešl.

Chcípali v zákopech a jejich rodiny doma hlady. První světová válka očima libockého faráře

V období 1. světové války sbor živořil. K nové činnosti ožil až v letech 1921–1922. Obec zakoupila za 10 000 korun voznici na vodu, hákové žebříky a hasicí přístroj. Na vybavení sboru peněžitými dary přispěly kromě občanů také Občanská záložna, Školní zemědělský závod, cihelna a spolkový cukrovar. Tak v roce 1926 byla zakoupena nová stříkačka a konečně roku 1934 otevřené dopravní vozidlo Praga-Grand.

Jak je důležité moderní vybavení, ukázal požár cihelny Praga v roce 1927 a požár mlýna v Říčanech v roce 1932. Tehdy se vycvičený uhříněveský sbor velmi osvědčil.

Dlouholetým přáním sboru bylo získání vlastního objektu k uložení požární techniky, dosud veškeré vybavení, nářadí i technika byly uloženy v provizorní a vlhké kůlně ve dvoře školního zemědělského závodu. Proto v roce 1936 městská rada rozhodla postavit hasičský dům. Z výtěžku sbírek byla postavena budova v blízkosti sokolovny a slavnostně otevřena roku 1938.

Nejhorší požáry v novodobých dějinách. Tisíce lidí uhořely zaživa, mezi nimi i děti

Za Protektorátu se činnost hasičů řídila vládním nařízením, podle kterého se o řízení, nákup a udržování výzbroje a výstroje hasičských sborů měly starat obce. Němci měli k péči o požární ochranu vážné důvody, chtěli mít co nejlépe chráněny všechny důležité válečné objekty či hospodářské sklady. Proto i sbor v Uhříněvsi dostal v roce 1942 přiděleno nové vozidlo Mercedes, které sloužilo až do roku 1964.

V květnu 1945, na počátku Pražského povstání, se dal sbor k dispozici vojenskému velitelství a nově ustanovenému národnímu výboru a podílel se na odzbrojování místní německé posádky, stavbě barikád, odstraňování německých nápisů, dopravní a zajišťovací službě.

V roce 1952 obdrželi zástupci Českého svazu hasičstva dekret, kterým byla hasičská organizace prohlášena za dobrovolnou organizaci a začleněna pod názvem Československý svaz požární ochrany do Národní fronty. Sbor nadále likvidoval požáry a živelní pohromy, prováděl preventivní prohlídky objektů, výcvik členů sboru i práci s mládeží. V šedesátých letech byl svépomocí vyroben cisternový požární automobil na podvozku Renault. Požár v cihelně v roce 1966 byl podnětem pro přidělení nového cisternového vozu německé výroby a zakoupení výsuvného pojízdného žebříku.

V Dejvicích včera hořelo na toaletách oblíbené kavárny

Když byla Uhříněves v roce 1974 připojena k Praze, mělo to vliv také na hasičský sbor. Uhříněves byla napojena do okruhu působnosti Požárního útvaru hl. m. Prahy a místní hasiči začali fungovat jako podpůrná jednotka pražských hasičů z povolání. Přidělený cisternový vůz byl odebrán do Brázdimi a do Uhříněvsi byl dodán dosluhující cisternový vůz Š 706, který sloužil díky péči hasičů ještě dalších deset let. Postupně byl koupen nový cisternový vůz, dopravní vůz se stříkačkou a hadicový přívěs. V roce 1993 k nim přibyl starší cisternový automobil.

V letech 1975 – 1985 vyjížděli uhříněveští hasiči k 42 požárům, v letech 1986 – 1990 k 18 požárům. Po roce 1990 nastává útlum činnosti zdejšího hasičského sboru. Postupně byla zrušena ohlašovna požárů a byla odebrána telefonní linka ohlašovny a odstraněna požární siréna. Ke konci roku 2001 došlo ke zrušení sboru. V roce 2002 byla prodána hasičská technika i budova hasičského domu.

V průběhu roku 2018 vznikla iniciativa sbor dobrovolných hasičů Uhříněvsi znovu založit, znovu se společně scházet, znovu se teoreticky i prakticky zdokonalovat, znovu sehnat prostředky na potřebné vybavení a znovu zajistit pro Prahu 22 partu dobrovolníků pro případ potřeby.

Zdroj: Petr Laník, Uhříneveský zpravodaj

hasiči uhříněves
(Uhříněveský zpravodaj)

 

Invalidovna
Dnes, 10:36
Výpůjčku západního křídla Invalidovny v pražském Karlíně získalo do konce letošního roku Multikulturní centrum Studia...
Dnes, 07:49
Vlaky se na opravený Negrelliho viadukt v Praze vrátí hned v první den jeho otevření,...
Včera, 17:17
Komerční článek
Náš REGION představuje top produkty tohoto boxu, které lze zakoupit a testovat na www.brandnooz.cz. KINDER...
Včera, 17:17
Na trať mezi pražskými Hlubočepy a Sídlištěm Barrandovem se vrátí od pondělí 1. června tramvaje....
Včera, 17:06
Komerční článek
Náš REGION představuje top produkty tohoto boxu, které lze zakoupit a testovat na www.brandnooz.cz. KINDER...
Včera, 09:39
Výpověď z nájmu, kterou od společnosti CIB RENT Písnice dostali manželé E. a L. M.,...
Včera, 09:05
Prodejna nakladatelství Naše vojsko zmizí z prostor Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy na...
Včera, 07:48
V Praze v loňském roce poklesl počet cyklistů. Sčítače zaznamenaly v celém městě zhruba 3,22...
26.5.2020
Konkrétně hudební klub v Malostranské besedě kvůli zmenšení kapacity zvedl vstupné na 400 korun. Koncerty...
25.5.2020
Od poloviny minulého týdne je na základě usnesení pražské rady možné podat elektronickou „Žádost na...
25.5.2020
V rámci čtvrté vlny uvolňování podnikatelských a dalších činností, která byla vyhlášena na 25. květen...
Reklama