Staré Město jako němý svědek nejhoršího židovského pogromu v českých zemích. Kdo rozpoutal nechutná zvěrstva?

Další fotky

Za rok tomu bude 630 let od doby, kdy byl na Starém Městě pražském rozpoután pogrom. Zemřely tu stovky mužů, žen i dětí, byty zůstaly vydrancované a obchody vypálené. Proč se taková zvěrstva děla?

Chystá se největší středověká vřava v republice. Pod hradištěm kněžny Libuše ožijí rytíři nejen z království českého

V polovině 14. století Evropané trpěli na epidemie plicního moru, kterému se říkalo „černá smrt“. Ten měl na svědomí úmrtí velké části tehdejší populace. Bohužel židé to od křesťanů v mnoha evropských zemích schytali, protože je spolu s malomocnými považovali za původce…  Panovaly totiž domněnky, že epidemii způsobuje otrávený vzduch a zejména voda. Proto nevinní lidé končili na hranici.

Pražský židovský hřbitov

Staré židovské město je plné děsivých příběhů, vystrašíme i Vás?

Císař Karel IV. chránil české židy z ekonomických důvodů, nicméně v německých říšských městech pogromy toleroval. Často se stávalo, že zrušil křesťanům dluhy, které měli u židů.

V období Velikonoc, přesněji 18. dubna 1389, došlo k vůbec nejhoršímu pogromu v českých zemích. Do židovského ghetta vtrhla chudina. Vypálila a vydrancovala obchody a domy. Bylo vyvražděno mnoho mužů, žen i dětí žijících v židovském ghettu, což znamenalo téměř zánik veškeré pražské židovské komunity té doby. Viníci zůstali nepotrestáni, k pogromu totiž došlo v době nepřítomnosti panovníka Václava IV.

Záminkou k pogromu se stalo to, že se chlapec židovského původu dotkl kříže, který nesli křesťané v průvodu, a tím ho znesvětil.

Máte rádi židovský humor? Prohlédněte si kreslené vtípky Jiřího Slívy. Pobaví i dnes

Jak to bylo před Lucemburky?

Židé se v českých zemích podle písemných zmínek objevili v 10. století. Do Prahy dováželi zlato a vyměňovali ho za slovanské otroky, koně i kožešiny. Židé se usídlili v Újezdu a na Vyšehradě. Jejich osady časem zanikly a židé se přesunuli na území dnešního Josefova, kde vznikla jejich čtvrť, která byla asanována na přelomu 19. a 20. století.

Magická Praha. Je pověst o Golemovi reálná? A proč stojí v chrámu sv. Jiří socha s vyhřezlými vnitřnostmi?

Židé neměli ve středověku jednoduché postavení. Dva církevní koncily, které proběhly na konci 12. a na začátku 13. století, navíc nařídily, aby byli židé označeni (žluté kolečko nebo klobouk stejné barvy). Mimo ghetto, kam byli segregováni, mohli jen obchodovat nebo se věnovat finančnictví. Papež Inocenc IV. zakázal jakékoliv násilnosti vůči židovskému obyvatelstvu dvěma bulami, které vydal v polovině 14. století.

FOTO: Židé – pogromy, židovské město

Židé – pogromy, židovské město - PogromŽidé – pogromy, židovské město - PogromŽidé – pogromy, židovské město - PogromŽidé – pogromy, židovské město - Starý židovský hřbitovŽidé – pogromy, židovské město - Židovský hřbitov
Další fotky
Židé – pogromy, židovské město - Pražský židovský hřbitovŽidé – pogromy, židovské město - Židovské městoŽidé – pogromy, židovské město - Staré židovské město

Čeští králové Václav I. a Přemysl Otakar II. dali v polovině 13. století židům první privilegia, dokonce i královskou ochranu, za kterou museli platit daně a poskytovat půjčky panovníkovi. Podobně to fungovalo i za Lucemburků, běžné bylo rušení křesťanských dluhů u židů.

Kameny zmizelých v Říčanech připomínají židovské oběti holocaustu. Jen odsud bylo transportováno padesát Židů

 

Včera, 18:46
Vlastně nemají volno, je léto, písničkáři jsou na festivalech, obrážejí hrady a zámky a jiné...
10.8.2020
Neznámý vandal poničil v noci z neděle na pondělí výstavu připomínající justiční vraždu Milady Horákové...
8.8.2020
Komerční článek
Momentálně nabízíme: BYTY Nabízíme byty v moderních bytových domech, vysokého standardu a urbanistickou funkcí. Projekty...
8.8.2020
Novorenesanční restaurace Bohemia, původně Petzoldův plzeňský restaurant z roku 1891, která léta chátrala, se rekonstruuje....
7.8.2020
Uvidíte nejmodernější a největší technickou knihovnu v České republice. Prohlídky se konají od poloviny července...
Zdeněk Hořánek
6.8.2020
Společnost SNEO, kterou vlastní městská část a která má na starost správu městského majetku, má...
6.8.2020
Radní hlavní města Prahy a někteří pracovníci ROPIDu a DPP se snaží prezentovat, jak mají...
6.8.2020
No v Troji, pochopitelně! Nikoli však v zoologické, nejde o opičky ani jiné zástupce říše...
5.8.2020
Po jedenácté letos odstartovaly na Kulaťáku oblíbené trhy. Letošní sezónu, tak jako život nás všech,...
5.8.2020
Lodní dopravě na území Prahy 5 slouží plavební komora mezi Janáčkovým nábřežím a Dětským ostrovem....
4.8.2020
Park Santoška se nabízí k oddechu, příjemným procházkám i krásným výhledům na Prahu. Díky rekonstrukci...
Reklama