Nejstarší kostel na Žižkově je připomínkou několik století starých tragických událostí

Žižkov je znám především televizním vysílačem a nekonečným množstvím hospůdek a kaváren. Méně známou budovou je kostel svatého Rocha. Jedná se o nejstarší žižkovský kostel, jehož vznik se datuje do 17. století.

Když se procházíme po pražské čtvrti Žižkov, narazíme na mnoho zajímavých architektonických objektů. Pokud bychom se vydali od nejznámější budovy, kterou je samozřejmě Žižkovský vysílač směrem k  Olšanskému náměstí, došli bychom k Olšanským hřbitovům. A právě na tomto místě stojí nejstarší kostel této čtvrti.

Není moc velký a poněkud zaniká v blízkosti velké křižovatky. Jeho historie příliš známá není. Je spojena především se sousedními rozlehlými hřbitovy. Nachází se na území zaniklé vesnice Olšany. Stojí na křižovatce Jičínské a Olšanské ulice, v severozápadním rohu Olšanských hřbitovů. Začíná zde naučná stezka po největším pražském hřbitově.

Vyšehradský tunel je zajímavý nejen svým jedinečným vzhledem. V jeho okolí dodnes stojí několik historicky cenných budov

Morová epidemie

Roku 1680 vypukla v Praze morová epidemie. Bylo nutné zřídit pohřebiště za městskými hradbami. Byl vybudován staroměstský morový hřbitov. Původní ves Olšany, která se zde nacházela, zcela zanikla vlivem této děsivé epidemie. Roku 1682 zde byla postavena morová kaple zasvěcená patronům sv. Rochovi, Šebestiánu a Rosalii. Svatý Roch z Montpellieru je francouzský katolický světec, který je uctíván jako morový patron. Lidé tomuto světci často směřovali svá přání za uzdravení lidí během morových epidemií. Bývá často vyobrazován v poutnickém oblečení se sedícím psem u nohou.

Architektura kostela

Kostel je velmi často nesprávně označován jako rotunda, neboť svým tvarem tuto stavbu velmi připomíná. Jedná se ovšem o barokní elipsovitou kopulovou stavbu. Vnitřek je členěn arkádami, nad nimiž se táhne galerie. Dominantu interiéru kostela představuje hlavní novorenesanční oltář, na kterém jsou vyobrazeni svatí patroni, kteří pomáhají při morových epidemiích. Nejstarším dochovaným předmětem, který se v kostele nachází, je barokní cínová křtitelnice, pocházející z konce 16. století.

FOTO: Kostel sv. Rocha Žižkov

Kostel sv. Rocha Žižkov - kostel sv. Rocha ŽižkovKostel sv. Rocha Žižkov - kostel sv. Rocha ŽižkovKostel sv. Rocha Žižkov - Olšanské hřbitovy brána z Jičínské uliceKostel sv. Rocha Žižkov - Žižkov kostel sv. Rocha se zvonicí

Při výstavbě dopravních komunikací na Olšanech, ke kterým došlo ve 20. století, byla zbořena část hřbitovní zdi, za níž kostel sv. Rocha stával. Stejný osud potkal i starou faru. Proto se dnes kostel nachází v těsné blízkosti křižovatky a je vytržen ze svého původního umístění v krajině. Budova je dnes připomínkou děsivých morových epidemií, kterým musela Praha v minulosti čelit. Zároveň nám dokládá, že novější pražské čtvrti mají mnohem delší historii, než by se na první pohled zdálo.

 

Dnes, 08:04
Původně provizorní nádraží sloužilo cestujícím od 7. července 1947 a přečkalo veliký rozvoj autobusové dopravy...
3.7.2020
Provoz na trati č. 120 z pražského Hlavního nádraží přes Bubny, Dejvice, Veleslavín, Ruzyni a...
3.7.2020
Kino na Pohořelci se chce svým letošním programem vyhnout prosté rekapitulaci nejlepších snímků daného roku.
3.7.2020
Od soboty 4. července do neděle 12. července 2020 bude z důvodu opravy trati obousměrně...
3.7.2020
Od jara 2020 probíhá rekonstrukce MUK 16 Slivenec na dálnici D0 (silniční okruh kolem Prahy)...
2.7.2020
Do zrekonstruovaného zookoutku u hájovny v lesoparku Kamýku v Praze 12 se koncem června opět...
2.7.2020
Pietní artefakt je věnovan generálmajorovi Josefu Dudovi (1905 – 1977). Duda působil jako velitel českých...
2.7.2020
Čtyřicet let na profesionální hudební scéně letos slaví zpěvák Dalibor Janda. Své turné musel kvůli...
výstava JUDr. Milada Horáková a největší politický proces
2.7.2020
Do 24. srpna bude instalována plenérová výstava "Nezapomeňte na mne. JUDr. Milada Horáková a největší...
2.7.2020
Fungoval roku 1620 na Bílé hoře lyžařský vlek? Jak dopadla play off pro české stavy?...
Reklama