9℃
Dnes je 16. únor , svátek má Ljuba

Nový Barrandov nechce být pouhou noclehárnou. Studie architektů odráží potřeby blokového města

Nová výstavba může být přínosem i zátěží pro obyvatele Barrandova. Radnice prahy 5 proto nechala zpracovat studii, která má být základem rozvoje sídliště.

Reklama

Studii vytvořila kancelář A69 architekti, která se v páté městské části rovněž věnuje budoucnosti například Motolského údolí. „Sídliště Barrandov se neustále rozrůstá a naším cílem je dosáhnout smysluplného rozvoje s dostatečnou veřejnou a občanskou vybaveností i prostorem pro sport a rekreaci, tak aby nová výstavba harmonicky doplňovala funkce, které území potřebuje. Proto jsme zpracování územní studie považovali za nutné,“ vysvětlil radní pro územní rozvoj Zdeněk Doležal.

Podle architekta Borise Redčenkova Nový Barrandov chce být plnohodnotným městem, kde se bude žít. „Ne pouhou noclehárnou, které chybí vybavenost a městský charakter. Ve svém návrhu se odvoláváme na princip blokového města. Navrhujeme urbánní strukturu, která navazuje na charakter tradičního města, kde stavby nejsou pouhými solitéry, ale vytvářejí obraz města,“ popsal studii Redčenkov. Ta definuje ulice, náměstí, parky.

Člověk si řekne, mít tak vilu na Barrandově! Ale mnohdy to neznamenalo mít v životě štěstí

„Snažíme se oddělit soukromé od veřejného. Navrhujeme město zdravě multifunkční s důrazem na kvalitu veřejného prostoru. Městská část požadovala, aby návrh nabízel různou míru a různá měřítka veřejných prostranství. Nabízíme na jedné straně velký veřejný sportovně­společenský okružní park, který místo propojuje s přírodním parkem Prokopské údolí, na druhé straně sérii malých blokových parků či sousedských plácků, které mají intimnější charakter a slouží především místním obyvatelům,“ prozradil architekt.

Těžištěm „budoucího města“ je nové náměstí na rozhraní současného a nového Barrandova. Místo, kde je plánována zastávka budoucí tramvaje a zároveň se zde kříží cesty do Holyně s linií nově navržených cest, je navrženo jako nové těžiště města – náměstí, centrum služeb a vybavenosti.

Poškrábané a špinavé sochy Nepraše a Preclíka na Barrandově jsou opravené. Za jejich zkázu mohli sprejeři a plakáty

Ve struktuře města jsou rezervována místa pro výstavbu nové základní školy o kapacitě 500 žáků, dvě lokality pro mateřské školy, pozemek pro dům pro seniory a další místa pro sportovní zázemí ve formě haly či hřiště. V návaznosti na centrální náměstí se plánuje objekt společenského domu či komunitního centra. Výhodou blokového města je jeho flexibilita, která umožňuje v rámci každého bloku umístit sérii nebytových prostor pro služby a obchod, stejně jako ordinaci lékaře či kancelářské plochy, které posílí důležitou funkční vrstevnatost a charakter města pro život, tak jak ho známe z tradičního historického Smíchova.

Dopravně jsou jednotlivé obytné bloky obslouženy vnitřní okružní cestou, která je zásadní navigační linií nové čtvrti. Paralelně s touto linií je vedena cesta na rozhraní zástavby a parku, která má charakter pěší zóny a měla by se stát základnou pro služby spojené s pobytem v okružním parku – kavárna, půjčovny, prodejny, služby.

Obytné bloky jsou zároveň propojené vnitřní linií pěší cesty, která se provazuje přes Trnkovo náměstí s pěší strukturou Starého Barrandova.
Jde o linii procházející středem bloků, na kterou jsou navázána drobná veřejná prostranství s charakterem sousedských plácků a dětských hřišť.
„Na základě zpracované studie máme jasnou představu o daném území, realizace však bude složitá vzhledem ke složitým majetkoprávním vztahům. Nyní musíme nalézt shodu s investory a vlastníky pozemků, aby mohl být realizován například velký okružní park pro sportovní a volnočasové aktivity,“ dodal radní Zdeněk Doležal.

Na pražském Barrandově se začne stavět nový kostel

Během sedmdesátých let začala v Československu výstavba prvních opravdu velkých sídlišť, jejichž vizionářské architektonické návrhy vznikly na konci předchozí dekády. Udržet původní autorský koncept se však v podmínkách socialistického stavebnictví ukázalo jako nemožné. Generace architektů nastupujících v té době do projektových ústavů tak byla svědkem rozčarování svých starších kolegů.

Mladí architekti Zdeněk Hölzel (*1947) a Jan Kerel (*1944) se v této atmosféře rozhodli zcela přepracovat již existující studii Barrandova od Gorazda Čelechovského (1922 v Litovli – 1991 v Praze), který navrhoval vyplnit plochu sídliště monumentálními strukturami na půdorysu geometrické abstrakce. Oba architekty také ovlivnila teorie amerického urbanisty Kevina Lynche. Ta hovoří o tom, jakým způsobem urbánní prostředí ovlivňuje představu města, kterou si v hlavě vytvářejí jeho obyvatelé.
Českému publiku Lynchovy myšlenky zprostředkoval teoretik umění Jiří Ševčík, který jeho metodu tvorby mentální mapy místa aplikoval na asanovaný a znovu postavený Most. Lynch poukázal na to, že lidé se se svým bydlištěm identifikují pomocí výrazných orientačních bodů. Takové se nacházely v přirozeně rostlých historických centrech, ale často zcela chyběly ve volné zástavbě sídlišť.
Na Barrandově proto architekti Hölzel a Kerel chtěli vytvořit městskou strukturu s jasně rozpoznatelnými typy veřejných prostor.

Náročný terén i větší rozsah rekonstrukčních prací prodlouží obnovení Barrandovských teras

Větší část sídliště Barrandov na ploše mezi Wassermannovou ulicí a obcí Holyně se z vícera důvodů nerealizovala. Přestože na toto území po roce 1989 vznikají stále nové urbanistické studie, prostor je postupně po malých kouscích zastavován obytnými domy, které postrádají jakoukoliv vzájemnou návaznost.
Od roku 2004 protíná sídliště tramvajová trať, jejíž autor Patrik Kotas se pokusil oživit veřejné prostory Barrandova velkolepě pojatými zastávkami, které bez náročné údržby rychle chátrají.
Poslední velkou úpravou Barrandova, vedle nekoordinovaně probíhajícího zateplování panelových domů, byla rekonstrukce parteru hlavního pěšího bulváru v letech 2014–2015. Kromě předláždění chodníků a opravě dětských hřišť ji však nelze hodnotit pozitivně.

Zdroj: Pětka, Paneláci

barraa2
(Praha 5)

 

Včera, 12:25
Sedlec byl maličkou osadou při levém břehu Vltavy, jehož obyvatelé se živili rybářstvím, pak sadařstvím...
Vila Bertramka
Včera, 10:00
Klasicistní vila z 18. století se nachází na Smíchově a dnes již slouží jen jako...
Včera, 08:30
Nehoda, při niž došlo k zničení památkové stavby, se odehrála v úterý dopoledne v Sobíně.
14.2.2019
Praha 2 si ve čtvrtek 14. února připomněla oběti spojeneckého náletu a bombardování hlavního města...
14.2.2019
Lednovou premiérou inscenace Milana Tesaře Výjimečný stav odstartovalo Divadlo Na Fidlovačce svou proměnu. Proměnu v...
14.2.2019
Praha 6 chce zlepšit služby pro seniory a navýšit kapacitu škol, za zásadní pro rozvoj...
14.2.2019
Během výstavby obchodního centra Atrium Flora zmizelo po roce 2000 bronzové sousoší Rodiny, které dlouhá...
14.2.2019
Mysteriózní hra mladého českého autora o generaci, která si vykopala vlastní budoucnost. Právě s tímto...
14.2.2019
První Centrum porodní asistence (CPA) u nás vzniklo na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK Nemocnice...
14.2.2019
V dubnu by se po opravách měl otevřít most pro pěší přes železniční trať na...
Reklama