Občas máme pocit, že tam skončíme. Na kopci v Bohnicích

Další fotky

Bohnice jsou čtvrtí mnoha rozměrů. Jsou dost nízko (177 metrů) i dost vysoko (330 metrů) – a to je sakra rozdíl, já to šel pěšky…

Bohnice mají také hlubokou minulost.
Lidé tu žili již v eneolitu, době bronzové, době Halštatské a nejpozději v raném středověku zde vzniklo opevněné hradiště, které zaniklo požárem na konci devátého století.
Bohnice byly zemědělskou vsí s vinicemi na jižních svazích. Ves je prvně zmiňována už v zakládací listině zdejšího kostela sv. Petra a Pavla z roku 1158.
Ve 13. století byla majetkem jiřského kláštera benediktinek na Hradčanech. Správcem tu byl vyšehradský kanovník Johan, který se psal s přídomkem boemus, aby se odlišil od jiného kanovníka Johana, který byl Němec. Tímto přídomkem je vysvětlován vznik původního názvu vsi Bojmice z latinského Boemici.

Od konce 16. století byly Bohnice majetkem nejvyššího purkrabství, od roku 1791 pak zemských stavů. V roce 1820 přichází do Bohnic poslední majitel, anglický baron Isaac Osborne, který koupil oba zdejší dvory a spojil je. Zatímco zámeček se stal jeho obydlím, někdejší dolní dvůr se změnil na ratejnu pro personál nazvanou Štrasburk.
V roce 1904 se objekty obou dvorů staly součástí budovaného ústavu pro choromyslné, v němž působil i syn posledního majitele, MUDr. Jakob Osborne. Pro nový účel byly jednotlivé budovy upraveny. I dnes jsou součástí psychiatrické nemocnice a jsou využívány jako byty a jiná zařízení. Dům se znakem řádu sv. Lazara Jeruzalémského je dnes Hospic Štrasburk, který byl po dlouhé roky jediným v Praze. Na jeho místě (čp. 12) stála již v 11. století zemanská tvrz, kostel a budova, která byla využívána jako noclehárna kupců, kteří putovali po obchodní stezce do Prahy. Stavba byla označována jako takzvaný Dolní dvůr a později sloužila jako zájezdní hostinec Štrasburk a obydlí pro hospodářský personál.
V areálu Psychiatrické nemocnice se nachází kostel sv. Václava, k léčebně patří také ústavní hřbitov („hřbitov bláznů“) – pokud vás zajímá, nabízíme z něj exkluzivní reportáž.

Na procházce po hřbitově bláznů v Bohnicích. Nejtemnější místo v Evropě, nebo jen pověra?

V roce 1922, kdy se Bohnice staly součástí Velké Prahy, resp. Prahy VIII, měly už 3179 obyvatel, nepočítáme-li ovšem blahoslavené.
V 70. letech 20. století bylo postaveno velké sídliště Bohnice podle návrhů architekta Václava Havránka a je určeno pro 33 000 obyvatel. Bylo zde postaveno 9567 bytů. Je součástí pásu sídlišť na severním okraji Prahy, označovaného jako Severní Město.
Sídliště Bohnice bylo stavěno jako stavba česko-polského přátelství, a proto je velká část ulic pojmenována po polských městech.

Kdo se chce do Bohnic podívat, má příležitost o tomto víkendu na akci Mezi ploty, na které vystoupí spousty kapel – podívejte se na plakát, který je součástí naší fotogalerie.
Pokud se chcete víc seznamovat s historií Bohnic, přijďte už ve čtvrtek na vycházku Pražské informační služby, jejíž průvodkyně Marie Hátleová na vás čeká ve čtyři hodiny na stanici autobusů Odra.

Zdroj: Vladimír Slabý, Osmička

FOTO: Bohnice včera a dnes

Bohnice včera a dnes - 1 P1070304Bohnice včera a dnes - 2 bohnice čp. 1Bohnice včera a dnes - 3 bohnice osmičkaa (2)Bohnice včera a dnes - 4 DSCN3290Bohnice včera a dnes - 5 P1070268
Další fotky
Bohnice včera a dnes - 6 P1070334Bohnice včera a dnes - 7 P1070313Bohnice včera a dnes - 8 P1070337Bohnice včera a dnes - 9 bohnice czBohnice včera a dnes - 0 DSCN3282
Dnes, 17:45
Archeologická sonda na hřbitově v Ďáblicích by v létě měla zjistit, kde byly uloženy ostatky...
Dnes, 08:04
Původně provizorní nádraží sloužilo cestujícím od 7. července 1947 a přečkalo veliký rozvoj autobusové dopravy...
3.7.2020
Provoz na trati č. 120 z pražského Hlavního nádraží přes Bubny, Dejvice, Veleslavín, Ruzyni a...
3.7.2020
Kino na Pohořelci se chce svým letošním programem vyhnout prosté rekapitulaci nejlepších snímků daného roku.
3.7.2020
Od soboty 4. července do neděle 12. července 2020 bude z důvodu opravy trati obousměrně...
3.7.2020
Od jara 2020 probíhá rekonstrukce MUK 16 Slivenec na dálnici D0 (silniční okruh kolem Prahy)...
2.7.2020
Do zrekonstruovaného zookoutku u hájovny v lesoparku Kamýku v Praze 12 se koncem června opět...
2.7.2020
Pietní artefakt je věnovan generálmajorovi Josefu Dudovi (1905 – 1977). Duda působil jako velitel českých...
2.7.2020
Čtyřicet let na profesionální hudební scéně letos slaví zpěvák Dalibor Janda. Své turné musel kvůli...
výstava JUDr. Milada Horáková a největší politický proces
2.7.2020
Do 24. srpna bude instalována plenérová výstava "Nezapomeňte na mne. JUDr. Milada Horáková a největší...
Reklama