Palackého pomník je čistý a opravený. Kde se na pražském nábřeží tenhle kolos vzal?

Další fotky

Minulé pondělí zmizelo z pomníku historika Františka Palackého (1798, Hodslavice, okr. Nový Jičín – 1876 v Praze) na po něm pojmenovaném náměstí v Praze lešení, které od května doplňovalo.

Pasířská firma Houska a Douda z Buštěhradu sousoší čistila a navoskovala, také vyměnila jeho 600 kotevních šroubů, zkrátka udělala vše pro to, aby tu s námi Palacký, bombardován holuby a sžírán pražským ovzduším, ještě nějakou řádku let vydržel.
Práce trvaly tak dlouho, protože přes parné léto se uvnitř kovové skulptury prakticky nedalo fungovat.

Sochař Stanislav Sucharda

Autor bronzového a žulového díla Stanislav Sucharda (1866 v Nové Pace – 1916 v Bubenči) vyšel ze staré řezbářské a sochařské rodiny Suchardů z Novopacka. Sucharda začal studovat sochařství u Josefa Maudera na Uměleckoprůmyslové škole (1884) a po krátkém pobytu na Vídeňské akademii přešel do Prahy, kde roku 1892 absolvoval jako žák Josefa Václava Myslbeka na Umprumce. Na škole zůstal jako Myslbekův asistent a pomocný učitel modelování. V letech 1894 – 1915 působil jako profesor sochařství Umělecko-průmyslové školy v Praze, poté na Akademii.

Najdete v mystickém pomníku Julia Zeyera odkaz na homosexualitu tohoto velikána?

Počátkem 1. světové války společně s bratrem Vojtou (1884 v Nové Pace – 1968 v Praze), také sochařem a řezbářem, narukovali jako vojáci na východní frontu. Na následky válečného zranění po návratu do Čech předčasně zemřel (v úmrtním listě je ovšem jako příčina úmrtí uvedena nejasná „chudokrevnost zhoubná“). Bratr Vojta padl do ruského zajetí.

Rané Suchardovo dílo v období 90. let bylo ovlivněno silným patriotickým cítěním i Myslbekovým realismem. V dalších reliéfech a plaketách se uplatňuje symbolistní a secesní stylizace. Od počáteční plné plasticity postupně přechází ke snižování reliéfu a nechával ve stále větší míře působit účinek světla.
V roce 1901 spolu s architektem Aloisem Dryákem (1872, Olšany, Brandýsek, okr. Kladno – 1932 v Praze) získali v soutěži na pomník 1. cenu.
Plastiky Stanislava Suchardy najdeme ve foyeru Národního divadla nebo Pantheonu Národního muzea, podílel se na výzdobě levého křídla Hlavního nádraží, Obecního domu a katedrály sv. Víta.

Před Národním muzeem bude kdysi plánovaný Palachův pomník

Věnoval se také komorním formátům – plaketám, dekorativním reliéfům tepaným z mědi či odlévaným z litiny, medailím a odznakům v nízkém reliéfu.
Architekt Jan Kotěra mu roku 1908 postavil vilu s ateliérem ve Slavíčkově ulici v Bubenči. Ateliér byl později uzpůsoben k bydlení a využíval jej stát, bydleli tu kupříkladu ministři Pavel Dostál nebo Vladimír Špidla.

Palacký převálcoval Myslbekovy postavy českých mýtů

Devítimetrový pomník Františka Palackého z roku 1912 je dominantou Palackého náměstí na severním předmostí Palackého mostu v Praze 2. V době svého vzniku symbolizoval úspěšnou emancipaci českého národa a jeho cestu k vlastní státnosti.
Úmysl postavit pomník Františku Palackému vznikl již v roce jeho smrti 1876. Palackého most byl postaven roku 1878 a přilehlé Palackého náměstí bylo vytvořeno po velké povodni roku 1890 zasypáním Podskalského přívozu, asanací starého Podskalí a zvýšením nábřeží roku 1896. Současná podoba náměstí byla dokončena až během První republiky.
Pomníku konkurovala čtyři monumentální sousoší Myslbeka, osazená v letech 1889-97 na čtyřech nárožích Palackého mostu. Sousoší Libuše a Přemysla bylo nenávratně poškozeno bombardováním v roce 1945 a v roce 1947 byly zbylé Myslbekovy plastiky přemístěny na Vyšehrad a později doplněny kopiemi zničených soch.

Soutěže na stavbu pomníku, vypsané roku 1897, se zúčastnilo celkem 14 sochařů a roku 1901 vybrala porota ze dvou finálních návrhů dvojici Stanislav Sucharda – Alois Dryák, druzí byli Ladislav Šaloun s architektem Aloisem Dlabačem.
Základní kámen pomníku u paty mostu byl položen ve výročí stých narozenin Františka Palackého roku 1898. Stanislav Sucharda pracoval na modelech pomníku šest let a na konečné podobě plastik se podíleli také sochaři Josef Mařatka (1874 v Praze – 1937 tamtéž), Josef Drahoňovský (1877 ve Volavci pod Kozákovem – 1938 v Praze), Vojtěch Sucharda, a Suchardovi žáci Josef Bambas a Rudolf Čermák. Sochy odlila firma Bohdana Tomáše Srpka z Brandýsa nad Labem. Provedení podstavce a postavy historika bylo zadáno pražské kamenické firmě Gabriel a Kujal, ta ho zhotovila „ze žuly konopišťské z Požár“.

Na Karlovo náměstí se vrátil cestovatel Roezl. Jeho pomník vznikl tak trochu omylem

Pomník byl budován od roku 1901 a slavnostně odhalen 1. července 1912. Za německé okupace byl roku 1942 rozebrán a sochy měly být zničeny, ale díky osobní statečnosti správce Obecního dvora na Invalidovně Břetislava Zemana a jeho pomocníků se sochy podařilo ukrýt v odlehlé ohradě mezi plevelem a po válce mohly být opraveny a znovu instalovány (1947-50).

Základ pomníku tvoří 111 čtyřmetrových železobetonových pilotů a centrální železobetonová konstrukce obložená deskami z hladce opracované světlé žuly. Před podstavcem je na samostatném soklu sedící kamenná postava Františka Palackého, vytvořená Stanislavem Suchardou. Socha je sestavena z dvanácti kvádrů žuly. Nad sochou Františka Palackého je vytesán nápis „Svému buditeli a vůdci vzkříšený národ“.
Skupiny figur na čele podkovovitých zakončení modeloval Josef Mařatka. Na levé straně alegorická mužská postava, představující okřídlené dvouhlavé zlo a pobělohorský útisk, leží na zemdlelém jinochovi. Pod ní je vytesán nápis „Ze mdloby útisku“. Protějškovou pravou stranou je sousoší dvou mladíků, z nichž jeden vzhlíží k nebi. Pod nimi je vytesán nápis „K novému žití budil´s lid“.
Centrální mnohafigurové sousoší představuje alegorii Génia historie a Hlasy dějin, kterým Palacký naslouchá. Na vrcholu stojí ženská postava (Čechie) hlásající vzkříšení národa, objímající mladíka ve venkovském oblečení. Je doprovázena další ženskou postavou a třemi letícími postavami Géniů – dvěma ženskými a mužskou postavou s rukama přiloženýma k ústům.
Na zadní straně pomníku je mezi nahými dívkami a mužskými postavami figura stařeny, představující Historii. Je zde vytesán nápis „Nezbývá mi než toužebné přání, aby Bůh ráčil požehnat dílu mému, aby hojně posloužilo národu ku poznání sebe samého a k uvědomění se v tom čím jest a čím býti má…“

FOTO: Pomník Františka Palackého

Pomník Františka Palackého - 1 IMG_20181107_090634Pomník Františka Palackého - 2 IMG_20181107_090055Pomník Františka Palackého - 2 IMG_20181107_092717Pomník Františka Palackého - 4 IMG_20181107_092736Pomník Františka Palackého - 5 IMG_20181107_092859
Další fotky
Pomník Františka Palackého - 6 IMG_20181107_093345Pomník Františka Palackého - 7 IMG_20181107_093232Pomník Františka Palackého - 8 IMG_20181107_091041Pomník Františka Palackého - 88 zuzelaaPomník Františka Palackého - 9 sucharda stPomník Františka Palackého - 99 Sucharda 1Pomník Františka Palackého - 999 Sucharda stanislav hrobPomník Františka Palackého - 0 mnázium sv. voršily
Včera, 15:25
Na sociálních sítích se po skončení ceremoniálu v pražském Rudolfinu objevily fotografie, na kterých umělci...
Včera, 10:18
U Pražského Masarykova nádraží má vyrůst nové kancelářské centrum v režii společnosti Penta miliardáře Marka...
Včera, 09:14
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
Včera, 09:14
Vchody do metra na Palmovce, Florenci a v Kobylisích přitahují lidi bez domova, na drogách...
Včera, 04:00
Nedaleko metra Palmovka jsme se ptali náhodných chodců na to, co říkají zpřísněnému nouzovému stavu,...
Včera, 04:00
Vypadá to, že Praha bude mít nový koncertní sál. Magistrát, respektive radní hlavního města, totiž...
7.3.2021
Práce snů – tak by se dal nazvat nouzový stav z pohledu některých úředníků městských...
6.3.2021
Na to, až se uvolní omezení, a zejména na děti se už těší v Muzeu...
4.3.2021
Boj proti pandemii koronaviru vidí jako jednu z priorit letošního roku starosta první městské části...
4.3.2021
V únoru měla mít v Dejvickém divadle premiéru nová inscenace hry Vina? od Daniela Majlinga....
3.3.2021
Zahušťování našeho hlavního města novou výstavbou je protiváhou jeho rozšiřování do okolní krajiny. Možnosti se...
Reklama