Počet zadlužených seniorů raketově roste. Ohroženi jsou i ti v Praze

Seniory v celé České republice, ale i v Praze, stále častěji trápí dluhy. Jako příčina problému se ukazuje jejich nedostatečná finanční gramotnost, která se odráží na zvyšujícím se počtu exekucí na důchody. Pomoc občanských poraden pak často vyhledávají zmatení a vystrašení senioři, kteří mnohdy ani neznají svá práva a povinnosti vyplývající z uzavřených smluv.

O závažnosti životní situace některých seniorů svědčí fakt, že v roce 2006 bylo zaznamenáno v České republice přes 30 000 exekucí na důchody. Ke konci roku 2016 už Česká správa sociálního zabezpečení evidovala 85 028 seniorů, kterým z důvodu nařízené exekuce či insolvence provedla srážky z jejich důchodů. Za první pololetí minulého roku narostl počet o dalších téměř 3 000 případů.

Mírný nárůst v zadlužování Pražských seniorů zaznamenali i odborníci za Asociace občanských poraden. Oproti roku 2016, kdy řešili 583 případů exekučního řízení a 405 insolvenčních řízení, registrují navýšení o desítky případů. Za první pololetí loňského roku to bylo přes 300 exekučních řízení a 215 insolvenčních řízení u seniorů, kteří se v průměru potýkají s dluhy ve výši půl milionu korun.

Sloučit více exekucí do jedné? Exekuce trápí i Prahu a střední Čechy

Seniorů z dluhy je ještě mnohem více

Vzhledem k tomu, že se předlužování seniorů věnují i další organizace, lze usuzovat, že počet starších lidí potýkajících se s dluhy je daleko vyšší. „Uvědomujeme si závažnost tohoto problému, neboť většina seniorů může jen velmi složitě z průměrného důchodu splácet případné dluhy. Navíc, když jim vznikají v takto pokročilém věku a většinou tak, že se snaží pomoci svým blízkým, většinou dětem, které z nejrůznějších příčin nemohou úvěr či půjčku dostat, neboť ji nemohou při svých příjmech splácet. Takto vytvořená dluhová spirála je velmi nebezpečná, a pokud se jí podaří zastavit a dluhy splatit, stojí to seniory značné úsilí a nervy. Proto jsem nesmírně rád, že v Praze působí občanské poradny, které se touto problematikou zabývají a těmto lidem pomáhají,“ uvedl pražský radní pro sociální oblast Daniel Hodek.

Jedním z důvodů, proč jsou senioři ohroženi exekucemi, může být právě jejich snaha pomoci druhým, nejčastěji dětem nebo vnoučatům. Senioři se tak zadluží a neodhadnou, jak velký dopad to bude mít na ně samotné, jaká bude konečná výše závazku a zda budou schopni pokrýt své životní potřeby. Dalším způsobem vzniku dluhu u seniorů mohou být nechvalně proslulé předváděcí akce tak zvaných Šmejdů, zaměřené na prodej zboží, které většinou převyšuje finanční možnosti osob pobírajících starobní důchod. Někteří senioři si také dluh přinesou ještě ze svého ekonomicky aktivního života, například v důsledku provozování živnosti.

Muž se v Kobylisích zabarikádoval před exekutory

Senioři neznají svá práva

Při řešení předluženosti seniorů se ukazuje, že do občanských poraden chodí často senioři zmatení a vystrašení ze své situace a často ani neznají svá práva a povinnosti vyplývající z uzavřených smluv. „Senioři mnohdy nerozumí informacím obsaženým ve smlouvách, posléze se snaží řešit svou tíživou situaci nevhodně. Často se jim zhoršuje zdravotní stav, jejich děti a vnuci se jim snaží pomoci dluhy snížit. Proto si půjčují také a i oni se dostávají do dluhové spirály,“ vysvětlil Hynek Kalvoda z Asociace občanských poraden.

Na druhou stranu vyhledávají pomoc senioři, kteří se předlužili, aby pomohli finančně svým dětem nebo vnoučatům. „Přestože se většinou senioři zadlužení obávají, jsou často svými blízkými přemluveni, aby si půjčku vzali. Horší je, že v některých případech nezůstane o půjčky jediné. Přestože chápu seniory-rodiče, že chtějí pomoci svým dětem, ale nemělo by to být na úkor exekuce veškerého majetku a přežívání mezi bezdomovci v pražských ulicích,“ dodal radní Hodek.

Centrum RoSa získalo ocenění za práci pro seniory. Pořádá akce pro celou rodinu

Prevence je důležitá

Příčinami a možnostmi, jak seniorům pomoci, se zabývali koncem loňského roku odborníci na semináři zaměřeném na oblast prevence zadlužování a zvyšování finanční gramotnosti občanů Prahy, kterou uspořádala ve spolupráci s hlavním městem Asociace občanských poraden.

V síti občanských poraden a Poradně při finanční tísni mohou nejen senioři získat odborné rady zcela zdarma. Projekt Finanční gramotností proti dluhové pasti je podpořen některými bankami a pražským magistrátem. Síť občanských poraden poskytuje bezplatně i další pomoc a kvalifikované rady.

Kontakty na bezplatné dluhové poradny po celé České republice jsou k dispozici například na www.obcanskeporadny.cz nebo na stránkách aliance proti dluhům http://alianceprotidluhum.cz/kontakty/.

Jesenice nabízí bezplatnou právní pomoc pro seniory i maminky na mateřské

Kde hledat prevenci nebo poradenství a pomoc

ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN

Poskytují nezávislé, nestranné a bezplatné sociálně odborné poradenství, mimo jiné i v dluhové problematice

PORADNA PŘI FINANČNÍ TÍSNI

Specializuje se na dluhovou problematiku. Veškeré služby jsou poskytovány zdarma včetně vypracování návrhu na oddlužení (osobního bankrotu) dle insolvenčního zákona.

www.financnitisen.cz

ČLOVĚK V TÍSNI

Komplexní sociální pomoc včetně dluhového poradenství, které je pravděpodobně vůbec nejpropracovanější v ČR. Veškeré služby jsou zdarma.

www.clovekvtisni.cz

Pětka pomáhá seniorům vyvolat vzpomínky

IURIDICUM REMEDIUM

Poskytuje bezplatnou právní pomoc seniorům v problematice dluhů, exekucí a bydlení. Dotaz je možné vznést i distančně pomocí on-line poradny.

www.iure.org

REMEDIUM PRAHA

Občanská poradna poskytuje i kvalitní dluhové poradenství. Provozuje také poradenský portál Dluhový labyrint zaměřený na dluhovou problematiku včetně on-line poradny. Nabízí také množství vzdělávacích kurzů.

www.remedium.cz

FINANČNÍ ARBITR

Vyřizuje spory mezi občany a finančními institucemi nebo nebankovními společnostmi. Neplatí se žádné poplatky.

www.finarbitr.cz

Pražští senioři mohou být Dlouho mladí

ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA

Nabízí možnost bezplatného právního poradenství dvakrát týdně. Žadatel o právní poradu se musí předem objednat na konkrétní termín.

www.cak.cz

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA

On-line právní poradenství zdarma.

www.bezplatnapravniporadna.cz

Exekutorská komora

Bezplatná právní poradnu nebo on-line poradna, která funguje pro veřejnost každé úterý od 9:00 do 12:00 hodin.

www.ekcr.cz/polozit-verejny-dotaz

Elpida

Individuální finanční a dluhové poradenství pro seniory. Do poradny je nutné se objednat telefonicky: (+420) 272 701 335. Nabízí také množství vzdělávacích kurzů.

http://elpida.cz/financni-poradna

FOTO: Počet zadlužených seniorů raketově roste. Ohroženi jsou i ti v Praze

Počet zadlužených seniorů raketově roste. Ohroženi jsou i ti v Praze - SeniorkaPočet zadlužených seniorů raketově roste. Ohroženi jsou i ti v Praze - senior, babička, staří lidé, seniořiPočet zadlužených seniorů raketově roste. Ohroženi jsou i ti v Praze - Ošetřovatelství, pomocná ruka, senior, ruce_Depositphotos
Dnes, 09:39
Výpověď z nájmu, kterou od společnosti CIB RENT Písnice dostali manželé E. a L. M.,...
Dnes, 09:05
Prodejna nakladatelství Naše vojsko zmizí z prostor Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy na...
Dnes, 07:48
Komerční článek
Kvůli šíření nového typu koronaviru zakázal ministr zdravotnictví vývoz dezinfekčních přípravků na ruce do zahraničí...
Dnes, 07:48
V Praze v loňském roce poklesl počet cyklistů. Sčítače zaznamenaly v celém městě zhruba 3,22...
Včera, 14:38
Konkrétně hudební klub v Malostranské besedě kvůli zmenšení kapacity zvedl vstupné na 400 korun. Koncerty...
25.5.2020
Od poloviny minulého týdne je na základě usnesení pražské rady možné podat elektronickou „Žádost na...
25.5.2020
V rámci čtvrté vlny uvolňování podnikatelských a dalších činností, která byla vyhlášena na 25. květen...
25.5.2020
Ceny bytů v Praze jsou dlouhodobě na vysoké úrovni a pro mnoho lidí je tedy...
25.5.2020
Sochař a restaurátor Petr Váňa z Karlíku pracuje ve své dobřichovické dílně již třiadvacet let...
24.5.2020
Skleník Fata Morgana v botanické zahradě v Praze se otevře pro návštěvníky v úterý 26....
24.5.2020
V pondělí 25. května se brány Pražského hradu otevřou pro veřejnost. Zároveň se dočasně zruší...
Reklama