Policie chce mít kriminalisty pěkně pohromadě v jednom obřím paneláku na kraji Prahy. Zbraslaváci ale svoji čtvrť brání

Ve Zbraslavi má vyrůst policejní budova velká jako třináctipatrový panelák. Má to být největší objekt plánované dostavby policejního areálu za 2 miliardy korun, budovat se mělo začít už loni. Radnice i místní však dostavbě mají výhrady, vznikla i petice. Odpůrci tvrdí, že zohyzdí vzhled Zbraslavi a dopravně ji velmi zatíží.

Policejní prezidium námitky odmítá. V policejním areálu hned vedle strakonické dálnice už sídlí Národní centrála proti organizovanému zločinu nebo ředitelství středočeské policie. Po dostavbě v roce 2023 by se tam měly z centra Prahy přestěhovat Kriminalistický ústav s administrativou Policejního prezidia.

Policie chce nový komplex na okraji Prahy postavit kvůli tomu, že policisté nyní nemají pro práci vhodné podmínky.
„Stávající objekty dlouhodobě nesplňují požadavky, současně jejich dispozice a kapacita neumožňuje rozvoj útvarů,“ stojí v podkladech ministerstva určených vládě, Výstavba nového komplexu je podle policie také výhodnější ekonomickou variantou, jelikož se ušetří za provozní náklady za objekty v centru metropole, které by patrně brzy musely projít opravami. Po odstěhování policejních složek se budou moct prodat.

Problém, co s Břevnovským mrakodrapem, byl vyřešen. Zbourali ho

Na Zbraslav by tak za prací mělo nově cestovat přibližně tisíc lidí, vznikne skoro 800 parkovacích míst navíc. Právě to podle starostky městské části Zuzany Vejvodové (hnutí 100 pro Zbraslav) neúměrně zahustí už tak přetíženou dopravu. „Není jasně vyřešené navýšení automobilové ani městské hromadné dopravy. Zatížení se přenese do okolních ulic i do centra Zbraslavi, protože chybí plnohodnotné napojení horní Zbraslavi na strakonickou dálnici,“ řekla starostka serveru iROZHLAS.cz.

Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí Prahy 16, pod který Zbraslav spadá, doporučil stavebníkovi jeho záměr projednat ve Stavební komisi Rady MČ Praha – Zbraslav a výsledek tohoto projednání doložit stavebnímu úřadu. Stavební komise záměr projednala na dvou zasedáních a její negativní stanovisko trvá.
„Hmota i kapacita navrhované budovy jsou nepřiměřené. Výška a půdorysné rozměry jsou naprosto neadekvátní kontextu okolí, což je v rozporu s Pražskými stavebními předpisy. Výškově: navržené objekty výrazně převyšují všechny stávající objekty v okolí i v celé Zbraslavi. Nově navržená hmota objektu v ulici Na Baních převyšuje stávající zástavbu v areálu v nejnižším bodě o 9 metrů a v nejvyšším bodě o 18 metrů. Okolní zástavba bytových domů má výšku cca 16 m, nově navržená budova má výšku až 37 metrů.
Půdorysně: navržené objekty dramaticky přesahují půdorysné rozměry okolní zástavby. Nově navržená východní fasáda podél ulice Na Baních je dlouhá 180 metrů, zatímco stávající objekty podél ulice Na Baních mají délku max. 47 m a rozměry přilehlých obytných domů jsou cca 18×18 metrů.“

IPR nechá vypracovat urbanistickou studii pro území Bubny-Zátory

Takový dům by se možná ztratil v pražských sídlištích, nikoliv v rezidenční zástavbě vil a viladomů, která ve Zbraslavi převažuje.
Starostce Vejvodová také vadí fasáda objektu, otočená směrem do obce podle návrhu vypadá jako hradba či opevnění. „Působí jako zbytečně dominantní až agresivní hmota bez respektu k okolnímu prostředí, bezprostředně sousedící je obytná zástavba,“ poukazuje.

Navíc radotínský stavební úřad (Praha 16) vyhlásil územní řízení týkající se rozsáhlého projektu 20. prosince a značně tak omezil dobu na případné návrhy na změnu projektu. „Zahájení územního řízení těsně před vánočními svátky nepovažujeme s ohledem na účastníky řízení za příliš vhodné,“ uvedla zbraslavská starostka.
Podle radnice v Radotíně v tom však žádný vedlejší úmysl nebyl.

Nová Trojská lávka v nových časech. Všechno možná půjde snadněji, rychleji a snad to i dobře dopadne

Den před tímto datem vydali radní Zbraslavi usnesení k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí k akci „Rozvoj areálu Zbraslav (RAZ), Areál Policejního prezidia ČR, ulice Na Baních, Praha 5 – Zbraslav“. V něm mimo jiné stojí: „Se stavebníkem (Ministerstvo vnitra, Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR – pozn. red.) jsme vedli jednání o všech bodech. Nepodařilo se nám najít primární shodu na tom, že stavba, která významně ovlivní okolí, by ve své projektové přípravě měla řešit i vazby na okolní prostředí a navrhovat taková řešení, která eliminují či alespoň zmírňují negativní dopady například v dopravním zatížení.“

Na poslední schůzce došlo k dohodě, že postup ve věci napojení horní Zbraslavi na komunikaci I/4 Strakonická by mohl být předmětem memoranda o spolupráci mezi ministerstvem vnitra, Ředitelstvím silnic a dálnic, hlavním městem Prahou a městskou částí Praha – Zbraslav. Text memoranda je v současné době ze strany ministerstva.
„Celkově záměr rozvoje areálu pomáhá trvale udržitelnému rozvoji Městské části Zbraslav,“ brání projekt dostavby mluvčí Policejního prezidia Eva Kropáčová.
Ale mnoho Zbraslaváků si to nemyslí.

1 policejní prezidium+
(Policejní prezidium)
Dnes, 07:37
Ve Valdštejnské zahradě v Praze začala výstava, která připomene 130 let do narození spisovatele a...
Včera, 18:46
Vlastně nemají volno, je léto, písničkáři jsou na festivalech, obrážejí hrady a zámky a jiné...
10.8.2020
Komerční článek
Momentálně nabízíme: BYTY Nabízíme byty v moderních bytových domech, vysokého standardu a urbanistickou funkcí. Projekty...
10.8.2020
Neznámý vandal poničil v noci z neděle na pondělí výstavu připomínající justiční vraždu Milady Horákové...
8.8.2020
Novorenesanční restaurace Bohemia, původně Petzoldův plzeňský restaurant z roku 1891, která léta chátrala, se rekonstruuje....
7.8.2020
Uvidíte nejmodernější a největší technickou knihovnu v České republice. Prohlídky se konají od poloviny července...
Zdeněk Hořánek
6.8.2020
Společnost SNEO, kterou vlastní městská část a která má na starost správu městského majetku, má...
6.8.2020
Radní hlavní města Prahy a někteří pracovníci ROPIDu a DPP se snaží prezentovat, jak mají...
6.8.2020
No v Troji, pochopitelně! Nikoli však v zoologické, nejde o opičky ani jiné zástupce říše...
5.8.2020
Po jedenácté letos odstartovaly na Kulaťáku oblíbené trhy. Letošní sezónu, tak jako život nás všech,...
5.8.2020
Lodní dopravě na území Prahy 5 slouží plavební komora mezi Janáčkovým nábřežím a Dětským ostrovem....
Reklama