Praha 8 si výstavami připomíná významného libeňského básníka, talentovaného výtvarníka a nadšeného sokola Karla Hlaváčka

Další fotky

„Byl krásný červnový den rozpálený sluncem, den, v němž se rozvírají purpurové růže. Ale nemyslil jsem na krásu života v tom vzdáleném koutě Prahy, chudobném a předměstském, jehož ulicemi odváželi mladého českého básníka na blízký hřbitov. Veřejnost neměla tušení, jak veliká naděje české poezie byla pohřbívána do hrobu předměstského hřbitova,“ napsal Jiří Karásek ze Lvovic.

Praha 8 ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví připravila výstavu připomínající výjimečný osud nepřehlédnutelné osobnosti české dekadence a symbolismu. Výstava na Libeňském zámku s názvem Karel Hlaváček – Prostibolo duše představuje sugestivně melancholická díla jedinečné hodnoty v dějinách moderního umění. Přibližuje výtvarný, literární i osobní nedlouhý, avšak niterně pozoruhodný život umělce, který lze charakterizovat slovy Jaroslava Durycha: „Byl to duch, jehož vznešenost rostla a kvetla ze žhavé víry a z hrdinského zápasu o duchovní ctnosti. Byl čistší než Verlaine a hlubší než tak mnozí světoví módní autoři, kteří se jen opatrně dotýkali žhavého železa, které Hlaváček pevně tiskl v ruce… Pro nás zůstane jeho duch fénixem, jenž vyletěl z nejčistšího ohně.“

Působivý je zejména jeho cyklus kreseb Prostibolo duše, kterým ilustruje stejnojmennou básnickou sbírku Arnošta Procházky (1869 v Praze – 1925 tamtéž). Jiný způsob vnímání či pronikání nových výtvarných forem přináší také ve ztvárnění autoportrétů, portrétů spisovatelů, žen ve stylizovaných podobách, démonických motivech odrážejících rozervanost duše či stinných obrazech předznamenávajících jeho tragický osud.

Melancholicky laděná je i jeho třetí básnická sbírka Mstivá kantiléna, která byla vydána měsíc před jeho skonem, vyjadřující beznaděj, deziluzi a marnou vzporu jedince proti osudu.

Karel Hlaváček se narodil 29. srpna 1874 do chudé rodiny jirchářského dělníka Josefa Hlaváčka v Praze-Libni, kde spolu s dalšími pěti sourozenci obýval malý přízemní byt v dnešní Podlipného ulici. Po absolvování reálky v Karlíně se stal mimořádným posluchačem na pražské Filozofické fakultě. Zde po dva roky studoval zejména francouzštinu a francouzskou literaturu. Výtvarný talent a zájem o výtvarné umění jej přivedl do výtvarného kurzu na uměleckoprůmyslové škole.

„Karel Hlaváček byl nadšený sokol, horlivý cvičenec, cvičitel a činovník. Když byla roku 1884 zřízena v Libni sokolská jednota, byl mezi prvními, kteří se přihlásili jako cvičenci. Hlaváček psal do stejnojmenného sokolského časopisu články, básně a úvahy.
Jeho první publikovanou sbírkou byly roku 1894 Sokolské sonety, kterých se však sám Hlaváček později zřekl v dedikačním sonetu své přítelkyni Marii Balounové,“ připomněla publicistka Pavla Tomšíková.

O rok později nastoupil jednadvacetiletý Hlaváček vojenskou službu, nejprve v kadetce na Hradčanech, ale krátce nato byl odeslán do severoitalského Tridentu. „Prudký a studený náraz brutální reality“, který tam, jak psal v dopise Marii Balounové, prožíval, však netrval dlouho a po různých a zdlouhavých přešetřováních zdravotního stavu byl v březnu 1896 definitivně propuštěn z vojny a vrátil se domů.

V Libni se opět zapojil do činnosti v sokolské jednotě a s větší aktivitou se věnoval své básnické a výtvarné tvorbě.
Stal se jedním z nejbližších spolupracovníků Moderní revue, časopisu generace 90. let, který vycházel v Praze a stal se zdrojem uměleckých snah namířených proti národně obrozeneckému charakteru českého umění. Časopis řídil Arnošt Procházka spolupracující s Jiřím Karáskem ze Lvovic, Antonínem Sovou či Otokarem Březinou. Pro ně Hlaváček vytvořil řadu děl, které měly vliv na prvotní rozvoj moderní české typografie a ilustrace.

V druhé polovině roku 1896 vyšla Hlaváčkova básnická sbírka Pozdě k ránu, první jeho knížka, ke které se plným právem hlásil a která na rozdíl od Sokolských sonetů vznikala již z výslovného záměru radikálně se odlišit od dosavadní podoby české poezie, a dosáhnout tak nové básnické polohy a výrazu.
Třetí sbírka Karla Hlaváčka Mstivá kantiléna vyšla v květnu 1898 v nákladu 114 číslovaných výtisků. Kniha obsahovala 12 básní označených římskými číslicemi, které jsou propojeny tématem msty předem odsouzené k nezdaru, motivy vyprahlosti, neplodnosti, ale především fatální odevzdanosti a skleslosti.

Když tato kniha vyšla, byl Hlaváček už vážně nemocen. O jeho nákaze tuberkulózou se okruh Moderní revue dozvěděl až na konci zimy 1898, kdy již Hlaváček přestal navštěvovat redakci. „Nevěděli jsme v nejmenším, že stav p. Hlaváčkův je tak vážný, on sám o ničem podobném, nepochybně neznaje stavu své choroby, se v dopisech svých nezmiňuje a návštěvy naše přijímati odmítá. Ani o poměrech hmotných, v nichž žije, nevěděli jsme ničeho určitého,“ psal v dopise šéfredaktor Moderní revue Arnošt Procházka.

V posledních měsících svého života pracoval Hlaváček na sbírce Žalmy, vydané z pozůstalosti teprve roku 1934. Básník, ke kterému ve svých tvůrčích počátcích vzhlížel a na něj navazoval Karel Toman, který byl inspirací pro Jiřího Wolkra, Vítězslava Nezvala nebo Františka Halase, zemřel v necelých 24 letech 15. června roku 1898 v domě na rohu ulic Podlipného a Braunově, kde jej připomíná pamětní deska.
Pochován byl na libeňském hřbitově.

Svou violu jsem naladil co možno nejhlouběji
a tichý doprovod k ní pozdě za večera pěji.
Hráč náruživý zádumčivých, sešeřelých nálad,
chci míti divné kouzlo starých, ironických ballad.
A na zděděnou violu svou těm jen, těm jen hraji,
již k ránu v nocích nejistých do dálek naslouchají…
Mé melodie chtějí míti smutek všeho toho,
co rostlo, vykvetlo a zrálo marně, pro nikoho…

FOTO: Dekadent Karel Hlaváček obrazem

Dekadent Karel Hlaváček obrazem - 1 hlaDekadent Karel Hlaváček obrazem - 2 ahmpDekadent Karel Hlaváček obrazem - 2 hlaváček (2)Dekadent Karel Hlaváček obrazem - 3a Karel_Hlaváček_-_Faun_(1897) wiDekadent Karel Hlaváček obrazem - 3bKarel_Hlaváček,_Vyhnanec_(1896-1897) wik
Další fotky
Dekadent Karel Hlaváček obrazem - 3c Karel_Hlaváček,_Záhlaví_s_hlavou_démona,_1897,_tuž,_7,3_x_16_cmDekadent Karel Hlaváček obrazem - 3d hlaváček (2)Dekadent Karel Hlaváček obrazem - 3e morav gal brnoDekadent Karel Hlaváček obrazem - 8a ahmp .Dekadent Karel Hlaváček obrazem - 8b hl (2)Dekadent Karel Hlaváček obrazem - 8c leotardDekadent Karel Hlaváček obrazem - 8d hlavacek2Dekadent Karel Hlaváček obrazem - 8e P1240905 hlaváčekDekadent Karel Hlaváček obrazem - 9 hl+Dekadent Karel Hlaváček obrazem - 9a hlavDekadent Karel Hlaváček obrazem - 0 kobliha hlaváček earch

 

Včera, 17:17
Na trať mezi pražskými Hlubočepy a Sídlištěm Barrandovem se vrátí od pondělí 1. června tramvaje....
Včera, 17:06
Komerční článek
Náš REGION představuje top produkty tohoto boxu, které lze zakoupit a testovat na www.brandnooz.cz. KINDER...
Včera, 09:39
Komerční článek
Náš REGION představuje top produkty tohoto boxu, které lze zakoupit a testovat na www.brandnooz.cz. KINDER...
Včera, 09:39
Výpověď z nájmu, kterou od společnosti CIB RENT Písnice dostali manželé E. a L. M.,...
Včera, 09:05
Prodejna nakladatelství Naše vojsko zmizí z prostor Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy na...
Včera, 07:48
V Praze v loňském roce poklesl počet cyklistů. Sčítače zaznamenaly v celém městě zhruba 3,22...
26.5.2020
Konkrétně hudební klub v Malostranské besedě kvůli zmenšení kapacity zvedl vstupné na 400 korun. Koncerty...
25.5.2020
Od poloviny minulého týdne je na základě usnesení pražské rady možné podat elektronickou „Žádost na...
25.5.2020
V rámci čtvrté vlny uvolňování podnikatelských a dalších činností, která byla vyhlášena na 25. květen...
25.5.2020
Ceny bytů v Praze jsou dlouhodobě na vysoké úrovni a pro mnoho lidí je tedy...
25.5.2020
Sochař a restaurátor Petr Váňa z Karlíku pracuje ve své dobřichovické dílně již třiadvacet let...
Reklama