Praze 4 se nelíbí plánovaná výstavba ekorezidence v Braníku, ani bytový dům v Polední

Ekorezidencí rozumějme soubor pěti bytových domů a bezmála tři sta bytových jednotek v branickém ohybu Jižní spojky.

Radnice Prahy 4 nesouhlasí se záměrem developerské společnosti Ekospol zastavit tuto lokalitu bez ohledu na její obyvatele. Kromě nedostačujícího dopravního řešení – příjezd k ní má zajistit pouze stávající komunikace Bezová – se mu nelíbí ani umístění stavby a její urbanistický a architektonický ráz.

„Záměr stavby není v souladu s požadavkem stavebního zákona na dosažení udržitelného rozvoje území. Nevyhovující je prostorové uspořádání jednotlivých budov, které půdorysem ani orientací nenavazují na stávající zástavbu v této části Braníka. Společnost Ekospol také otevřeně nerespektuje kompoziční osy a průhledy z Branického náměstí,“ přiblížil část námitek Patrik Opa, radní Prahy 4 pro územní rozvoj a výstavbu.

Opuštěnou Kapsovu vilu v Bubenči koupil jeden z nejbohatších Čechů a chce jí vdechnout nový život

Vedení Prahy 4 se obává i celkového snížení prostupnosti území pro zdejší obyvatele.
Není vyřešený očekávaný nárůst dopravy na přilehlé komunikace nebo potřebný rozsah parkování pro nové obyvatele. Na bezmála tři sta bytů totiž bude mít Ekorezidence pouze asi sto sedmdesát parkovacích míst.

Dořešena podle radnice není ani potřebná občanská vybavenost této lokality.
„Byli jsme společností Ekospol postaveni před hotovou věc. S jejím záměrem jsme se, stejně jako místní obyvatelé, měli možnost seznámit až na poslední chvíli. Poté, co jsme viděli projekt, chápeme proč. Stížnosti a obavy ze strany obyvatel Braníku ale vnímáme. Po stavebním odboru nyní požadujeme zamítnutí žádosti společnosti Ekospol o vydání povolení ke stavbě v rámci našich několikastránkových námitek a odůvodnění. Nyní čekáme na jeho stanovisko, podle kterého budeme postupovat dále,“ zdůraznil Patrik Opa.

Branické divadlo se těší na akrobacii, nový cirkus, pantomimu nebo koncerty

Praha 4 se také postavila za obyvatele Braníka a Hodkoviček, kteří v petici odmítli navrhovanou podobu výstavby bytového domu v ulici Polední.
Proti navrhovanému projektu byla Rada Prahy 4 už v březnu 2018.
Vzhledem k tomu, že investor projekt dosud nepřepracoval, navrhují radní, aby stavební odbor zamítl žádost na vydání povolení pro tuto stavbu.
V ulici Polední měl vyrůst objekt se čtyřmi nadzemními podlažími, který zahrnuje osmnáct bytů, ale jen čtrnáct parkovacích stání.
„Navrhovaný projekt by nejen změnil charakter lokality z vilové zástavby na prostředí zahuštěné bytovými domy, ale také zhoršil dopravní obslužnost v okolních ulicích,“ uvedl radní Opa

Zastavěním pozemku podle plánu developera by navíc došlo k maximálnímu využití plochy od kraje ke kraji jeho hranic. Celková zastavěná plocha bez zeleně by tak tvořila neuvěřitelných 58 procent. V porovnání se sousedními parcelami, jejichž zastavěnost činí 13 až 17 procent, by se jednalo o necitlivý a nedůstojný zásah do rázu této části města.
„Praha 4 se zcela ztotožňuje s důvody nesouhlasu uvedenými petici občanů. Budeme proto i nadále v této věci aktivně hájit a zastupovat veřejný zájem a přání našich obyvatel,“ dodal radní Opa.

Demolice zchátralých jeslí v Praze 4 začíná

Dnes, 18:20
„Řada lidí možná toto místo objevila teprve letos na jaře, když se zazelenala velká travnatá...
Dnes, 11:40
Rada Prahy schválila záměr odkoupit pozemky, na kterých stojí část areálu tenisových kurtů na Letné,...
Dnes, 10:30
Symbol vzdoru, i tak by se dala nazvat jedna z nejnavštěvovanějších pražských památek Petřínská rozhledna....
Včera, 18:57
Zastupitelé hl. m. Prahy na čtvrtečním zasedání schválili rozšíření spolupráce na projektu Kampus Hybernská formou...
Včera, 17:45
Archeologická sonda na hřbitově v Ďáblicích by v létě měla zjistit, kde byly uloženy ostatky...
Včera, 08:04
Původně provizorní nádraží sloužilo cestujícím od 7. července 1947 a přečkalo veliký rozvoj autobusové dopravy...
3.7.2020
Provoz na trati č. 120 z pražského Hlavního nádraží přes Bubny, Dejvice, Veleslavín, Ruzyni a...
3.7.2020
Kino na Pohořelci se chce svým letošním programem vyhnout prosté rekapitulaci nejlepších snímků daného roku.
3.7.2020
Od soboty 4. července do neděle 12. července 2020 bude z důvodu opravy trati obousměrně...
3.7.2020
Od jara 2020 probíhá rekonstrukce MUK 16 Slivenec na dálnici D0 (silniční okruh kolem Prahy)...
Reklama