Před 145 lety se otevřela budova čakovického nádraží

Historie železnice a tím i nádraží je v Čakovicích spjata s budováním Turnovsko-kralupsko-pražské dráhy, která spojovala průmyslové podniky v severních Čechách s Prahou a uhelným buštěhradsko-kladenským revírem. I dnes je tato trať páteřní tratí při cestě na sever Čech.

Stavba odbočky z Neratovic do Prahy byla definitivně povolena koncesí z 20. srpna 1869. Byla rozdělena na dva samostatné úseky: Neratovice – Čakovice (14,7 km) a Čakovice – Praha (19,4 km). První jmenovaný úsek byl pro nákladní dopravu otevřen již 23. října 1871, delší a náročnější úsek do Prahy byl díky problémům při stavbě tunelu pod Vítkovem a s přemostěním Rokytky ve Vysočanech otevřen pro veškerou dopravu až 28. října 1872.

Na kosteleckém nádraží bylo před sto lety živo

Jedním z koncesionářů společnosti c. k. privátní Turnovsko-kralupsko-pražská železnice byl i Alexander Schoeller. Ten se velmi intenzivně zajímal již o plánování trasy. Díky svému postavení a kontaktům se zasadil o to, aby trať Čakovice obešla ze západu kolem jeho cukrovaru, který se díky tomu bude moci dále rozšiřovat. Navíc nedošlo k rozdělení jeho panství, kdyby trať šla přímo ze Kbel směrem na Hovorčovice.

Výstavba a rozvoj nádraží

V roce 1883 koupila trať Česká severní dráha. Již o osm let dříve, v roce 1875, však byla postavena budova nádraží. V této době měla stanice jen dvě dopravní koleje, 1. a 3., a dvě koleje manipulační, 2. a 4. V rámci tehdejší železniční sítě šlo jen o bezvýznamnou stanici, ale s rozvojem cukrovaru se Čakovice staly prosperující obcí s množstvím živností. To samozřejmě ovlivnilo i nárůst přepraveného nákladu i osob. V roce 1901 se tak Čakovice staly druhou nejvýkonnější stanicí v rámci České severní dráhy, hned po Mladé Boleslavi. O pět let později dokonce nejvýkonnější v rámci nákladní dopravy. Z těchto důvodů byla stanice v roce 1912 rozšířena o další dopravní kolej – pátou.

Trolejbusy jsou v Čakovicích stále živou vzpomínkou

Další nárůst nákladní dopravy čakovickou stanici čekal po vzniku ČSR a několika významných podniků jako Letov (1924), Severočeská továrna na elektroměry (1928) a AVIA (1931). V souvislosti s těmito změnami byla zřízena další vykládková kolej č. 7, která byla dána do provozu 1. prosince 1937.

Období II. světové války a další rozvoj

V létě roku 1940 byla zahájena výstavba vlečky do Letova, odbočující z koleje č. 5. V září t. r. byla ještě zbourána stará vodárna stojící naproti přijímací budově, a to z důvodu dalšího možného rozšíření stanice.

Spolková činnost v českých obcích byla velice živá. Třeboradický spolek Slavibor by letos oslavil 137 let

S rokem 1941 přišel postup německé armády, což se dotklo i našich obcí. Došlo k zahájení přípravných prací na výstavbě obrovského továrního komplexu Avia II, který měl dle projektů sahat od Hovorčovic až po Ďáblice. „Denně tak začalo docházet do Čakovic až 150 vozů s pískem, štěrkem a dřívím. S tím souviselo další rozšíření stanice. Kolej č. 7 byla prodloužena a přeznačena na kolej č. 9 a mezi kolejí pátou a devátou, v prostoru, kde stávala vodárna, byla zřízena nová vykládková a odstavná kolej č. 7,“ píší ve své studii pro časopis Svět železnice Zdeněk Hrdina a Radim Šnábl.

Historie třeboradické zvonice sahá až do doby Karla IV.

Ve vlastní režii byly také zahájeny přípravné práce na zdvojkolejnění úseku Čakovice – Měšice. Tyto práce však skončily zásahem německých úřadů v km 22,5.

Posílená odbočka do Letova

Nárůst zaměstnanců Letova (díky zbrojnímu průmyslu) v roce 1943 až na počet čtyř tisícovek ovlivnil další rozvoj stanice. Pro jejich dopravu do zaměstnání byla již v září 1942 zahájena stavba odbočné koleje do Letova, která byla dlouhá 600 m a ústila do původní vlečky.  V místě odbočení bylo zřízeno stanoviště A, kde byl nepřetržitě výpravčí a výhybkář. V Letovu pak zajišťoval odbavování vlaků a prodej jízdenek další pomocný výpravčí a jeden výhybkář. Všichni samozřejmě podléhali povelům z čakovického nádraží.

Čakovická věznice vzbuzovala respekt

Jak zaznamenávají pánové Hrdina a Šnábl, každé ráno v 7 a večer v 19 hodin tudy projížděly přímé dělnické vlaky z Prahy a zpět do Prahy, a to až do 15. listopadu 1944, kdy byla tato doprava zastavena a provoz se vrátil do „normálních kolejí“.

V důsledku válečného vývoje v neprospěch Německa byly přípravné práce na stavbu komplexu Avia II v roce 1943 zastaveny a čakovická stanice se dočkala opět zklidnění provozu.

23.7.2021
S hrozící demolicí unikátní Benešovy vily z počátku století Praha 5 zásadně nesouhlasí. Nicméně její...
22.7.2021
Kvůli placení poplatků už konečně nebude nutné fyzicky docházet na úřad. Pro tyto účely je...
22.7.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
22.7.2021
Projekt pražského metra D získal nepravomocné stavební povolení pro hlavní stavbu a zařízení staveniště. Proti...
22.7.2021
Zvýšení ceny za dopravu v prostředcích městské hromadné dopravy se týká jednotlivých jízdenek, měsíční a...
21.7.2021
Na Vltavě v Praze se kvůli silnému poryvu větru převrátila malá plachetnice. Spolu s rodiči...
20.7.2021
Náhodný svědek našel v pondělí u Strakonické ulice na pražském Smíchově tělo ženy.
První cenu v architektonické soutěži na nový hřbitov v pražském Suchdole získal architekt Martin Rosa (autory vítězného návrhu jsou spolu s ním také Václav Šuba a Jakub Červenka).
20.7.2021
Pražští zastupitelé schválili změnu účelu investičních dotací pro městskou část Praha-Suchdol. Peníze půjdou na vybudování...
19.7.2021
V jižní části pražské botanické zahrady se začíná stavět nový výstavní pavilon. V jeho dvou...
19.7.2021
Fanoušci českých 116 sportovců, kteří odjeli soutěžit na Letní olympijské hry do Tokia, můžou společně...
19.7.2021
Jako každoročně letos spásají trávu ve vybrané zeleni v Praze stáda ovcí, koz a krav....
Reklama