Rok 1870. Farářům dělali vrásky sebevrazi a odpadlíci katolické víry, lidem Vídeň a Němci

Na jaře 1868 propuklo takzvané „táborové hnutí“, několik let trvající řetěz masových demonstrací za české státoprávní požadavky – za federalizaci Rakouska, za uznání autonomie zemí české koruny a za uzákonění národní a jazykové rovnoprávnosti zdejšího českého a německého obyvatelstva.

Od října 1868 do dubna 1869 byl nad Prahou vyhlášen výjimečný stav, v září 1869 rezignoval na post pražský purkmistr Karla Leopolda Klaudyho (1822 v Táboře – 1894 v Praze), když při doplňovacích volbách do zemského sněmu provedly vídeňské úřady a pražské místodržitelství úpravy volebního řádu s cílem ovlivnit jejich výsledek.

Vzápětí byl sborem obecních starších demonstrativně zvolen znovu, on ale trval na své rezignaci. Funkci pak odmítl předešlý purkmistr Václav Bělský (1818 v Bratkovicích – 1878 v Praze), který za sebou práskl dveřmi v roce 1867 v čase rakousko-uherského vyrovnání, když mu náměstek místodržícího udělil důtku, jaká se obvykle dává podřízeným.

26. ledna 1870 byl za pražského purkmistra zvolen poslanec František August Brauner (1810 v Litomyšli – 1880 v Roztokách u Prahy), vídeňská vláda ale jeho volbu nepřijala.
Funkci nakonec o měsíc později dostal František Dittrich (1801 v pražském Podskalí č. 341– 1875 v Praze).

Co pálilo duchovní v roce 1868? Farní kroniky v městském archivu mohou vyprávět

Poté, co byla koncem 60. let 19. století postavena železniční zastávka Podbaba, se Šárecké údolí stalo snadněji dostupné Prahy a její obyvatelé údolí začali využívat nejen jako výchozí místo procházek údolím, ale také jako místo pro letní byt; od 60. let začaly podél Šáreckého údolů vyrůstat různé vily.

A ještě odstavečkem v Podbabě zůstaneme.
„Koncem června 1870 ustaven zde akciový potravní spolek pode jménem Zásobna Šárecká, jenž dle stanov má ve velkém zakupovati zboží střižné i potraviny i zboží koloniální za tím účelem, aby členové levněji ke svým potřebnostem přišli. Z počátku bylo 76 členů.“
Vznik spolku dozajista iniciovalo založení dělnického svépomocného spolku s názvem Oul (1868) z iniciaitivy národohospodáře Františka Ladislava Chleborada. (1839 v Habrech na Vysočině – 1911 v Petrohradě)

Čechy byly před 150 lety součástí Předlitavska. O co šlo?

Katolická církev koncem 60. let a počátkem 70. přicházela o své pilíře, o školu, o monopol na sňatky a pohřby. Dejvický Páter Jakub Ludvík skoro lkal.

„Následkem nových tak zvaných mezináboženských zákonů (…) začínal si lid (bez toho stále ve věcech víry ochabující) ještě méně všímati církevních nařízení, ba namnoze přímo, a z úmyslu (an se nebylo co obávati světského trestu) jednal proti nim; tak například bylo loni i letos mnoho civilních manželství uzavíráno, ba stal se t.r. i případ v okrese benešovském, že byl farář c.k. okresním hejtmanstvím donucován immatrikovati dítě jistého nádenníka, kteréhož otec jeho k nižádné náboženské společnosti dáti nechtěl, a dítě také vskutku ani pokřtěno! ani obřezáno nebylo. Lid začínal pracovati v dnech nedělních a svátečních (…) konány těžké nádennické i hřmotné řemeslnické práce, (taneční zábavy byly i v kající dni na denním pořádku).
I vrtěli hlavou dobře smýšlející a se strachem a úzkostí očekávali věci, které přijíti mají.“

„Vlažnost ve věcech víry všeobecně se teď zmáhající začíná se i na zdejší osadě jeviti. Stalo se, že zde snoubenci různého křesťanského vyznání nechtěli dáti od sebe revers v katolickém duchu, a tudíž nebyli s kazatelny prohlášeni; avšak vzdor tomu byli na základě nových náboženských zákonů evangelickým duchovním správcem augsburgského vyznání v Praze u sv. Salvatora oddáni.“

„Roku tohoto pochováni na zdejším hřbitově západně od kostela též 2 sebevrahové, z nichž jeden Sas z Drážďan rodilý, jménem Freitag Adolf, u Santinky na stromě se oběsil, druhý pak Stupka Karel, vojín a sochař z Mladé Boleslavi, bytem v Praze, nad vinicí Duchonkou v háječku se zastřelil.“

„Za těchto dnů vykonán na zdejším hřbitově prvý evangelický pohřeb, při němž fungiroval duchovní správce od sv. Klimenta p. Košut z Prahy.
Protest z mé strany zadaný neměl výsledku, i byl jsem výnosem c.k. okr. hejtmanství smíchovského ze dne 3. března 1870 (…) donucen k tomu passivně se zachovati.“

Tolik dejvická farní kronika a já jen doplním, že čtyřicetiletý sebevrah Freitag byl příčinou i téhle – evangelické vrásky farářovy.

Uměl mikroskopické tahy štětcem i patnáctimetrová okna. Malíř Jan Zachariáš Quast

Jaké bylo obyvatelstvo Čech v onom roce 1870?
Sňatků se odehrálo 48 641, z nichž bylo 408 dle náboženství smíšených. Nejmladšímu ženichovi bylo 18 let, nejstaršímu 83, nevěsta všem byla už i čtrnáctiletá, nejstarší pak pětasedmdesátnice.

„Před světským úřadem uzavřeno 7 sňatků, z nichž jeden byl bez vyznání! Dítek narodilo se živých 199.715, mrtvých 5.496. Manželských bylo 173.427, nemanželských 26.288 (!) Zemřelo (dítky za mrtva narozených nepočítaje) 138.957 osob, z nichž bylo 68.076 dítek pod 5 roků. V stáří přes 100 let bylo 5 mužů a 14 žen, nejstarší muž 120 roků, žena 110 roků. Nemocemi zemřelo 137.071 osob, z těch 317 nakažlivými nemocemi, 33 cholerou, 55 na neštovice. Násilnou smrtí: 544 sebevraždou, 10 vzteklinou, 1248 neštěstím, 60 vraždou, 43 zabitím, 35 neznámo příčinou.“ / farní kronika od sv. Matěje

FOTO: Farní kroniky 1870

Farní kroniky 1870 - Karl_Leopold_Klaudy_LithoFarní kroniky 1870 - 2 Frantisek_Dittrich_1868_KriehuberFarní kroniky 1870 - 3 DSCN5670Farní kroniky 1870 - 3 podbaba s oulemFarní kroniky 1870 - 4 Podbabská, nádraží 03
Další fotky
Farní kroniky 1870 - 0 podbaba s vltavou
Včera, 17:33
V rámci podpory kulturních institucí v době po koronavirové krizi se hlavní město rozhodlo umožnit...
Včera, 07:38
Národní muzeum otevřelo 2. července v pořadí už čtvrtou „pokoronavirovou“ výstavu, tentokrát s názvem Poklady...
7.7.2020
Malostranská beseda v červenci absentuje, přesněji se soustředí na program na Střeleckém ostrově. Muzika ale...
7.7.2020
Hlavní město schválilo dva dotační programy na rok 2021. V prvním z nich rozdělí dotace...
7.7.2020
Nový zookoutek v lesoparku v Kamýku přivítal první návštěvníky. Celý areál prošel zásadní proměnou, během...
7.7.2020
Do pěti let propojí Prahu 6, Troju a Prahu 8 lanová dráha. Zastupitelstvo hl. m....
7.7.2020
Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo poskytnutí dotace z Fondu rozvoje dostupného bydlení na území hl....
7.7.2020
Sezonu zahájí až na přelomu července a srpna. Teď probíhá testování bazénové technologie a kolaudační...
6.7.2020
„Řada lidí možná toto místo objevila teprve letos na jaře, když se zazelenala velká travnatá...
6.7.2020
Rada Prahy schválila záměr odkoupit pozemky, na kterých stojí část areálu tenisových kurtů na Letné,...
Reklama