Rok Adolfa Loose, průkopníka puristické architektury. Přinese výstavy, konference a sympozium

Další fotky

Cílem této iniciativy, vzniklé na půdě Národního památkového ústavu a Muzea hlavního města Prahy, je připomenout české i evropské veřejnosti 150 let od narození tohoto světově proslulého architekta.

Projekt má za cíl upozornit na kvalitu a promyšlenost Loosových dochovaných budov a interiérů v Čechách i na Moravě a obrátit zájem veřejnosti k jeho ohroženým nebo dosud nedoceněným stavbám i neuskutečněným projektům.

„Brněnský rodák Adolf Loos je považován za průkopníka moderní architektury. Jeho české realizace patří k tomu nejcennějšímu z památkového fondu 1. poloviny 20. století u nás. Připojení k oslavám 150. výročí Loosova narození proto považuji za samozřejmost i profesní povinnost. Naše Metodické centrum moderní architektury v Brně připraví v rámci roku unikátní výstavu s modely jeho realizací, věnovat se budeme i Loosovým následovníkům, například Heinrichu Kulkovi nebo Rudolfu Welsovi, a řadou přednášek připomeneme i příkladné památkové obnovy Loosových staveb a interiérů,“ přibližuje generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Opuštěnou Kapsovu vilu v Bubenči koupil jeden z nejbohatších Čechů a chce jí vdechnout nový život

Adolf Loos se narodil v Brně v rodině kamenosochaře 10. prosince 1870. Studoval na Královské státní průmyslové škole v Liberci, dále pak na Vysoké škole technické v Drážďanech, odkud po třech letech odešel do Spojených států. Po návratu zpět do Evropy získal práci v ateliéru architekta Carla Mayredera a v roce 1897 si ve Vídni založil vlastní ateliér. Ve Vídni strávil převážnou část svého života, byl třikrát ženatý, stanul v čele modernistického hnutí a založil vlastní školu architektury, v níž učil zásadám projektování v duchu modernismu. Na sklonku svého života se odstěhoval do Československa, kde mu bylo v roce 1930 prezidentem republiky uděleno čestné občanství. Adolf Loos zemřel v Kalksburgu u Vídně 23. srpna 1933.

Architekt Adolf Loos je řazen mezi nejvýznamnější osobnosti architektonické moderny, tedy po bok Franka Lloyda Wrighta, Le Corbusiera a Ludwiga Miese van der Rohe. Své teoretické postoje zformuloval již před první světovou válkou ve Vídni. Jeho esej Ornament a zločin z roku 1908 je považován za nejvýznamnější architektonický esej 20. století. Mezi nejdůležitější Loosovy stavby patří obchodní dům Goldman a Salatsch na Michalském náměstí ve Vídni (1910–1911), dům básníka Tristana Tzary v Paříži (1926), nerealizovaný projekt vily pro Josephinu Bakerovou a Müllerova vila v Praze (1929–1930), která je považována za Loosovo nejvyspělejší dílo. V českých zemích vytvořil Adolf Loos řadu realizací. Nadvakrát působil v Plzni (v letech 1907–1908 a v letech 1928–1933), kde navrhoval bytové interiéry, v letech 1914–1932 realizoval několik projektů a staveb v Brně a Praze.

Na Smíchově lze spatřit modely staveb slavného architekta Adolfa Loose

V rámci vyhlášení Roku Adolfa Loose 2020 bylo představeno též unikátní logo, které bude spojovat řadu kulturních a vzdělávacích akcí pořádaných v průběhu roku 2020 Národním památkovým ústavem a Muzeem hl. m. Prahy. Do projektu jsou zapojeny i další instituce: Muzeum města Brna, Loosova rodného města, Národní technické muzeum a Magistrát města Plzně, která se pyšní významnými Loosovými interiéry. Záměrem doprovodných akcí, jako jsou výstavy, konference, přednášky, publikace, vycházky, komentované prohlídky a exkurze, je přiblížit život, dílo a místa působení Adolfa Loose, jednoho ze zakladatelů moderní architektury.

Alois Čenský. Byl prvním českým architektem, který na ČVUT získal titul doktora technických věd

V rámci Roku Adolfa Loose 2020 se pro letošní rok připravují kromě jiného tyto akce:

červen – září 2020
Výstava Adolf Loos, na které budou vystaveny modely jeho nejznámějších realizovaných i nerealizovaných staveb, vila Stiassni v Brně, pořádá Národní památkový ústav

červen – prosinec 2020
Výstava Evropan Adolf Loos: (nejen) brněnské stopy Adolfa Loose, pořádá Muzeum města Brna

říjen 2020
Konference Adolf Loos: patnáct let obnovy kulturního dědictví, pořádá Muzeum hl. m. Prahy ve spolupráci s NPÚ

říjen 2020
Mezinárodní odborné symposium v Brně o Adolfovi Loosovi a jeho následovnících, garantem je NPÚ

FOTO: Pražské práce Adolfa Loose

Pražské práce Adolfa Loose - 1 fPražské práce Adolfa Loose - 2 wiPražské práce Adolfa Loose - 3 loosova vila (4)Pražské práce Adolfa Loose - 4 wintersnitzova vilaPražské práce Adolfa Loose - 5 Na Zátorce, Kapsova vila z vlaku
Další fotky
Pražské práce Adolfa Loose - 6 loos archiwebPražské práce Adolfa Loose - 0 loosova vila (5)

říjen – prosinec 2020
Výstava Následovníci Adolfa Loose ve vile Stiassni v Brně, která představí např. Heinricha Kulku, Karla Lhotu, Kurta Ungera, Paula Engelmanna či Rudolfa Welse, pořádá NPÚ

prosinec 2020 – květen 2021
Výstava Světoobčan Adolf Loos, pořádá Muzeum hl. m. Prahy ve spolupráci s Národním technickým muzeem

 

Zdeněk Hořánek
Včera, 15:01
Společnost SNEO, kterou vlastní městská část a která má na starost správu městského majetku, má...
Včera, 12:01
Radní hlavní města Prahy a někteří pracovníci ROPIDu a DPP se snaží prezentovat, jak mají...
Včera, 09:42
Komerční článek
Momentálně nabízíme: BYTY Nabízíme byty v moderních bytových domech, vysokého standardu a urbanistickou funkcí. Projekty...
Včera, 09:42
No v Troji, pochopitelně! Nikoli však v zoologické, nejde o opičky ani jiné zástupce říše...
5.8.2020
Po jedenácté letos odstartovaly na Kulaťáku oblíbené trhy. Letošní sezónu, tak jako život nás všech,...
5.8.2020
Lodní dopravě na území Prahy 5 slouží plavební komora mezi Janáčkovým nábřežím a Dětským ostrovem....
4.8.2020
Park Santoška se nabízí k oddechu, příjemným procházkám i krásným výhledům na Prahu. Díky rekonstrukci...
4.8.2020
Hrnčířské trhy v Berouně se kvůli koronaviru neuskuteční ani na podzim. Pořadatelé se snažili s...
4.8.2020
V bubenečské kavárně Zasekávák předvádí několik svých pěkně barevných pláten výtvarník Miloš Vacík. Pokud máte...
4.8.2020
21. července tohoto roku by Milan Rastislav Štefánik oslavil 140. narozeniny. V nedávné době také...
Reklama