Rybníky se vypouštějí kvůli rybám, v Chabrech to bylo kvůli nebezpečnému rakovi

Jako jeden z posledních v Praze byl 12. listopadu vypuštěn chaberský Prostřední rybník. Období výlovů začíná v hlavním městě tradičně koncem září a týká se přibližně třiceti nádrží. Jednou za několik let je vypuštěn i ten chaberský, nyní je ale jedním z důvodů pro výlov výskyt raka mramorovaného.

Jde už o třetí potvrzený nález tohoto tvora v republice a druhý v Praze. V chaberském rybníku byli na konci léta identifikováni čtyři dospělí jedinci, kteří se pohybovali mezi rybníkem a potokem v jeho těsné blízkosti.

Dle zprávy Agentury na ochranu přírody a krajiny ČR se do volné přírody dostali pravděpodobně vypuštěním od nezodpovědného chovatele. Ihned byli odchyceni.

Rak mramorovaný pochází z Floridy v USA a v našich podmínkách je znám z akvaristik. Je velmi přizpůsobivý, rychle se množí a k založení životaschopné populace stačí jediná samice, jelikož se množí partenogeneticky, tedy z neoplozených vajíček, z nichž se líhnou samice geneticky shodné s matkou.

Jak dále uvádí na webu AOPK ČR, rak mramorovaný silně ohrožuje původní populace chráněného raka říčního a raka kamenáče přenášením račího moru, vůči kterému je sám odolný. Výskyt tohoto druhu ve volné přírodě je proto velmi rizikový a v žádném případě by neměl být do přírody vypouštěn.

Už počtvrté si můžete pořídit vánoční stromek s budoucností

Chaberský střední rybník neslouží k chovu ryb a je udržován bez rybí obsádky. Jednou za tři roky probíhá vypuštění rybníka a kontrolní odlov nežádoucích druhů ryb a teď i raka mramorovaného.

Střední rybník v Chabrech byl starý gruntovní rybník a má v Chabrech nejdelší historii. Od roku 1855 patřil dvanácti místním sedlákům, kteří ho řádně zakoupili od bývalé pražské vrchnosti a využívali především k chovu ryb. Po válce se stal rybník dějištěm řady sportovních klání místního žactva, plaveckých závodů, ale také recesí, plavení v neckách nebo jízdy na kole přes vodu po prkně.

Nejdelší pražský potok Rokytka už v Kyjích neohrožuje zástavbu

Rybník byl napájen z nedaleké studánky. V roce 1988 po výstavbě kanalizace došlo ke stržení pramenů většiny studánek. Voda se ztratila, což mělo za následek vyschnutí většiny chaberských rybníků, které napájela. Před zahájením rekonstrukce v roce 2004 v prostoru bývalého rybníka rostla i řada stromů.

Při obnově byly odtěženy sedimenty, čímž byla odkryta některá prameniště, a zajištění nového přítoku vody z pramenišť v okolních zahradách. Letos bylo také vybudováno dodatečné napouštění rybníka přímo z koryta Drahaňského potoka.

FOTO: Chaberský Prostřední rybník

Chaberský Prostřední rybník - 1 ccccChaberský Prostřední rybník - 2 cccChaberský Prostřední rybník - 2b dol chChaberský Prostřední rybník - 3 img_0190Chaberský Prostřední rybník - 4 ccccc
Další fotky
Chaberský Prostřední rybník - 0 cc
Dnes, 09:40
Z vodovodní sítě v metropoli minulý rok prosáklo do okolí 11,7 milionu metrů krychlových vody....
Dnes, 06:08
V Česku se potvrdil výskyt takzvané britské mutace koronaviru, která je nakažlivější než nyní rozšířená...
Včera, 14:40
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
Včera, 14:40
Chystaný čtrnáctipatrový kolos by vedle rodinných domků a polikliniky na Budějovické vypadal hodně předimenzovaně. Za...
Včera, 13:51
Nejvíce nominací na filmové ceny Český lev získalo drama Bohdana Slámy Krajina ve stínu. Dostalo...
Včera, 10:57
Kvalita ovzduší v Česku byla v loňském roce výrazně lepší než obvykle. Některá ze sledovaných...
Včera, 09:06
Rekordní počet účastníků se zapojil do lednové Ptačí hodinky, celorepublikového sčítání ptáků na krmítkách. Předběžné...
Včera, 06:08
Od úterý se mohou otevřít papírnictví, obchody s oblečením a botami pro děti a prodejny...
Včera, 06:00
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) dnes spouští příjem žádostí do nového programu COVID gastro uzavřené...
17.1.2021
První letošní výstava v bubenečské Galerii Skleňák je věnována dvacítce nejznámějších Čechů, kteří se svým...
17.1.2021
Neobsazených pražských kanceláří přibývá. I když situace podle odborníků ještě není dramatická, jde o viditelný...
Reklama