Šéf pražských strážníků: Naší prioritou je nyní kontrola nošení roušek

Obyvatelé Prahy se snad nikdy v minulosti nepotkávali s příslušníky městské policie tak často jako nyní. Strážník jako by „číhal“ pomalu za každým rohem… A létají pokuty. Tu za špatné parkování. Pak za volně pobíhajícího psa. Nebo za jízdu na špatně osvětleném cyklistickém kole.

Teď k tomu přibyly i pokuty za nedodržení povinnosti nosit roušky. Podle kritiků se jen město snaží narychlo získat peníze do rozpočtu. Co na to říká ředitel Městské policie Praha Eduard Šuster?

Jak si lze si vysvětlit dojmy Pražanů, že policisté jsou v případě pokutování výrazně aktivnější? Jeden z řidičů na Praze 1 nám například napsal, že ho městští policisté kontrolovali na témž místě před restaurací po dvou minutách. Jednomu policistovi sdělil, že jen čeká na kávu… A o další minutu později ho jiný chtěl pokutovat. Takovou aktivitu městských policistů prý tento pán bydlící v centru nepamatuje po desetiletí…

Jistě chápete, že nelze hodnotit nebo dokonce vysvětlovat dojmy kohokoliv, bez znalosti konkrétního případu, nicméně to, co je uvedeno níže, obsahuje naprosto reálný popis činnosti MP Praha v rámci boje proti SARS-CoV-2.

Všechna aktuálně platná a účinná Krizová opatření Vlády ČR, Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, nebo Nařízení Krajských hygienických stanic, vychází ze zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, kde jsou jasně definovány, které orgány se podílí na kontrole jejich dodržování. Pokud jsou předpisy vydávány podle zákona o ochraně veřejného zdraví, jsou pro kontrolu jejich dodržování stanoveny pouze místně příslušné krajské hygienické stanice, které si v případě potřeby mohou vyžádat součinnost Policie ČR. Pokud jsou předpisy vydávány podle krizového zákona, pak pro kontrolu jejich dodržování není v tomto zákoně stanoven žádný subjekt. Všechny zákony pak navíc neobsahují jakoukoliv zmínku o obecní či městské policii.

Městská policie hlavního města Prahy přesto vnímá dohled na dodržování krizových, mimořádných opatření a nařízení, jakou svou povinnost. V rámci naší činnosti se snažíme, v rámci svých možností, udělat maximum proto, abychom pomohli zabránit šíření viru SARS-CoV-2 na území hlavního města Prahy.

Městská policie hlavního města Prahy činí, prostřednictvím svých strážníků maximum pro ochranu životů a zdraví obyvatel. Je však třeba si uvědomit, že strážníci, na rozdíl od první jarní vlny pandemie, musí plnit celou řadu jiných úkolů (přechody, školy, ZPS, vyhrazená stání, překážky v provozu apod.). V případě první vlny pandemie jsme je plnit nemuseli a mohli jsme se věnovat téměř výhradně dohledu na dodržování krizových, mimořádných opatření a nařízení.

Existuje nějaké doporučení městským policistům, že mají zvýšeně dohlížet na veřejný pořádek, častěji ukládat pokuty?

Pražští strážníci mají jako jednoznačnou prioritu stanoven dohled na dodržování povinnosti mít zakryté dýchací cesty v MHD. Jen od 1. do 13. 10. řešili pražští strážníci celkem 1780 případů porušení povinností mít zakryté dýchací cesty v MHD. Z tohoto počtu bylo 1756 případů vyřešeno domluvou, v 16 případech byla příkazem na místě uložena pokuta v celkové výši 2900 korun a 8 případů bylo oznámeno správnímu orgánu. Ostatní krizová a mimořádná opatření, řešíme v rámci běžného výkonu služby, nebo na oznámení občanů buď na tísňovou linku 156, nebo strážníkům přímo v terénu.

Vyslyší strážníci například prezidenta Zemana a ministra zdravotnictví Prymulu, aby častěji pokutovala, již méně jen domlouvala?

Za porušení krizových a mimořádných opatření, teoreticky „hrozí“, v tzv. příkazním řízení na místě, uložení pokuty až do výše 10 000 korun. V této souvislosti je však nesmírně důležité zmínit, že obecně u všech pokut ukládaných v příkazním řízení na místě spáchání protiprávního jednání platí, že musí být splněny následující podmínky a to, že nestačí domluva, obviněný souhlasí se zjištěným stavem věci, s právní kvalifikací skutku, s uložením pokuty a její výší, a s vydáním příkazového bloku. Pokud nejsou splněny výše uvedené skutečnosti, tak věc na místě příkazem (pokutou) řešit nelze a celá věc se oznamuje příslušnému správnímu orgánu, kterým podle druhu porušeného předpisu může být buď Krajská hygienická stanice hlavního města Prahy, nebo Odbor bezpečnosti MHMP, které budou tyto oznámené věci následně řešit v rámci správního řízení.

Městská policie hlavního města Prahy také, asi jako jediná, dlouhodobě upozorňuje na to, že český právní řád neobsahoval a stále neobsahuje žádné fakticky funkční nástroje, jak zajistit dodržování mimořádných a krizových opatření v případě, kdy by se situace s šířením SARS-CoV-2 začala dramaticky zhoršovat a zároveň společnost přestala tato nařízení dodržovat vstřícně, aktivně a spolehlivě víceméně sama od sebe (tak jako tomu bylo na počátku krize). Na tomto stavu, vzhledem k výše uvedenému, bohužel nic nezměnil ani zákon č. 243/2020 Sb., ani vyhlášení nouzového stavu.

pdf-190073-page-test
(Náš REGION)

Více o tématu pokutování městskými policisty se dočtete v aktuálním vydání Našeho regionu Praha. Každé pondělí ve vaší stanici metra.

Dnes, 06:22
Dnes je Muzeum Bedřicha Smetany jednou ze specializovaných expozic Muzea české hudby a organizačně spadá...
Včera, 13:10
Neznámý pachatel už od konce minulého roku sexuálně obtěžuje ženy na tramvajových zastávkách v Praze...
Včera, 10:11
Komerční článek
Koronavirus je pro kybernetické útoky živnou půdou. Podvodné emaily obsahující zavirované odkazy se v poslední době...
Včera, 10:11
Na pražské Kampě včera večer sjelo do řeky Vltavy auto, ve kterém byl jeden člověk....
Včera, 09:02
Skupina Chinaski, houslový virtuos Pavel Šporcl a divadelní hosté dnes vystoupí na pilotním koncertu s...
Včera, 06:39
Jedna z předních propagátorek rehabilitační Vojtovy metody fyzioterapeutka Marcela Klemová pracuje ještě v osmdesáti letech....
10.5.2021
Komerční článek
Poslední rok nebyl pro nikoho lehký. Obrovský nápor v nemocnicích a velká psychická zátěž pro...
10.5.2021
Na začátku roku 2021 Moskva informovala svět, že zdejší metro nově řídí i ženy. Do...
10.5.2021
Narkoman v Praze zdemoloval zahrádku. Polykal předměty a obnažoval se.
10.5.2021
Celorepubliková kalamita lýkožrouta smrkového dorazila i do hlavního města. Pražští lesáci už kvůli němu museli...
10.5.2021
Muž s pěti zákazy řízení a na odcizené motorce ujížděl v neděli večer před policií....
Reklama