Smutný osud sedleckého zámečku. Snad nedopadne stejně jako jeho známý soused, legendární slon

Další fotky

Sedlec byl maličkou osadou při levém břehu Vltavy, jehož obyvatelé se živili rybářstvím, pak sadařstvím a cihlářstvím. Byla to tak malá obec, že byla až někdy do roku 1900 správně spojena s Lysolajemi.

V roce 1922 byl Sedlec připojen k velké Praze, k XIX. obvodu. Sedlec byl oblíbeným výletním místem, byla tu mj. známá zahradní restaurace s betonovým slonem na zahradě hotelu California a barokní kaple Nejsvětější Trojice z roku 1725.
Nejvýznamnějším objektem v Sedlci mohl být sedlecký zámeček čp. 7. Mohl, kdyby částečně nespadl, částečně musel být ubourán a to co stojí je v tak žalostném stavu, až to srdce trhá.

Sedlecký zámeček byl dříve pouhým dvorem.
Obytný dům dvora byl údajně vystavěn už někdy 1650. Dvůr s přilehlými polnostmi patřil v té době zřejmě vrchnosti, která ho pronajímala dočasným správcům. Gruntovní kniha z roku 1728 uvádí jako majitele Pavla Dominika z Carova. Vojenská mapa z roku 1782 zobrazuje polouzavřený obdélný areál. Dvůr otevřený na jihovýchodní straně zachycuje i hydrologický plán Vltavy z let 1823-4.

Problém, co s Břevnovským mrakodrapem, byl vyřešen. Zbourali ho

Na počátku 19. století byl držitelem sedleckého dvora Josef Weißheit, jehož dědička Aloisie prodala dvůr roku 1838 Františeku Pštrossovi, který ho krátce poté pozdvihl na
pozdně klasicistní zámeček.
František Pštross (1797, Praha, Nové Město – 1887, tamtéž) byl osobou veskrze zajímavou, byl členem pražského zastupitelstva těžko uvěřitelných 49 let. Zasedal také v zemském sněmu jako poslanec za Staré Město. V srpnu 1868 patřil mezi 81 signatářů státoprávní deklarace českých poslanců, v níž česká politická reprezentace odmítla centralistické směřování státu a hájila české státní právo, tudíž nevykonával poslanecký mandát.
Pštross byl, stejně jako jeho otec, koželuhem. Rodinný podnik velmi zvelebil. Pštross byl úspěšný, bohatý podnikatel a známý politik, který si pro svůj důmysl, vlastenectví, solidnost a uhlazené chování získal respekt veřejnosti. Byl mu také udělen rytířský titul, což souviselo s válkou v roce 1866 a Pštrossovou péčí o raněné.
Téměř dovršil devadesátku, zemřel po pádu, při kterém si zlomil nohu.

Zatímco na Pštrosse jakožto koželuha je dávno zapomenuto, nedávno vydaný soupis pražských cihelen poodhaluje nám jiné jeho podnikání.
Na blízkých pozemcích zřídil cihelnu.
Po jeho smrti se o cihelnu starala dcera Anna Novotná (1837 v Praze – po roce 1910), která dbala, aby se na cihlách stále zachovával rodový kolek, velké P na výšku cihly.
Pštrossův syn František Václav (1823 v Praze – 1863 tamtéž) se raději věnoval politice, byl pražským purkmistrem a velkou nadějí českých vlastenců, bohužel předčasně zemřel na zánět mozkových blan.
Cihelnu Anna Novotná nakonec prodala a dožila v Berlíně.

Masakr u Pražského Jezulátka: Turistů je tam víc než much. Víte, že bylo za komunistů ukradeno?

Sedlecký velkostatek i s cihelnami koupil Antonín Herget (1862, Hlubočepy – 1918), jediný syn továrníka Maxe Hergeta, který se roku 1893 stal spoludědicem majetku rodiny Hergetů.
Ten dal u železniční trati postavit novou, dodnes velmi působivou stavbu cihelny podle návrhu berlínské firmy Wilhelm Eckardt & Ernst Hotop, stavbu provedl stavitel V. Möse ze Smíchova.
Jako rytmistr na východní frontě v březnu 1917 prodal všechny své nemovitosti protokolované firmě Antonín Herget, cihlářské závody v Sedlci, spol. s r.o., a po jeho smrti roku 1918 získali jeho potomci z této firmy podíl.

Vraťme se ale ke klasicistnímu zámečku.
Pochází z období kolem roku 1840. Přiléhá k němu uzavřený dvůr se třemi hospodářskými budovami a rozsáhlá zahrada.
Zámeček je patrová stavba na podélném půdorysu, fasáda má strohé klasicistní členění.
Tři hospodářské budovy jsou seskupeny okolo podélného dvora.
Zahrada má charakter anglického parku, který je však značně zanedbán. Areál je obehnán zdí z kamenného, dnes již neomítnutého zdiva s cihlovou korunou. Ve zdi je brána s půlkruhovým vstupem, zakončená sedlovou stříškou.
V roce 1946 byl zbořen hospodářský trakt. V roce 1946 stavební úřad povolil firmě Edifa – Herget zboření severovýchodního hospodářského traktu budovy se stájí zaklenutou klenbami a sýpkou v patře. Jako důvod bylo uvedeno zřícení části klenby, která vyrazila část obvodového zdiva do ulice.

Mlýn, kde se natáčel slavný seriál Dva písaři. Které další mlýny najdete v Tichém údolí?

V 50. letech, kdy statek patřil národnímu podniku Pražské cihelny, byly tu zřízeny čtyři bytové jednotky, které fungovaly do 70. let. V té době už objekt, památkově chráněný od roku 1964, značně chátral.
Dle údaje z roku 2017 ruiny sedleckého zámku vlastní společnost ROBY, a. s., s akcionáři z Itálie.
A jak to s italskými majiteli nemovitostí v Čechách chodí, to ilustruje kupříkladu mediálně známý případ Havlenova libeňského paláce Svět.

Zdroj: Ludmila Hůrková: Umělecké památky Prahy M-U, ed. Dalibor Prix; Josef Hájek a kol.: Cihly v historické architektuře Prahy

FOTO: Sedlecký zámeček a okolí

Sedlecký zámeček a okolí - 1 sedlec zámek 14Sedlecký zámeček a okolí - OLYMPUS DIGITAL CAMERASedlecký zámeček a okolí - OLYMPUS DIGITAL CAMERASedlecký zámeček a okolí - 2 kaple nejsv. trojiceSedlecký zámeček a okolí - 3 slon 3
Další fotky
Sedlecký zámeček a okolí - 4 Frantisek_Pstross_1887_VilimekSedlecký zámeček a okolí - 4b P1230070 pštrossSedlecký zámeček a okolí - 5 zámek slon sedlec historie suchdolaSedlecký zámeček a okolí - 6 sedlec cihelna KODASedlecký zámeček a okolí - 6b sedlecká cihelnaSedlecký zámeček a okolí - 6c sedlec cihelna hergetovaSedlecký zámeček a okolí - 6d hergetovi hrob hlubočepský hřbitov malodolySedlecký zámeček a okolí - 7 DSCN4429 16Sedlecký zámeček a okolí - OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Dnes, 08:43
Hlavní město udělí čestné občanství manželům Dvořákovým, kteří založili nadaci na podporu mladých vědců, a...
Včera, 15:32
Ačkoliv se o nákaze úřednic Finančního úřadu pro Prahu 10 vědělo minimálně od neděle 8....
Včera, 13:35
Komerční článek
„Aktuálně je zásadní prioritou ochránit nejzranitelnější část populace, v tomto případě seniory. Proto pro ně...
Včera, 13:35
Pražské podnikatele naprosto míjí vládní podpora, která má zmírnit dopady koronavirové karnatnény. Ačkoliv ekonomický výkon...
Včera, 07:45
"E-knihovna má tu výhodu, že je dostupná všem, její využívání není vázáno na členství v...
8.4.2020
V Praze začíná tradiční jarní čištění ulic, které potrvá do konce června. Vzhledem k současné...
8.4.2020
Hned jak se objevila informace, že podnikatelé z hlavního města nemají šanci získat finanční podporu...
7.4.2020
Pražské vodovody a kanalizace (PVK) začaly rozvážet seniorům, lékařům a dobrovolníkům obědy. Vodárny je nakupují...
prodej_ilustrační obrázek
7.4.2020
Vedení Prahy zamýšlí poskytnout obchodníkům bezplatně chodníky před provozovnami, aby na nich mohli prodávat. Zachovat...
7.4.2020
Program na bezúročné úvěry pro pražské firmy zasažené v souvislosti s koronavirem by měl být...
7.4.2020
Pro 150 pracovníků a jejich 2500 aktuálních klientů dostala organizace SANANIM přiděleno 100 jednorázových roušek....
Reklama