Stromovku kdysi rozdělovala zeď. Na místě zůstala jen dórská studánka. Znáte její bohatou historii?

Další fotky

Bohatou historii Stromovky připomíná panelová výstava, která probíhá před budovou Muzea hl. m. Prahy na Florenci. Stranou pozornosti nezůstanou ani významné stavby ve Stromovce, Místodržitelský letohrádek a Královská dvorana (Šlechtova restaurace). Výstavu si můžete prohlédnout až do začátku července.

Stromovka, jedna z nejvýznamnějších zelených ploch na mapě Prahy, letos oslaví 750. narozeniny. Nejslavnější éra této panovnické honitby nastala v 16. a na počátku 17. století. V 19. století, kdy se stala místem zábavy Pražanů, do ní sice okrajově zasáhla stavba Podmokelské a Buštěhradské dráhy a procházely jí i tramvajové koleje, ale nic z toho nezmenšilo oblibu trvající dodnes. 

Medvědárium na Letné ukrývá stovky plyšových medvídků z celého světa. Nejstarším je přes 100 let

Otcem zakladatelem je pravděpodobně  „král železná a zlatý“

Královská obora byla založena patrně v roce 1268 králem Přemyslem Otakarem II., který tu zřejmě nechal vystavět malý hrad. První historická zmínka o Královské oboře jde s léty 1319/20, kdy ji Jan Lucemburský přenechal proboštství sv. Víta. Hrad byl za Vladislava jagellonského radikálně přestavěn hutí Benedikta Rejta na královský lovecký letohrádek Vladislava Jagellonského, pozdější mnohokrát upravovaný místodržitelský letohrádek.

Od roku 1500 směli Pražané vstoupit do lovecké obory třetí den velikonočních svátků.

FOTO: Stromovka v Praze 7 a její historie

Stromovka v Praze 7 a její historie - duby StromovkaStromovka v Praze 7 a její historie - Stromovka po roce 1900.Stromovka v Praze 7 a její historie - 2B rud stromovka rybníky stará hobuletStromovka v Praze 7 a její historie - Vchod do Rudolfovy štoly.Stromovka v Praze 7 a její historie - Místodržitelský letohrádek.
Další fotky
Stromovka v Praze 7 a její historie - Místodržitelský letohrádek.Stromovka v Praze 7 a její historie - Šlechtova restaurace.Stromovka v Praze 7 a její historie - Pozůstatek Rottenhannův – studánka Světlička.Stromovka v Praze 7 a její historie - Stromovka povodně, srpen 2002Stromovka v Praze 7 a její historie - Myslivna ve Stromovce čp. 11Stromovka v Praze 7 a její historie - stromovka Sklep na brambory, pak ledárna.Stromovka v Praze 7 a její historie - Vozovna ve Stromovce – stromovkaStromovka v Praze 7 a její historie - Stromovka Pozůstatek vozovnyStromovka v Praze 7 a její historie - Stromovka, kolejStromovka v Praze 7 a její historie - Patník Mecséryho silnice. – Stromovka

Rudolf II. udělal z obory obrovský rybník

Rozsáhlých změn se obora dočkala za panování Rudolfa II., v letech 1584 až 1593 byla pod Letnou proražena tzv. Rudolfova štola pro napájení nového Velkého rybníka. Toto nesmírně technicky a časově náročné dílo přivádělo vodu z Vltavy poblíž dnešního Štefánikova mostu.

FOTO: Zahrada Kaštanka ve Stromovce

Zahrada Kaštanka ve Stromovce - Stromovka KaštankaZahrada Kaštanka ve Stromovce - Stromovka KaštankaZahrada Kaštanka ve Stromovce - Stromovka KaštankaZahrada Kaštanka ve Stromovce - Stromovka KaštankaZahrada Kaštanka ve Stromovce - Stromovka Kaštanka
Další fotky
Zahrada Kaštanka ve Stromovce - Stromovka KaštankaZahrada Kaštanka ve Stromovce - 2 B1 P1130831Zahrada Kaštanka ve Stromovce - 2B DSCN2685Zahrada Kaštanka ve Stromovce - 3 královská obora šlechtovka 13Zahrada Kaštanka ve Stromovce - 4 Šlechtovka, 2001Zahrada Kaštanka ve Stromovce - 7C F1050014Zahrada Kaštanka ve Stromovce - 7D Šlechtovka – stánek

Plány císaře Rudolfa II. změnily Královskou oboru v obrovskou vodní plochu (asi 20 hektarů), tudíž vznikla potřeba získat pozemky na západ od obory k Císařskému mlýnu. Nový prostor byl roku 1585 obehnán zdí a na novém místě vznikla bažantnice pro chov bažantů z Kolchidy a domek fasanwarthra (dodnes se fragmenty tohoto stavení nacházejí v domku pod kostelní bránou čp. 11, pozdější myslivně a obydlí dozorce). Po smrti podivínského panovníka bažantnice zanikla a vyrostla tu štepnice.

Jak vzniklo jméno Stromovka?

Roku 1791 si pronajal tyto pozemky nejvyšší purkrabí Jindřich František hrabě Rottenhann a budoval tu veřejně přístupný anglický park. Z jeho plánů do dnešního dne zůstala zachována jen dórská studánka, lidmi nazývaná Světička. Obezděný pramínek je opatřen deskou s latinskými verši a letopočtem 1802.

Bistro Střecha pokračovatelem Jídelny Kuchařek bez domova? Nabídne práci jak bezdomovcům, tak ex-vězňům

Podobná deska je zasazena v podkostelní bráně. Připomíná, že po štěpnici Pražané získali darem císaře Františka II. celou oboru. Stalo se tak dekretem z 25. června 1804, který vyhověl žádosti nejvyššího purkrabího Jana Rudolfa hraběte Chotka a odebral ji nejvyšším lovčím. Pak byla zbourána zeď mezi oběma parky, jdoucí od zámku k Vltavě. Štěpnice dala celému parku dnes populární jméno – Pražané jí říkali Baumgarten, což kdosi přeložil jako Stromovka a pak už se jméno rozšířilo na celou oboru.

Šlechtovka se opravuje – práce jsou prý v předstihu

V roce 1689 byla v Královské oboře poblíž Velkého rybníka postavena Královská dvorana, pozdější Šlechtova restaurace. Autor stavby není znám, předpokládá se, že jde o dílo stavitele Trojského zámku Jana Křtitele Matheye. Mimochodem – oprava Šlechtovy restaurace postupuje rychleji, než se čekalo, už se připravují památkářské práce.

Obchodní dům Letná už má základní kámen a plány s Lidlem

Stavbu čeká kompletní rekonstrukce. Uvnitř budou restaurovány historické prvky včetně stropní fresky Apollóna s Venuší nebo umělá krápníková jeskyně, v níž bývala plastika Poseidona. Vznikne i přístavba s technickým zázemím a kuchyní.

Střípky o Stromovce

Oblast Stromovky byla místem, kde vládl před pěti tisíci let čilý život, jak dokládají četné archeologické nálezy z pozdní doby kamenné. Mnoho kostí bylo nalezeno, když tu rostl nový obecní dvůr, který byl „skoro hotový“ roku 1833. Nájemcem byl Jan Josef Havránek. Na něj a na dvůr máme vzpomínku v podobě sklepa na brambory, pozdější ledárnu, nově opravený objekt na promenádě. Dvůr čp. 21 byl přeměněn na restauraci v roce 1890, když se chystala velká výstava, nájemcem byl tehdy Josef Bukovský. Později tu byla Vaňhova restaurace, dnes se na místě nachází Planetárium.

Pohřební tramvaj vozila po Praze nebožtíky. Linka číslo 152 je opředena tajemstvím

Mnoho kostí našich předků bylo také nalezeno, když tu roku 1885 belgický podnikatel Édouard Otlet a Akciová společnost Pražské tramwaye, budovali koňku. Na konci dráhy byla stáj čtyřiadvaceti koní a byla tu čekárna. Pokrokovější elektrická dráha ale nevstoupila do obory touto částí. Inženýr Křižík ji v červnu 1891 vyvedl od konce letenské lanovky někam poblíž domku strážce tunelu „buštěhradské“ dráhy (později oborního hlídače). Křižík trať později ještě prodloužil až k místodržitelskému zámečku, ale protože o atrakci nebyl zájem, neboť tramvaj se stávala běžnou, roku 1902 ji zrušil.

Tramvaj v dnešní stopě se do obory dostala v září 1898.

Stromovka prošla největší rekonstrukcí za poslední desítky let. Podívejte se, jak nyní vypadá

V letech 1850-60 bydlel v zámečku místodržitel Karel svobodný pán Mecséry de Tsoor. V téže době, hrozilo Stromovce úplné zničení, neboť kohosi – patrně loďaře Vojtěcha Lannu staršího – napadlo usnadnit plavbu po Vltavě prokopáním obrovského tunelu od podletenské kaple někam k Císařskému mlýnu. Naštěstí se ze Stromovky nestal přístav, takže Mecséry, už jako policejní ministr, mohl být 27. října 1860 účasten jiné slávě. Ukázala se totiž potřeba vylepšit cestu mezi zámečkem a Šlechtovkou, proč ji tedy nepojmenovat po bývalém místodržiteli. Záležitost připomíná sloupek vztyčený u horního konce silnice s letopočtem 1861.

Dnes, 12:23
Rozhledna Šiška a stejnojmenná kavárna ozvláštňují pražský park Ladronka od loňského podzimu. Jedenáct metrů vysoká...
Včera, 19:39
Hlavní město zajišťuje na zvláště chráněných územích metropole přírodě šetrné obhospodařování svých pozemků s pomocí tří...
Včera, 15:50
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
Včera, 15:50
Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl stížnost provozovatelů pivních kol a magistrát může zakázat v metropoli...
Včera, 14:26
V hlavním městě si mohou lidé nově zapůjčit elektrokoloběžky od firmy Bolt. Firma jich na...
Včera, 07:38
Hra Petera Müllera Smutná neděle, zachycující pozoruhodný osud geniálního klavíristy Rezsö Seresse, kterému všichni říkali...
26.7.2021
Minulý rok v hlavním městě přibylo cyklistů. Automatické sčítače umístěné na cyklostezkách napočítaly více než...
26.7.2021
Zřejmě současně nejslavnější obyvatelkou Prahy 6 je oblíbená komediální herečka Iva Janžurová, která před nedávnem...
24.7.2021
Pražská policie obvinila dva lidi v souvislosti se zřícením části rekonstruované budovy v Mikulandské ulici....
23.7.2021
S hrozící demolicí unikátní Benešovy vily z počátku století Praha 5 zásadně nesouhlasí. Nicméně její...
22.7.2021
Kvůli placení poplatků už konečně nebude nutné fyzicky docházet na úřad. Pro tyto účely je...
Reklama