Trojský zámek si coby letní vilku postavil soudce z případu Psohlavců. Poblíž měly stát školy, ale zastínila je zoo

Další fotky

Trója není jen skutečné a trochu bájné město na území Turecka v kraji zvaném Troas, všeobecně známé hlavně díky Homérově Iliadě, hrdinskému eposu o téměř desetileté Trójské válce, i Heinrichu Schliemannovi, který jejímu objevení a vykopání zasvětil celý život.
Troja je i část Prahy, milovaná Pražany a čas od času sužovaná řekou Vltavou.

Letní vilou typu míníme samosebou Trojský zámek. Ten je (v majetku Prahy) včetně zahrady otevřen pro veřejnost. Galerie hlavního města Prahy zde každoročně od dubna do října pořádá sezónní výstavy. (Od listopadu do března je zámek se zahradou uzavřen).

Soudce a hofmistr Václav Vojtěch Šternberk

Zámek nechal postavit v letech 1679 –1685 hrabě Václav Vojtěch ze Šternberka jako své letní sídlo.
Tento šlechtic (1643 v Bechyni – 1708 v Praze) na přelomu 17. a 18. století zastával několik nejvyšších úřadů ve správě Českého království, proslul též jako barokní mecenáš.

Narodil se jako druhorozený syn Františka Karla ze Šternberka (1612 – 1648), nejvyššího sudího Českého království. V roce 1661 byl se svými mladšími bratry povýšen do hraběcího stavu. Vzhledem k tomu, že všichni tři bratři Šternberkové byli tehdy ještě nezletilí, jednalo se o ocenění zásluh předků, především jejich otce Františka Karla, který byl zastřelen v Praze při vpádu Švédů.
V roce 1665 do osobní správy svůj dědický podíl představovaný dvěma velkými celky v jihozápadních Čechách (Zelená Hora) a na Litoměřicku (Budyně nad Ohří, Libochovice). Libochovice s Budyní v roce 1676 prodal Dietrichsteinům a v témže roce od bratra Ignáce Karla koupil panství Horažďovice poblíž Zelené Hory, obě panství pak ještě nákupy drobných statků dále rozšiřoval. Kromě zámku se věnoval i rozvoji města Nepomuku v podzámčí.

Jeho nejvýznamnější stavební památkou je zámek v Troji. Pozemky severně od tehdejší Prahy s dvorem Zadní Ovenec zdědil v roce 1672 po matce a krátce nato přistoupil k budování reprezentačního rodového sídla ve stylu italských předměstských vil. Trojský zámek vznikal v letech 1683–1695 podle návrhu Jana Baptisty Matheye (1630 ve francouzském Dijonu – 1696 v Paříži).
Při vypracování projektu se burgundský architekt Jean Baptiste Mathey nechal inspirovat typem římské příměstské vily, s nímž se seznámil za svého italského pobytu. Původní koncepci změnil na pravidelnou dispozici s ústředním sálem, zabírajícím dvě poschodí, jako dominantou celé hmoty stavby.
Námětem nástropních a nástěnných fresek v hlavním sále je vítězství nad Turky u Vídně a oslava rodu Habsburků, autory jsou vlámští malíři Abraham a Isaac Godynové.
Ze sálu vede do dvou stran chodba s přilehlými salonky. Z hlavního sálu v úrovni prvního patra ústí monumentální vnější dvojramenné schodiště vyzdobené plastikami Georga a Paula Heermannových z Drážďan. Sochařská výzdoba schodiště zpodobňuje boj titánů s antickými bohy a alegorie denních i ročních období a světadílů. Antické výjevy patrně ovlivnily i název „Troja“, který se pak rozšířil na celou oblast, původně zvanou Zadní Ovenec (Přední Ovenec byl Bubeneč).

Václav Vojtěch se ale nesoustředil jen na výstavbu zámku, nechává také vystavět, dnes již nefunkční pivovar, mlýn, dvě oranžérie, konírnu a mnoho dalších správních budov. Přilehlá barokní francouzská zahrada vznikla až na přelomu 17. a 18. století a byla dílem zahradního architekta Jiřího Seemana. Na svahu nad zámkem vzniká v tu samou dobu také vinice, v jejímž středu nechal Václav Vojtěch vystavět kapli sv. Kláry, na počest své ženy Kláry Bernardiny z Malzanu. Měli spolu čtyři děti, dospělého věku se dožila jen dcera Marie Barbora (1672 – 1694), první manželka pozdějšího neapolského místokrále hraběte Aloise Harracha.

Rodová rezidence na Hradčanech

V celoevropském měřítku je významnou stavební památkou i Šternberský palác v Praze na Hradčanech. Původní stavbu Lobkovického paláce koupil Václav Vojtěch ze Šternberka v roce 1690, později přikoupil i sousední Sasko-lauenburský palác a v letech 1698–1707 zde nechal vystavět rodovou rezidenci ve stylu vrcholného baroka. Autorství architektonického projektu je nejasné, zvažována jsou jména jako Giovanni Battista Alliprandi nebo stavitel trojského zámku J. B. Mathey.

Stvořen pro závratnou kariéru

S čerstvým hraběcím titulem a jako příslušník starobylé šlechty s dostatečným majetkovým zázemím byl Šternberk od mládí předurčen ke kariéře ve státních službách. Vedle čestných hodností byl od mládí členem místodržitelského sboru Českého království. V letech 1690–1696 byl prezidentem apelačního soudu a v této funkci proslul jako předseda tribunálu, před nímž Chodové hájili svá práva proti vrchnosti. (Jako takový vystupuje v Jiráskově románu Psohlavci, ve Fričově filmu z roku 1955 ho hrál Bedřich Vrbský.)
Následně byl nejvyšším sudím a nakonec nejvyšším hofmistrem Českého království.

Šternberkové drželi zámek do roku 1763, kdy Václavův vnuk Jan ze Šternberka prodal zámek císařovně Marii Terezii. Marie Terezie zde ale nikdy nepřebývala příliš dlouho a tak zámek roku 1776 převedla do majetku Ústavu šlechtičen na Pražském hradě (Ústav šlechtičen byl výchovný ústav pro budoucí šlechtičny). Dalším majitelem zámku se stal Jan Václav z Astfeldu a na Vydří, který ho však koncem 18. století prodal rovným dílem klášteru alžbětinek a klášteru milosrdných bratří. Od nich zámek vykoupile kníže Ferdinand Windischgrätz. Ani on zde nebyl dlouho a zámek prodal baronu z Ostfeldu. Ten pak zámek vlastní téměř celé 19. století.

Velkostatkář Svoboda tu chtěl mít školy a ústavy

Poslední soukromý majitel, velkostatkář Alois Svoboda, 7. října 1922 věnoval rozsáhlé pozemky a nemovitosti v Praze-Troji včetně zámku u příležitosti 70. narozenin T. G. Masaryka, k památce vzniku Československa a uctění 250. výročí úmrtí J. A. Komenského československému státu, a to s podmínkou, že zde budovu vybudována osvětová a sociálně-humanitní zařízení ve prospěch mládeže původem i rasou československé v Komenského duchu. Počítalo se především s vybudováním rozsáhlého pavilónového komplexu škol a internátních zařízení všech stupňů, dětských domovů atd.

Ministerská rada poté na přelomu let 1923 a 1924 ustanovila Kuratorium trojských nemovitostí, které mělo rozhodovat o přidělení pozemků. Část těchto pozemků byla využita k vybudování pražské zoologické a botanické zahrady, ačkoliv proti tomu se ostře stavěl například profesor hygieny, zakladatele euboitiky Stanislav Růžička (1872 v Praze – 1946 tamtéž). V prosinci 1926 začalo Ministerstvo školství a národní osvěty jednat o využití pozemků s pražskou městskou radou a různými ministerstvy, ale žádná z institucí na nabídku nereflektovala. Projekty výchovné osady profesora Růžičky a pedagoga, spisovatele a archeologa Eduarda Štorcha (1878 v Ostroměři u Hořic – 1956 v Praze) byly poté zamítnuty.

V letech 1977 – 1989 prošel zámek rozsáhlou rekonstrukcí. Při povodni v roce 2002 byl zaplaven sklep a přilehlá zahrada, během velké povodně v roce 2013 byla opět poničena dolní část zahrady.
Zámek je otevřen denně (mimo pondělí) do 18 hodin, zahrada do 19 hodin.
Vy je můžete navštívit s průvodkyní Pražské informační služby Danou Kratochvílovou ve čtvrtek 19. července (sraz je ve 16 hodin u dolní brány od řeky).

FOTO: Trojský zámek

Trojský zámek - 1 čvutTrojský zámek - 2 gmhp+Trojský zámek - 3A ghmp++++Trojský zámek - 3B ghmp+++++Trojský zámek - 3C praeu
Další fotky
Trojský zámek - 3D praeu+Trojský zámek - OLYMPUS DIGITAL CAMERATrojský zámek - 5 Václav_Vojtěch_ze_Šternberka_(1643–1708 wikiTrojský zámek - 0 ghmp
21.6.2021
Ani nebudeme počítat, jak dlouho nebyli v Malostranské besedě diváci. Nač se ohlížet zpět, když...
21.6.2021
Rušná křižovatka Anděl, kde se koncentruje velké množství lidí, přitahuje drogově závislé. Praha 5 je...
19.6.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
19.6.2021
Stovky lidí dnes v Praze na břehu Vltavy a mostech aplaudovaly opeře Národního divadla
19.6.2021
Bývalý ministr spravedlnosti a europoslanec Jiří Pospíšil dnes obhájil vedení pražské organizace TOP 09.
18.6.2021
Téměř dva kilogramy marihuany a dva sáčky obsahující bílou krystalickou látku odhalili policisté v úterý...
18.6.2021
Kontrola Státní veterinární správy (SVS) odhalila ve skladu v Praze na Smíchově zhruba 200 kilogramů...
17.6.2021
Hlavní město začne stavět linku metra D. Jako první bude vybudován úsek trasy z Pankráce...
17.6.2021
Česká premiéra černé komedie MASH. Ale i silné milostné příběhy plné emocí: Čapek a Olga...
16.6.2021
V Lidovém domě se v úterý 15. června otevřelo nové testovací centrum na covid-19 pro...
15.6.2021
Pokud bude developer chtít stavět tam, kde se to nesmí, bude si moci podle plánu...
Reklama