U Sapy vzniká nový les, převážně dubový. A do Stromovky míří 155 nových stromů

Pražští lesníci mají na jaře i přes všechny poletující viry napilno. Výsadba lesa se totiž neřídí vrtochy nemocí, ale vhodnými klimatickými podmínkami. A ty nastaly právě teď. Pražské lesy se během letošního jara rozrostou o více než 107 tisíc dřevin. Mladé duby, buky, javory, jedle, borovice či modříny zamíří nejen do stávajících lesních porostů, ale dají vzniknout i novému lesu Na Musile v pražských Kunraticích.

Na paseky v pražských lesích, které vznikly především kvůli kůrovcové těžbě, se dostane 80 tisíc sazenic dřevin. Nejvíce zastoupenými druhy jsou dub zimní (32 tisíc), buk lesní (18 tisíc) a javor babyka (3 900). Z jehličnatých dřevin to je především jedle bělokorá (5 300), borovice lesní (2 200) a modřín opadavý (900).
Nejvíce stromků přibude v Modřanské rokli, Chuchelském háji, Divoké Šárce, Hostivařském lesoparku nebo v Milíčovském lese.

Zbývajících 27 700 sazenic lesních dřevin zamířilo již v březnu na plochu mezi Vídeňskou ulicí, Kunratickou spojkou a areálem tržnice Sapa. V tomto místě vzniká na více než tříhektarový les Na Musile. Sazeničky lesních dřevin byly vybrány tak, aby svým druhovým složením co nejvíce odpovídaly přirozené druhové skladbě v této lokalitě. Ve výsadbách tak převažují zejména listnaté druhy, 55 procent tvoří dub zimní, po 10 procentech jsou zastoupeny lípa a habr. Druhovou skladbu zpestřil javor mléč, javor babyka, ale taky třešně.
Z jehličnatých druhů tu najdete modřín, borovici nebo douglasku. A aby byl nový les v bezpečí, ochránili ho lesáci 1,5 kilometru dlouhou oplocenkou, která zajistí, že se do šťavnatých výhonků nepustí mlsná zvěř.

S pandemií přibyli i zvířecí pacienti. V přírodě není klid

Nové stromy nepřibývají jen v pražských lesích. Do konce května se 155 nových stromů dočká také pražská Stromovka. Park v letošním roce získá řadu nových a rodově i druhově zajímavých dřevin. Návštěvníci parku se mohou těšit například na jedli řeckou a obrovskou, borovici rumelskou a Wallichovu, javor italský, javor francouzský nebo javor tříkvětý, pajasan žláznatý, habr karolínský, habr Fangův, katalpu kříženou, kalopanax pestrý, magnolii, habrovec japonský a virginský, lípu Henryho a mongolskou, buk východní, buk lesní a 7 druhů dubů: dub cer, velkolepý, taborský, hvězdovitý, proměnlivý, sametový a dub leana.

Nové dřeviny míří do části parku zvané Bukovka, která se nachází mezi Planetáriem a restaurací Vozovna. Součástí výsadeb je také výměna 9 mladých jedinců, vysazených v posledních letech, kteří se nedokázali ujmout.
Další dřeviny ve Stromovce přibudou na podzim.

FOTO: Sázení ve Stromovce

Sázení ve Stromovce - 1 20200423_144645Sázení ve Stromovce - 2 IMG_20200415_124041Sázení ve Stromovce - 3 0200423_143458Sázení ve Stromovce - 4Sázení ve Stromovce - 5
Další fotky
Sázení ve Stromovce - 0 200423_145641
4.3.2021
Boj proti pandemii koronaviru vidí jako jednu z priorit letošního roku starosta první městské části...
4.3.2021
V únoru měla mít v Dejvickém divadle premiéru nová inscenace hry Vina? od Daniela Majlinga....
3.3.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
3.3.2021
Zahušťování našeho hlavního města novou výstavbou je protiváhou jeho rozšiřování do okolní krajiny. Možnosti se...
3.3.2021
Pražští policisté pátrají po útočníkovi, který napadl seniora ve stanici metra Střížkov. Útoku předcházel slovní...
3.3.2021
Podobný shon jako kolem Průmyslového paláce panoval i na ostatních stavbách budoucího výstaviště. Největší pozornost...
3.3.2021
Během dvou let přibude v hlavním městě několik set stožárů veřejného osvětlení, ze kterých si...
Jedna z vítězných sněhových soch v Radotíně „Unavený sněhulák čekající na jaro“ autorů Edy a Natálky.
2.3.2021
Děti i rodiče z pražského Radotína soutěžili o nejhezčího sněhuláka či jakéhokoli pajduláka, který je...
2.3.2021
Magistrát představil podobu nové lávky, která přes Bělehradskou ulici spojí ulice Wenzigovu a U Zvonařky....
1.3.2021
Pražští policisté se dnes zatím nesetkali se závažným prohřeškem proti novým protiepidemickým opatřením. Nikomu nedali...
1.3.2021
Práce na opravě a odbahnění rybníka Rozpakov vyšly město Říčany na 8,5 milionu korun. Rybník...
Reklama