6℃
Dnes je 20. březen , svátek má Světlana

Uprostřed Karlova náměstí stávala ještě před 250 lety kaple. Víme o ní málo. Jaká tajemství ukrývá?

Další fotky

Když Karel IV. zakládal před 770 lety Nové Město pražské, vymínil v jeho prostoru tři velká tržiště, Senný trh, Koňský trh a Dobytčí trh, tedy dnešní náměstí Senovážné, Václavské a Karlovo. To poslední dostalo hlavní roli, právě tady byla zbudována radnice Nového Města. Dobytčí trh byl se svými více než 80 tisíci čtverečními metry naprosto impozantní a vlastně dodnes je jedním z největších náměstí v celé Evropě.

Reklama

Uprostřed „rynku“, zhruba mezi ústím dnešních ulic Resslovy a Ječné, nechal římsko-německý král a budoucí císař zbudovat dřevěnou věž, ze které byly od poloviny 14. století každoročně – vždy druhý pátek po Velikonocích – ukazovány veřejnosti říšské korunovační klenoty a relikvie svatých.

Nazdobená číčovická kaple je častým cílem poutníků. Je stará přes tři stovky let

Je dílem Petra Parléře a samotného císaře?

Autor plánů kaple není jasný. Po smrti Karla IV. (1378) přibyla doprostřed náměstí kaple ke cti Nejsvětějšího (Božího) Těla a Krve Páně a Panny Marie a sv. Felixe a Adaucta. Jedinečná vrcholně gotická svatyně na půdorysu hvězdy, s osmicí paprskovitých kaplí okolo centrální hranolové věže, byla postavena v letech 1382–93.

Že plány kaple vytvořil nejspíš Petr Parléř ještě za života Karla IV., je přesvědčen spisovatel Petr Stančík, který o kapli vydal knihu, stejně jako mluví o svém přesvědčení, že se na plánech podílel také osvícený panovník.

FOTO: Tajemná kaple byla uprostřed Karlova náměstí

Tajemná kaple byla uprostřed Karlova náměstí - 1 uztrTajemná kaple byla uprostřed Karlova náměstí - 2 1868_Maixner_nebo BarvitiusTajemná kaple byla uprostřed Karlova náměstí - 3 asdfTajemná kaple byla uprostřed Karlova náměstí - 4 bbbTajemná kaple byla uprostřed Karlova náměstí - 5 bOSK
Další fotky
Tajemná kaple byla uprostřed Karlova náměstí - 6 Busta_Petr_Parléř wikTajemná kaple byla uprostřed Karlova náměstí - 7 DSCN4117

Šťastnou náhodou se v archivu Univerzity Karlovy uchovala zakládací listina kaple, datovaná dne 1. dubna 1382. Z této listiny víme, že kapli vystavělo zbožné Bratrstvo obruče s kladivem, jehož čtyřicet členů k dokumentu přivěsilo své pečetě (jedna se utrhla a dnes je ztracená). Kapli zřejmě stavěla parléřovská huť ze stejného pískovce jako například Karlův most.

Tajemné bratrstvo obnovuje svátek Kopí a Hřebů. Dobytčí trh ožije slavnostmi 600 let starými

Kaple se zrodila díky posvátnému bratrstvu

Kapli založilo středověké posvátné bratrstvo, kumpáni mladého krále Václava IV. Bratrstvo obruče s kladivem je středověké posvátné společenstvo, ustavené dvořany a důvěrníky římského i českého krále Václava IV. zřejmě krátce před založením kaple.

Na Karlovo náměstí se vrátil cestovatel Roezl. Jeho pomník vznikl tak trochu omylem

Sdružení neslo sice název upomínající na bednářské řemeslo, ale ve skutečnosti slovo obruč symbolizovalo řetěz ob-ruč spojených rukou. Kladivo pak symbolizovalo řemeslo stavebníků nebo kameníků.

Bratrstvo takřka vesměs sdružovalo neurozené laiky z řad pražských měšťanů. Členem bratrstva měl snad být i architekt, stavitel, kameník, sochař a řezbář  Petr Parléř (asi 1332 ve Švábském Gmündu nebo v Kolíně nad Rýnem – 1399 v Praze), který se po smrti Matyáše z Arrasu ujal řízení stavby katedrály sv. Víta a trvale se usídlil v Praze (bydlel v dnešní Loretánské ulici na Hradčanech).

„Nejvtipnější česká autorka“ Vendula Chalánková v pražské Pelléově vile komentuje konzumní dobu

Bratrstvo zaniklo v 15. století po smrti Václava IV. během husitských bouří. Od 18. století se k němu jako ke svému předchůdci hlásí čeští svobodní zednáři. Bratrstvo je také předchůdcem Královského rytířského řádu točenice.

V historii kaple se objevuje upálený Mistr i Zikmund, šelma ryšavá

28. června 1403 Bratrstvo obruče s kladivem kapli darovalo pražské universitě. Aktu se zúčastnil i Mistr Jan Hus. V předhusitském období se kaple stala místem vyhlašování panovnických či veřejných stanovisek. Už rok po upálení Husa v Kostnici zde se souhlasem krále Václava IV. podával Husův věrný druh mistr Jakoubek ze Stříbra laikům pod obojí, tedy nejen chléb, ale i krev Páně.

Hudební podniky, kde se psala historie divoké České republiky 90. let. Znáte je?

V roce 1437 zde byla vyhlášena kompaktáta, jejichž znění vytesané do kamene bylo v podobě desek osazeno na stěny kaple.  „Léta 1437 z rozkázání císaře Zikmunda a legátů basilejských v tomto kostele hlásáno česky, latinsky, uhersky a německy, že Čechové a Moravané Tělo Boží a krev pod dvojí způsobou přijímající jsou věrní křesťané a praví synové církve.“

Historie psaná vekou. Čím se lahodné chlebíčky zapsaly do českých dějin?

V roce 1521 zde kázal německý kněz Thomas Münzer, následovník náboženského reformátora Martina Luthera a jeden z budoucích vůdců německé selské války. Po husitských válkách plnila kaple nejen bohoslužebnou funkci, ale také úlohu pohřebiště univerzitních mistrů. Byli zde pohřbíváni její profesoři, jako poslední roku 1622 Jan Campanus Vodňanský, jeden z nejslavnějších humanistických latinsky píšících básníků své doby.

Bez spojení není velení. Podívejte se na unikátní historické fotky spojovacích vojsk

Univerzita a následně němečtí kalvíni využívali kapli až do roku 1622, kdy z rozhodnutí císaře Ferdinanda II. přešla do majetku jezuitů.

Smutný konec záhadné svatyně

Po bitvě na Bílé hoře, dostali kapli Božího těla nejzavilejší odpůrci náboženské reformace – jezuité. V letech 1665-87 pak vyrostl přímo naproti kapli výstavný jezuitský kostel zasvěcený svatému Ignáci z Loyoly. Někdejší reformační svatyně se ocitla zcela v jeho stínu.

„Walt Disney Východu“ i zakladatel českého animovaného filmu. Jiří Trnka se nedožil ani šedesátky

Po zrušení Tovaryšstva Ježíšova v roce 1773 začala kaple chátrat a o osmnáct let později ji magistrát nechal do základů zbořit, aby ji povozy cestou z Ječné do dnešní Resslovy nemusely objíždět.

FOTO: Tajemná kaple byla uprostřed Karlova náměstí

Tajemná kaple byla uprostřed Karlova náměstí - 1 uztrTajemná kaple byla uprostřed Karlova náměstí - 2 1868_Maixner_nebo BarvitiusTajemná kaple byla uprostřed Karlova náměstí - 3 asdfTajemná kaple byla uprostřed Karlova náměstí - 4 bbbTajemná kaple byla uprostřed Karlova náměstí - 5 bOSK
Další fotky
Tajemná kaple byla uprostřed Karlova náměstí - 6 Busta_Petr_Parléř wikTajemná kaple byla uprostřed Karlova náměstí - 7 DSCN4117

Petr Stančík k tomu uvádí: „Kapli koupil rada magistrátu Vojtěch rytíř z Eisensteinu s podmínkou, že ji zcela odstraní. Roku 1791 byla kaple vyvrácena do základů. Kameny byly odvezeny na stavbu továrny na Pankráci, náhrobky univerzitních profesorů byl nápisy dolů vydlážděn chodník na Karlově mostě a opraven jez pod Letnou.“

Historické skvosty v Praze a okolí se rozpadají před očima. Kdo je zachrání?

Víme, kde kaple stála

Ačkoli nezůstal kámen na kameni, přesnou polohu kaple určil archeologický výzkum Národního památkového ústavu v roce 2011. Její pozůstatek se nalézal v hloubce cca 1,3–1,8 metru pod současným povrchem. Přestože došlo k radikální demolici, bylo možno přesně určit polohu kaple, protože si výkop podržel zcela věrný půdorys (negativ) odstraněného zdiva.

Včera, 18:33
Policisté u obviněných objevili kokain a extázi, u jednoho z mužů i pěstírnu marihuany se...
Včera, 18:09
Když se řekne Apolinář, napadne většinu z nás bývalá záchytka. My se ale chceme věnovat...
Včera, 17:52
Dvojice kradla v obchodním centru ve Vinohradské ulici na Žižkově. Vyhlédli si obchod s mobilními...
Včera, 17:00
Vedení Prahy 12 se postavilo proti stavbě bytového domu Zelený Kamýk. Rada schválila odvolání proti...
Včera, 16:30
V pražské Zbraslavi mají nové kulturně-komunitní centrum. Za rekonstrukci dvou chátrajících pavilonů v Žabovřeské ulici...
Včera, 15:34
Takzvaná kontejnerová kavárna s veřejnými toaletami vznikne na Ortenově náměstí v Praze 7. Radnice nyní...
Včera, 14:45
Tak tohle je poměrně vtipná situace. Chlápek na Žižkově v Praze 3 vešel do prodejny...
Včera, 13:26
Ve středu 20. března se pěší zóna na Andělu od 8 do 19 hodin promění...
Včera, 08:34
Motolský potok patří mezi nejvíce zatrubněné potoky v Praze. Vzhledem k častým povodním v Košířích...
18.3.2019
Policisté a hasiči v pondělí odpoledne evakuovali zhruba 25 obyvatel několika rodinných domů ve Stýblově...
Reklama