4℃
Dnes je 25. březen , svátek má Marián

Ústav Akademie věd v Libni vznikl z bývalé továrny na žitnou kávu. Stále ji připomíná třicetimetrový komín

Další fotky

Tichým svědkem bohaté historie Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR je rozsáhlý a z části památkově chráněný areál ústavu na Rokosce v Libni, jehož základní silueta zůstala do dnešních dnů jen velmi málo pozměněná.

Reklama

Akademická historie Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky se datuje od 1. ledna 1958 založením Hornického ústavu ČSAV (1958 – 1979), který vznikl jako pracoviště základního výzkumu v oblasti báňských věd.

Vývoj Hornického ústavu může být sledován až do roku 1927, kdy byl založen Ústav pro vědecký výzkum uhlí (1927 – 1958), v němž se vědci zabývali převážně chemií uhlí a chemickým zpracováním tuhých paliv, zakladatelem a prvním ředitelem byl Hans Tropsch (1889 v Plané u Mariánských Lázní – 8. říjen 1935 v německém Essenu), spoluautor známé Fischer-Tropschovy syntézy tekutých paliv z uhlí.

Sídlem ústavu se stala budova bývalé Vydrovy továrny poživatin v Praze – Libni, kterou Ústav pro vědecký výzkum uhlí koupil v r. 1928 a postupně budovu upravil pro svoje účely. Bývalým majitelem továrny byl továrník a výzkumník pan František Vydra (1869 ve Vráži – 1921 v Praze). V r. 1895 založil továrnu na výrobu cikorky. Po neúspěchu zaviněném výrobní chybou potom podle vzoru Kathreinovy kávy sladové začal vyrábět jako první u nás kávu žitnou.

V Masarykově ústavu a Archivu Akademie věd vám pomohou při studiu historie, politologie, literární vědy nebo filozofie

V roce 1898 přestěhoval závod do Prahy do starého cukrovaru v Libni na Rokosce a výrobu rozšiřoval postupně na obor poživatin a pochutin vůbec (byly to např. šumící bonbony, potom různé polévkové konzervy, ovocné šťávy, oplatky, prášky do pečiva, dětská moučka, hořčice aj).

V letech 1909-12 byla továrna úplně přestavěna a značně rozšířena. Za války a v prvních letech po ní se František Vydra zabýval pokusy s karamelizací sladu (bez vzniku hořkých a trpkých látek) k výrobě tmavých piv. Výsledkem jeho úsilí byl sladový preparát, jemuž dal jméno Maltovina, jenž se osvědčil i v praktických zkouškách v několika pivovarech.
Po r. 1948 byl ústav přejmenován na Státní ústav paliv.

V roce 1958 byl založen Hornický ústav Československé akademie věd jako základní výzkumné centrum pro důlní vědy. Personálně, materiálně a zčásti i programově navázal na předcházející třicetiletou výzkumnou činnost předchozích organizací. Hornický ústav sestával z několika oddělení původně působících v Státním ústavu paliv (úpravnictví, chemie kaustobiolitů, briketování, analytická chemie) a nově vzniklých oddělení geomechaniky, důlního větrání, hydrauliky podzemních vod a radioizotopů.

Libeňák měl první jméno po protižidovském právníkovi Baxovi. Pak vystřídal řadu dalších jmen

Hornický ústav řešil jednotlivé aktuální problémy v oblasti geověd a chemie dobývaných surovin (zejména uhlí) multidisciplinárním přístupem a syntézou výsledků. Zásluhou ústavu se poprvé v tehdejším Československu rozvinuly báňské vědy a dosáhly světové úrovně. K výrazným osobnostem té doby patřil například František Špetl (1903 – 1978), mezinárodně uznávaný odborník v oboru úpravnictví rud a nekovových nerostů.
V 70. letech 20. století prošel Hornický ústav zásadními organizačními změnami. V souvislosti s velkými důlními neštěstími v Ostravsko-karvinském revíru, významem a potřebami báňského průmyslu byla v roce 1978 založena pobočka Hornického ústavu v Ostravě, z které později vznikl dnešní Ústav geoniky AV ČR.

V roce 1979 byl Hornický ústav spojen s Geologickým ústavem ČSAV pod novým názvem Ústav geologie a geotechniky ČSAV (1979 – 1989). Toto sloučení odborníci nevnímali jako přínosné a v návaznosti na politické změny v roce 1989 byl ústav opět rozdělen na dva samostatné ústavy, přičemž nástupcem Hornického ústavu se stal Ústav geotechniky ČSAV (1989 – 1992). Takto konstituovaná instituce byla v roce 1990 opět rozdělena na Ústav geotechniky ČSAV a Geologický ústav ČSAV.

Devadesátá léta s rozsáhlými komplexními změnami souvisejícími rovněž s oblastí těžby surovin a jejich zpracováním vyvolala nutnost postupných změn v orientaci výzkumu, která nově zdůrazňovala i ochranu životního prostředí. V roce 1992, kdy vznikla Akademie věd České republiky, byl ústav přejmenován na Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR.

Důlní vláček v Hornickém muzeu v Příbrami poveze turisty po delší trase

Ten dnes představuje moderní vědecké pracoviště zaměřené na studium struktury a vlastností horninového prostředí, hornin, odvozených anorganických a organických materiálů a speciálních kompozitních materiálů. V šesti vědeckých odděleních zkoumá přírodní a indukované jevy a procesy působící na chování, vývoj a stabilitu hornin v jejich přirozeném uložení v zemské kůře. Uplatňuje pokročilé monitorovací a laboratorní metody výzkumu s cílem formulovat vědecké poznatky a stanovit podmínky jejich využití v praxi.

Ústav se podílí na školení doktorandů a vedení jejich disertačních prací v oborech aplikovaná geologie, fyzika a geofyzika, energetické a chemické zpracování paliv, chemie a technologie anorganických materiálů. Vydává také časopis Acta geodynamica et geomaterialia, který vycházel dříve pod názvem Acta Montana a v minulosti jako Zprávy Hornického ústavu.

Dominantou ústavu je 29 metrů vysoký komín. Obvod komína ve spodní části je 10,8 metru (průměr 3,44 metru). Koruna komína je tvořena betonovým věncem. Na komín vede 88 kramlí o rozteči 33 centimetrů.

FOTO: Ústav struktury a mechaniky hornin

Ústav struktury a mechaniky hornin - 1 __stav-struktury-a-mechaniky-hornin-av-__r_-v_v_i_—pohled-z-ulice-v-hole__ovi__k__chÚstav struktury a mechaniky hornin - 2 vydrova-tov__rna-po__ivatin-t0189Ústav struktury a mechaniky hornin - 3 vydrova-tov__rna—pohled-t6945Ústav struktury a mechaniky hornin - 4 František_Vydra_(1869-1921) wiÚstav struktury a mechaniky hornin - 5 Tropsch,_Hans wi
Další fotky
Ústav struktury a mechaniky hornin - 6 hoÚstav struktury a mechaniky hornin - 7 ustÚstav struktury a mechaniky hornin - 8 komin_bilighorze_8 1
Včera, 17:05
V pražských Řepích v Mrkvičkově ulici bude v červnu otevřeno nové parkoviště pro rezidenty a...
Včera, 13:43
Když ho odsoudili, tak se po něm na několik let slehla zem. Muž ve věku...
Včera, 11:30
Při příležitosti Mezinárodního dne proti policejní brutalitě, který připadl na 15. března, byla v pivním...
Včera, 10:55
Praha 5 a studio A69–architekti zvou na výstavu PLZEŇSKÁ/MOTOL, která široké veřejnosti představuje urbanisticko-architektonickou studii...
Včera, 09:34
Výstavu modelů staveb Adolfa Loose (1870 v Brně – 1933 v rakouském Kalksburgu) od prof....
23.3.2019
Pražský magistrát dá neziskovým organizacím dotaci 6,25 milionu korun na mobilní výdej jídla pro lidi...
23.3.2019
Azylový dům byl otevřen v Horáčkově ulici v Praze 4. Bude sloužit k ubytování sociálně...
23.3.2019
Pražská vlaková linka S34 bude v Čakovicích prodloužena po bývalé vlečce cukrovaru až k místnímu...
23.3.2019
U tohoto rozhodně neobědvejte. To, že celníci s policií chodí na návštěvu do SAPY v...
23.3.2019
Za radnici Prahy 3 mu o dva dny později při této příležitosti pogratuloval starosta Jiří...
Reklama